Teljes verzió letölthető pdf formátumban a www.mrgsz.hu szövetségi honlapról!!!!

 

A RUGBY UNIÓ

SZABÁLYAI

MAGYAR NYELVŰ KIADÁS

Az International Rugby Board

Által meghatározva

2005. évi kiadás

1

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK............................................................................................... 1

MEGHATÁROZÁSOK ............................................................................................... 3

MÉRKŐZÉS ELŐTT .................................................................................................. 8

1. SZABÁLY – A PÁLYA ...................................................................................................... 10

2. SZABÁLY – A LABDA...................................................................................................... 13

3. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK SZÁMA – A CSAPAT .......................................................... 14

4. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK ÖLTÖZETE........................................................................... 18

5. SZABÁLY – IDŐ ................................................................................................................ 20

6. SZABÁLY – HIVATALOS SZEMÉLYEK........................................................................ 22

MÉRKŐZÉS ALATT ................................................................................................ 29

A mérkőzés játszásának módja............................................................................. 29

7. SZABÁLY – A JÁTÉK MÓDJA......................................................................................... 30

8. SZABÁLY – ELŐNYSZABÁLY ....................................................................................... 31

9. SZABÁLY – A PONTSZERZÉS MÓDJA ......................................................................... 33

10. SZABÁLY – ALATTOMOS JÁTÉK................................................................................ 36

11. SZABÁLY – LES ÉS JÁTÉKBAN, NYÍLT JÁTÉK ESETÉN........................................ 42

12. SZABÁLY – ELŐREEJTÉS VAGY ELŐREDOBÁS ..................................................... 47

A játéktéren............................................................................................................. 49

13. SZABÁLY – KEZDŐRÚGÁS ÉS ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁSOK ....................................... 50

14. SZABÁLY – LABDA A FÖLDÖN: NINCS MÉLYFOGÁS........................................... 55

15. SZABÁLY – MÉLYFOGÁS: A LABDÁT VIVŐ JÁTÉKOS FÖLDRE VIVÉSE.......... 56

16. SZABÁLY – NYÍLT TOLONGÁS................................................................................... 62

17. SZABÁLY – CSOMAG .................................................................................................... 66

18. SZABÁLY – MARK ......................................................................................................... 70

A játék újrakezdése ................................................................................................ 72

19. SZABÁLY – PÁLYÁN KÍVÜL ÉS BEDOBÁS .............................................................. 73

20. SZABÁLY – ZÁRT TOLONGÁS .................................................................................... 86

21. SZABÁLY – BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOK ....................................................... 95

Célterület ............................................................................................................... 100

22. SZABÁLY – CÉLTERÜLET .......................................................................................... 101

19 ÉV ALATTIAK VARIÁCIÓI ............................................................................... 107

7-ES RÖGBI VARIÁCIÓI ....................................................................................... 110

JÁTÉKVEZETŐI KARJELZÉSEK ......................................................................... 116

12-ES SZABÁLYZAT – KIVONAT......................................................................... 129

2

ELŐSZÓ

A játék célja, hogy mind a két csapat tizenöt, tíz vagy hét játékosa, betartva a tisztességes

játékot a Játékszabályoknak és sport szellemnek megfelelően, megpróbál a labda vivésével,

passzolásával, rúgásával és lehelyezésével annyi pontot szerezni amennyit tud, a több pontot

szerzett csapat a mérkőzés nyertese.

A Játékszabály - beleértve a 19 év alattiakra vonatkozó módosításokat, teljes és tartalmazza

mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy a játékot korrekten és tisztességesen lehessen

játszani.

A Rögbi egy olyan sport, amelyik fizikai kontaktussal jár. Minden olyan sport, ami fizikai

kontaktussal jár, veszélyt hordoz magában. Nagyon fontos, hogy a játékosok a

játékszabálynak megfelelően játsszák a játékot és vigyázzanak a saját és egymás biztonságára.

