Az alábbi szabályismertetésről szóló összefoglalót igyekszem minél inkább érthetőbben és egyértelműbben fordítani, szemben a szó szerinti verzióval. Ez persze igen fáradtságos, a napi hajsza mellett már második hete „csipegetem”, remélem azért mindenki hasznára. 2004. 10. 21. Üdv: Vida-Szűcs Lajos

 

RFU outline law changes for 2004/05 – Az Angol Rögbi Szövetség összefoglalója a 2004/2005-ös szezonra bevezetett rögbi szabálymódosulásokról

This season has seen a small number of changes to the Laws, and the RFU have produced a simplified guide to the changes written by referee Steve Lander which we now detail below. Erre a szezonra kis számú változás állt be a szabályokban. Az Angol Rögbi Szövetség megbízásából Steve Lander készített egy egyszerűsített szabályváltozási útmutatót, melyet az alábbiakban adunk közre.

The changes relate to clarifying the situation with front row replacements, clarification as to what can happen at the tackle – and who exactly is a ‘tackler' and a definition of the options available to the players taking the role of scrum half at the lineout . A módosítások súlypontja a tolongás elsősoros emberek cseréjekori helyzet tisztázására, annak tisztázására, pontosan mi történhet szereléskor – illetve pontosan ki is számít szerelő játékosnak, valamint annak definiálására helyeződik, hogy a bedobósorban tolongásirányító szerepét felvevő játékosok milyen cselekvési lehetőségekkel bírnak.

SCRUM/TOLONGÁS

Law 3.5 (c) - Suitably trained and experienced players in the front row – 3.5 (c) szabálypont – megfelelően edzett és tapasztalt játékosok az első sorban
When 19, 20, 21 or 22 players are nominated in a team, there must be at least 5 players who can play in the front row to ensure that, on the first occasion that a replacement hooker is required and, on the first occasion that a replacement prop is required, a team can continue to play safely with contested scrums. Ha 19, 20, 21, vagy 22 játékosból áll egy csapat, legalább 5 olyan játékos kell köztük legyen, aki játszhat az első sorban. Mindez azért fontos, hogy ha bármikor sarkazó cseréjére vagy pillér cseréjére van szükség, a csapat probléma nélkül tovább tudjon játszani, anélkül hogy a tolongásokkori tolásokat korlátozni kelljen a játékvezetőnek.

Law 3.14 (a) - Front row forwards sent off or temporarily suspended or injured – 3.14 (a) szabálypont – kiállított, átmenetileg kiállított, vagy sérült első soros játékosok.
If after a front row player has been sent off or during the time a front row player is temporarily suspended, and there are no further front row players available from the nominated team, then uncontested scrums will be ordered. It is not the responsibility of the referee to determine the suitability of trained front row replacements, nor their availability, as this is a team responsibility. Ha azt követően, hogy valamely első soros játékos kiállításra került, vagy átmeneti kiállításának ideje alatt, nincs a benevezett csapatban becserélhető első soros játékos, tolás nélküli tolongás rendelendő el. Annak meghatározása, hogy valamely első soros játékos megfelelően edzett és alkalmas-e ott a játékra, nem játékvezetői feladat. Ez a csapat felelőssége.

INTERPRETATION/ÉRTELMEZÉS
On the first occasion a hooker is unable to continue in the match for any reason, he must be replaced and contested scrums will continue. Abban a pillanatban, ahogy sarkazó oly módon megsérül, hogy nem képes feladatát ellátni, másik sarkazó cserélendő be és a mérkőzés tolásos tolongásokkal folytatódik továbbra is.
There is no responsibility on a team to replace a hooker thereafter should the hooker be unable to continue for any reason. Uncontested scrums should be ordered for the period of his unavailability, which in the case of injury may be the rest of the match.
Ha ezt követően ezen sarkazó valamilyen oknál fogva nem képes folytatni a játékot, ez már nem a csapata felelőssége. Tolás nélküli tolongás rendelendő el addig, míg fel nem épül, sérülés esetén nyilvánvalóan ez a mérkőzés végéig tart.