A játékot oktatók és edzők felelősség, hogy a játékosok felkészültsége megfeleljen a

játékszabályoknak, és összhangban legyen azoknak biztonságos alkalmazásával.

A játékvezető kötelessége, hogy korrektül alkalmazza az összes játékszabályt minden

mérkőzésen, kivéve, amikor egy kísérleti szabály alkalmazását engedélyezi az IRB Tanács.

A Szövetségek kötelessége biztosítani, hogy a mérkőzések lefolyása minden szinten

fegyelmezett és sportszerű legyen. Ezt az elvet a játékvezető egyedül nem tudja fenntartani; a

felelősség a Szövetségeket, a tagtestületeket, és a klubokat is terheli.

2004. áprilisi szabálymódosítás,

amely 2004. június 1-el lépett hatályba,

így jelöljük:

2004. novemberi szabálymódosítás,

amely 2005. január 1-el lép hatályba,

így jelöljük:

A magyar nyelvű kiadást az IRB 2005. évi szabálykönyve alapján (az MRgSz 2001-es

szabálykönyvét alapul véve) készítette: Priskin Csaba. Jóváhagyta: Steigerwald Alajos.

Közreműködött: Argat Zoltán, Bálint István.

A szabályokkal kapcsolatos kérdéseivel keresse a Magyar Rögbi Szövetség Játékvezető

Testületét a referee@mrgsz.hu e-mail címen.

MÉRKŐZÉS ELŐTT

1. Szabály A pálya

2. Szabály A labda

3. Szabály Játékosok száma – a csapat

4. Szabály Játékosok öltözéke

5. Szabály Idő

6. Szabály Hivatalos személyek

9

A JÁTÉKTÉR

10

1. SZABÁLY – A PÁLYA

MEGHATÁROZÁSOK

A pálya az ábrán mutatott teljes felületet jelenti. A pálya magába foglalja:

A mozgástér az oldalvonalak és célvonalak által körbe zárt terület (amint azt az ábra

mutatja). Ezek a vonalak nem tartoznak a mozgástérhez.

A játéktér magába foglalja a mozgásteret és a célterületet (amint azt az ábra mutatja). Az

oldalvonalak, célterület oldalvonalai és a halott labda vonalak nem tartoznak a játéktérhez.

A játékövezet magába foglalja a játékteret és egy teret ez körül, ami nem kisebb 5 méternél,

ahol ez lehetséges, amit peremövezetként ismerünk.

A Célterület a célvonal, halott labda vonal és a célterület oldalvonalai által körbe zárt felület.

Hozzá tartozik a célvonal, de nem tartoznak hozzá a halott labda vonal és a célterület

oldalvonalai.

A 22-es a célvonal és a 22 méter vonal közötti terület, hozzátartozik a 22 méter vonal, de a

célvonal nem.

Az Ábra, beleértve az összes írást és jelölést, a szabályokhoz tartozik

1.1 A JÁTÉKÖVEZET FELÜLETE

(a) Előírás: A talajnak minden időben biztonságosnak, játékra alkalmasnak kell lenni.

(b) Talaj típusa: Elsősorban fű, de lehet homok, agyag, hó vagy műfű. A játék havon is

játszható, feltéve, hogy a talaj alatta biztonságos. Nem lehet kemény, mint pl. beton

vagy aszfalt. Műfű esetén meg kell felelni az IRB 22. előírásának.

1.2 A JÁTÉKÖVEZET SZÜKSÉGES MÉRETEI

(a) Méretek. A mozgástér nem hosszabb 100 méternél és nem szélesebb 70 méternél.

Egyik célterület sem hosszabb 22 méternél és nem szélesebb 70 méternél

(b) A játéktér hossza és szélessége a lehető legközelebb áll a megadott értékekhez.

Minden felület derékszögű.

(c) A célvonal és halott labda vonal közötti távolság nem kevesebb 10 méternél, ahol ez

lehetséges.

11

1.3 A JÁTÉKÖVEZET VONALAI

(a) Folytonos vonalak

A halott labda vonalak és a célterület oldalvonalai, ezek mind a célterületen kívül

vannak;

A célvonalak, amelyek a célterületen belül vannak de a mozgástéren kívül;

A 22 méteres vonalak, amelyek párhuzamosak a célvonallal;

A középvonal, ami párhuzamos a célvonalakkal; és

Az oldalvonalak, amelyek mozgástéren kívül vannak.

(b) Tört vonalak

A 10 méteres vonalak, amelyek az egyik oldalvonaltól a másikig húzódnak, és a

középvonaltól mindkét oldalon 10 méterre helyezkednek el, és azzal párhuzamosak; és

Az 5 méteres vonalak, amelyek az egyik 5 méter szaggatott vonaltól a másikig

húzódnak, 5 méterre vannak és párhuzamosak az oldalvonallal.

A 15 méteres vonalak, amelyek az 5 méteres szaggatott vonalakhoz csatlakoznak, 15

méterre vannak és párhuzamosak az oldalvonallal.

(c) Szaggatott vonalak

(i) Hat szaggatott vonal, mindegyik 1 méter hosszú, 5 méterre vannak a célvonalaktól,

5 és 15 méterre az oldalvonalaktól és a kapufák előtt helyezkedik el.

(ii) Két szaggatott vonal, amely 5 méter hosszú vonalakból állnak, 15 méterre az

oldalvonalaktól, a célvonalaknál kezdődnek és az 5 méteres szaggatott vonalaknál

fejeződnek be.

(iii) Egy fél méter hosszú vonal metszi a középvonal közepét.

Minden vonalat az ábrának megfelelően kell meghúzni.

1.4 A KAPUFÁK ÉS A KERESZTRÚD MÉRETEI

(a) A két kapufa közötti távolság 5,6 méter.

(b) A keresztrúd úgy van elhelyezve a kapufák között, hogy a felső oldala 3,0 méterre

legyen a földtől.

(c) A kapufák minimum magassága 3,4 méter.

(d) Ha kapufára védőszivacsot tesznek a szivacs külső éle és a célvonal közötti távolság,

nem lehet több 300 mm-nél.

12

A KAPU MÉRETEI

1.5 ZÁSZLÓK ELHELYZÉSE

(a) 14 darab, zászlóval ellátott rúd van, mindegyik rúd föld fölötti minimum magassága

1,2 méter.

(b) A zászlókat a célterület oldalvonalai és célvonalak kereszteződésére kell leállítani,

valamint a célterület oldalvonalai és halott labda vonalak kereszteződésére. Ez a nyolc

zászlórúd a célterületen kívül vannak, és nem tartoznak a játéktérhez.

(c) Zászlókat kell elhelyezni a 22 méteres vonallal és a középvonallal egyvonalban, 2

méterre az oldalvonaltól de a játékövezeten belül.

1.6 PÁLYA ELLENI KIFOGÁSOK

(a) Ha bármely csapatnak kifogása van a pályával vagy a vonalazással kapcsolatban,

akkor azt a mérkőzés előtt kell közölnie a játékvezetővel.

(b) A játékvezető megpróbálja megoldani a problémákat, de tilos elkezdenie a mérkőzést

ha a pálya valamely része veszélyesnek tűnik.

13

2. SZABÁLY – A LABDA

2.1 FORMA

A labda ovális és 4 cikkelyből áll.

2.2 MÉRETEK

Hossz vonalban 280 – 300 milliméter

Kerület (egyik végétől a másikig) 740 – 770 milliméter

Kerület (széltében) 580 – 620 milliméter

A LABDA MÉRETEI

2.3 ANYAGOK

Bőr, vagy hasonló szintetikus anyag. Le lehet kezelni, hogy sár- és vízálló legyen a

könnyebb fogás érdekében.