On the first occasion a prop from either side of the scrum is unable to continue in the match for any reason, he must be replaced and contested scrums will continue. Abban a pillanatban, ahogy valamely pillér oly módon megsérül, hogy nem képes feladatát ellátni, másik pillér cserélendő be és a mérkőzés tolásos tolongásokkal folytatódik továbbra is.
There is no responsibility on a team thereafter to replace a prop, irrespective of whether they be loose-head or tight-head. If for any reason they are unable to continue, uncontested scrums should be ordered for the period of unavailability, which in the case of injury, may be the rest of the match.
Nem a csapat felelőssége ezt követően, hogy rendelkezésre álljon csere pillér, legyen az bal- vagy jobb oldali. Ha ezt követően pillér valamilyen oknál fogva nem képes folytatni a játékot, tolás nélküli tolongás rendelendő el addig, míg fel nem épül. Sérülés esetén nyilvánvalóan ez a mérkőzés végéig tart.
It is not the responsibility of the referee to determine who is suitably trained and experienced.
Annak meghatározása, hogy ki megfelelően edzett és alkalmas-e a játékra, nem játékvezetői feladat.
Referees can only act on the circumstances as presented by the team.
A játékvezetők alapvetően a csapatok által kínált keretek között működhetnek.

TACKLE /SZERELÉS

Law 15 – Definition – 15. szabálypont - Meghatározás
A tackle occurs when the ball carrier is held by one or more opponents and is brought to ground. A ball carrier who is not held is not a tackled player and a tackle has not taken place. Szerelésről akkor beszélünk, ha a labdát birtokló játékost egy vagy több ellenfél játékos fog és levisz a földre. Opposition players who hold the ball carrier and bring that player to the ground, and who also go to ground, are known as tacklers. Opposition players who hold the ball carrier and do not go to ground are not tacklers. Azon ellenfél játékos(oka)t, aki(k) fogjá(k) a labdás játékost és leviszi(k) azt a földre és eközben mag(uk) is földre kerül(nek), szerelő játékosnak nevezzük. Azon ellenfél játékosokat, akik fogják a labdavivőt, de nem kerülnek a földre, nem tekintjük szerelőnek.

INTERPRETATION/ÉRTELMEZÉS
The definition of a tackler is clear. Unless you hold the tackled player, bring them to the ground and are on the ground yourself, you are not a tackler. A szerelő játékos meghatározása egyértelmű. Ha valaki fogja a szerelt játékost, leviszi azt a földre, de maga nem kerül a földre (ugye már a talpon kívüli bmely testrész földet érése földre kerülést jelent! VSZL), akkor még nem tekintendő szerelő játékosnak.
‘Tacklers' and ‘other players' have different rights as to how they can compete for the ball post-tackle in terms of entry to the tackle. Put simply, unless a player is a ‘defined tackler', they must enter from their side of the tackle, i.e. ‘through the gate'.
A „szerelőknek” és a „többi játékosnak” eltérő lehetőségeik vannak arra vonatkozólag, hogyan szerezhetnek labdát a szerelést követő időszakban a szerelés területére belépést illetően. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogyha valaki nem kimondott szerelő játékos, csak a saját oldaláról (a saját alapvonala irányából, mint csomagnál vagy nyitott tolongásnál! VSZL) közelítheti meg a labdát. Úgy is mondhatjuk, hogy a „kapun át”.
The tackler must release the tackled player, regain their feet and then, and only then, compete for the ball. They do not have to enter through the gate. It is possible that there could be two or more tacklers involved in a single tackle situation. Any such players would have the same rights as a single tackler in terms of their right to compete for the ball.
A szerelőnek ellenben el kell engednie a szerelt játékost, fel kell állnia és csak ezután indulhat a labda megszerzéséért. Azonban nem kell a „kapun át” indulni, ha labdát akar szerezni. Előfordulhat, hogy két vagy több szerelő is szerepel adott szerelési helyzetben. Ekkor is minden egyes játékos ugyanolyan jogokkal bír a labdaszerzési lehetőséget illetően.

 LINEOUT /BEDOBÁS

Law 19.10 - 19.10 szabálypont
Options available to players not in the lineout –
a bedobásban nem résztvevő játékosok lehetőségei.
The receiver may run into the gap and perform any of the actions available to any other player in the lineout. The receiver is liable to penalty for offences in the lineout as would be other players in the lineout. A fogadó befuthat a térközbe és végrehajthat bármely olyan akciót, mely a bedobósorban egyébként már bentlévők számára engedélyezett. A fogadóra is vonatkoznak azon következmények, melyek a többi bentlévő játékosra érvényesek szabálytalanság elkövetése esetén.