2.4 SÚLY

410-460 g

2.5 LÉGNYOMÁS A MÉRKŐZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

65,71 – 68,75 kPa vagy 0,67 – 0,70 kg/cm2, vagy 9,5 – 10,0 lbs/négyzet hüvelyk.

2.6 TARTALÉK LABDA

Tartalék labda lehet a mérkőzés alatt, de egyik csapatnak sem próbálhat tisztességtelen

előnyhöz jutni az alkalmazásukkal, vagy kicserélésükkel.

2.7 KISEBB LABDÁK

A labdák mérete és súlya csökkenthető fiatal játékosok közötti mérkőzéseknél.

14

3. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK SZÁMA – A CSAPAT

MEGHATÁROZÁSOK

A Csapat. A csapat tizenöt játékosból áll, akik a mérkőzést elkezdik, továbbá minden

engedélyezett csere vagy helyettesítés.

Helyettesítő Játékos. Olyan játékos, aki egy sérült csapattársat helyettesít.

Cserejátékos. Olyan játékos, aki taktikai okból helyettesít egy csapattársat.

3.1 A JÁTÉKTÉREN LEVŐ JÁTÉKOSOK MAXIMUM SZÁMA

Maximum: egyik csapatnak sem lehet tizenötnél több játékosa a játéktéren.

3.2 A MEGENGEDETT SZÁMNÁL TÖBB JÁTÉKOSSAL RENDELKEZŐ

CSAPAT

Kifogás: A mérkőzés előtt vagy ideje alatt bármikor emelhet kifogást a játékvezetőnél

valamely csapat, az ellenfél csapatának játékosainak számát illetően. Amint az

észreveszi, hogy egy csapatnak túl sok játékosa van, a játékvezetőnek fel kell szólítani

a csapat kapitányát, hogy megfelelően csökkentse a játékosok számát. A kifogás

pillanatában meglévő eredmény változatlan marad.

Büntetés: Büntető rúgás arról a helyről, ahonnan a játék folytatódna.

3.3 AMIKOR TIZENÖT JÁTÉKOSNÁL KEVESEBBEN VANNAK

A Szövetség engedélyezhet mérkőzéseket, amit mindkét csapat tizenötnél kevesebb

játékossal játszik le. Ilyen esetben a Játékszabály minden szabálya érvényes kivéve,

hogy a tolongásban mindig legalább öt játékosnak kell részt venni mindkét csapatból.

Kivétel: hetes rögbi csapatok közötti mérkőzések kivételt képeznek. Ezekkel a

mérkőzésekkel a Játékszabályok Hetes Rögbi változata foglalkozik.

3.4 JÁTÉKOSOK JELŐLÉSE CSERÉNEK

Nemzetközi mérkőzésre egy Szövetség hét csere/helyettesítő játékost jelölhet. Más

mérkőzésekre, az a Szövetség dönti el a cserék/helyettesítő játékosok számát, akinek a

hatáskörébe a mérkőzés tartozik.

Egy csapat 2 első soros és 5 egyéb játékost cserélhet. Csere csak a bíró engedélyével

és álló játéknál lehetséges.

15

3.5 MEGFELELŐEN BETANÍTOTT ÉS EDZETT JÁTÉKOSOK AZ ELSŐ

SORBAN

(a) Az alábbi táblázat jelzi az első sor számára megfelelően betanított és tapasztalt

játékosok számát, különböző számú játékosok jelölésénél.

Játékosok száma Megfelelően betanított és

tapasztalt játékosok száma

15 vagy kevesebb 3 játékos, akik az első sorban tudnak játszani

16, 17 vagy 18 4 játékos, akik az első sorban tudnak játszani

19, 20, 21 vagy 22 5 játékos, akik az első sorban tudnak játszani

(b) Az első sor minden játékosának és minden lehetséges cserének megfelelően betanított

és tapasztalt játékosnak kell lenni

(c) Amikor 19, 20, 21 vagy 22 játékost neveztek, 5 olyan játékosnak kell lenni, aki az első

sorban tudnak játszani, ez azért fontos, mert ha bármikor, első cserék alkalmával a

sarkazó vagy pillér cseréjére van szükség, a csapat probléma nélkül, tolásos zárt

tolongással tovább tudjon játszani.

(d) Az első sor cseréje lehet akár egy olyan megfelelően betanított és tapasztalt játékos,

aki a mérkőzést elkezdte, vagy egy játékos a jelölt cserékből

3.6 ALATTOMOS JÁTÉK MIATTI KIÁLLÍTÁS

Egy alattomos játék miatt kiállított játékos nem szabad helyettesíteni vagy cserélni. Ez

alól a Szabály alóli kivételre vonatkozik a 3,14 Szabály

3.7 VÉGLEGES HELYETTESÍTÉS

Egy játékost helyettesíteni szabad, ha megsérül. Ha a játékost véglegesen helyettesítik,

akkor neki tilos később visszaállni és játszani a mérkőzésen. A játékos helyettesítését a

játékvezető engedélyével kell elvégezni és olyankor, amikor a labda halott.

3.8 VÉGLEGES HELYETTESÍTÉS ELDÖNTÉSE

(a) Amikor a nemzeti válogatott játszik mérkőzést, a játékost csak akkor szabad

lecserélni, ha az orvos véleménye szerint, a játékos annyira sérült, hogy azon a

mérkőzésen ostobaság lenne a játékosnak folytatni a játékot.

(b) Más mérkőzéseken, ahol a Szövetség határozott engedélyt adott, egy sérült játékost

helyettesíteni szabad egy orvosilag képzett személy tanácsára. Ha ilyen nincs, akkor a

játékost helyettesíteni lehet, ha a játékvezető azt engedélyezi.

16

3.9 A JÁTÉKVEZETŐ HATALMA, HOGY MEGAKADÁLYOZZA EGY SÉRÜLT

JÁTÉKOST A JÁTÉK FOLYTATÁSÁBAN

Ha egy játékvezető – az orvos, vagy orvosilag képzett személy beleegyezésével vagy a

nélkül úgy dönt, hogy egy játékos annyira sérült, hogy abba kellene hagynia a játékot,

a játékvezető felszólíthatja azt a játékost, hogy hagyja el a játékteret. A játékvezető

arra is felszólíthat egy játékost, hogy orvosi vizsgálat céljából hagyja el a pályát.

3.10 IDEIGLENES HELYETTESÍTÉS

(a) Amikor egy játékos vérzés és/vagy egy nyílt seb ellátása miatt elhagyja a játékteret, a

játékost ideiglenesen le lehet cserélni. Ha az ideiglenesen lecserélt játékos 15 percen

(tényleges idő) belül nem tér vissza, a csere végleges lesz és a lecserélt játékos nem

térhet vissza.

(b) Ha a helyettesítő játékos megsérül, akkor őt is lehet helyettesíteni.

(c) Ha a helyettesítő játékost alattomos játék miatt kiállítják, akkor a helyettesített játékos

nem térhet vissza a mozgástérre.

(d) Ha az ideiglenes csere figyelmeztetést kap és ideiglenesen kiállítják, a lecserélt játékos

nem térhet vissza amíg a kiállítás ideje le nem telik.

3.11 A PÁLYÁRA VISSZATÉRNI SZÁNDÉKOZÓ JÁTÉKOS

(a) Annak a játékosnak, akinek nyílt- vagy vérző sebe van, el kell hagynia a játékteret. A

játékosnak tilos visszatérni, amíg a vérzést el nem állították és a sebet nem kötötték be.

(b) A játékos, aki sérülés miatt vagy bármilyen más okból elhagyja a mérkőzést, nem

szabad visszaállni addig, amíg a játékvezető erre engedélyt nem ad a játékosnak. A

játékvezető nem engedélyezheti a játékos visszatérését csak akkor, amikor a labda

halott.