INTERPRETATION/ÉRTELMEZÉS
The receiver is any player taking on the role of scrum half. A fogadó az az a játékos, aki a tolongás irányító (9) szerepét tölti be.
If the non-throwing in team does not exceed the number of players in the lineout of the throwing in team, their receiver may enter, irrespective of what his immediate opponent does, i.e. to do this, they must start with at least one player less.
Ha az ellenfél játékosok száma a bedobásban ezzel nem haladja meg a bedobó csapat játékosainak számát, a fogadójátékosuk beállhat a bedobósorba, függetlenül attól, hogy a másik fogadó mit csinál. Ahhoz azonban, hogy ezt tehesse, értelemszerűen legalább egy játékossal kevesebb kellett legyen a bedobásban ezt megelőzően.
If numbers are equal, the non- throwing in receiver can only enter if and when his opponent does. Receivers legally entering the lineout do not have to compete for the ball; neither does the ball have to be thrown to them. Receivers cannot enter the lineout until the ball leaves the thrower's hands, but can change places with any player in the lineout prior to the ball being thrown in.
Ha a résztvevő játékosok száma megegyező, akkor csak abban az esetben léphet be az ellenfél fogadójátékosa, ha a bedobó csapat fogadója is ugyanezt teszi. A szabályosan belépő fogadóknak nem kell labdáért ugraniuk, a labdát sem kell nekik dobni. Ellenben a fogadójátékosok addig nem léphetnek be a bedobásba, amíg a labda el nem hagyta a bedobó kezét. Azonban a labda bedobását megelőzően még helyet cserélhet bármelyik bedobósoros játékostársával.

ADDITIONAL LAW AMENDMENTS/TOVÁBBI SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK
Law 5.4 (a) Injury/
5.4 (a) szabálypont – Sérülés
If a player is seriously injured and needs to be removed from the field of play, the referee has the discretion to allow the necessary time to have the injured player removed from the field of play. Ha valamelyik játékos olyan súlyosan megsérült, hogy le kell vinni a pályáról, a játékvezetőnek lehetősége van elegendő időt biztosítani a játékos pályáról kiszállítására.
Law 10.2 (c) Throwing into touch/
10.2 (c) szabálypont – Labda oldalvonalon kívülre dobása
A player must not intentionally throw or knock the ball with his arm or hand into touch, touch in-goal or over the dead ball line. Játékos szándékosan nem dobhatja vagy pattinthatja a labdát karjával vagy kezével oldalvonalon kívülre, célterület oldalvonalon kívülre vagy a célterület végén kívülre.
Law 13.1 - Where and how a kick off is taken/
13.1 szabálypont – Hol és hogyan végzendő el a középkezdés
(a) A team kicks off with a drop kick which must be taken on or behind the centre of the halfway line. A középkezdést droprúgással kell elvégezni, a középvonal közepén vagy e pont mögött.
(b) If the ball is kicked off with the wrong type of kick, or from the wrong place, the opposing team has two choices
/Ha középkezdést nem megfelelő típusú rúgással vagy nem megfelelő helyről végezték, az ellenfélnek két választási lehetősége van:
• To have the ball kicked off again, or
/újrarúgást kérhetnek
• To have a scrum at the centre of the halfway line and they throw in the ball.
/tolongást kérhetnek a középvonal felénél, az ő bedobásukkal.

Law 13.13 - Drop out incorrectly taken/13.13 szabálypont – helytelenül elvégzett 22-es droprugás
If the ball is kicked off with the wrong type of kick, or from the wrong place, the opposing team has two choices/ Ha nem megfelelő típusú rúgással vagy nem megfelelő helyről végezték el a 22-es rúgást, az ellenfélnek két választási lehetősége van:
• To have another drop out, or
/újrarúgást kérhetnek
• To have a scrum at the centre of the 22m line and they throw in the ball
/tolongást kérhetnek a 22 méteres vonal felénél, az ő bedobásukkal

Law 3.4 - Sevens players nominated as substitutes/3.4 szabálypont – 7 cserejátékos megadása
A team may nominate no more than 5 replacements/substitutes. / Csak 5 cserejátékos adható meg csapatonként.