(c) Ha a játékos a játékvezető engedélye nélkül áll vissza, és a játékvezető úgy ítéli meg,

hogy ezt a csapata megsegítéséért, vagy az ellenfél akadályozásáért tette, a játékvezető

a játékost szabálytalanságért megbünteti.

Büntetés: Büntető rúgás arról a helyről, ahonnan a játék folytatódna.

3.12 LECSERÉLT JÁTÉKOS VISSZAÁLLÁSA

Ha egy játékost lecserélnek, akkor ez a játékos nem állhat vissza játszani, még egy

sérült játékost helyettesíteni sem.

Kivétel 1: egy lecserélt játékos helyettesíthet egy nyíltsebű vagy vérző játékost.

Kivétel 2: egy lecserélt játékos helyettesíthet egy első sor játékost, ha az sérült vagy

ideiglenesen/véglegesen kiállították.

17

3.13 ELSŐ SOR JÁTÉKOS IDEIGLENES/VÉGLEGES KIÁLLÍTÁSA VAGY

SÉRÜLÉS

(a) Ha egy első soros játékost véglegesen vagy ideiglenesen kiállítanak és a nevezett

csapatból nincs további első soros játékos, akkor tolás nélküli zárt tolongással kell

folytatni a játékot. Nem a bíró felelőssége megállapítani a cserék alkalmasságát vagy

képességeit, hanem a csapaté.

(b) Amikor az ideiglenes kiállítás ideje lejár és az első soros játékos visszatér a pályára, a

helyettesítő első soros lemegy a pályáról és az a játékos, aki a kiállítás idejére elhagyta

a pályát, visszatérhet a játékba.

(c) Továbbá, ha kiállítás vagy sérülés miatt egy csapat nem tud elég megfelelően képzett

első sor játékost felállítani, a játékot tolás nélküli tolongással folytatódik.

(d) A tolás nélküli tolongás ugyanolyan, mint a normál tolongás kivéve, hogy a csapatok

nem küzdenek a labdáért, a labdát bedobó csapatnak kell azt megnyernie, mindkét

csapatnak tilos tolni.

18

4. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK ÖLTÖZETE

MEGHATÁROZÁS

Játékosok öltözete mindaz, amit a játékosok viselnek.

A játékosok egy mezt, rövidnadrágot és alsóneműt, sportszárat és cipőt viselnek.

Az engedélyezett ruházatra és stoplikra vonatkozó részletes információk az IRB

Specifikációban (12-es szabályzat) található.

4.1 ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK

(a) Egy játékos viselhet rugalmas vagy összenyomható anyagból készült mosható

védőket.

(b) A játékos az IRB Specifikációnak (12-es szabályzat) megfelelő sípcsontvédőt viselhet.

(c) Egy játékos viselhet bokavédőt a sportszár alatt, aminek a magassága nem haladja meg

a lábszár hosszának egyharmadát, lehet merev anyag, kivéve fém.

(d) A játékos az IRB Specifikációnak (12-es szabályzat) megfelelő, ujjatlan kesztyűt

viselhet.

(e) A játékos IRB engedéllyel (12-es szabályzat) rendelkező vállvédőt viselhet.

(f) Egy játékos viselhet száj- vagy fogvédőt.

(g) A játékos IRB engedéllyel (12-es szabályzat) rendelkező fejvédőt viselhet.

(h) Egy játékos viselhet sebet védő vagy takaró kötést vagy kötözést.

(i) A játékos erősítésként és/vagy sérülés megelőzésére vékony szalagot vagy más

hasonló anyagot használhat.

4.2 SPECIÁLIS ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK NŐK SZÁMÁRA

A fentieken túl a nők IRB engedéllyel (12-es szabályzat) rendelkező mellvédőt

viselhetnek.

4.3 STOPLIK

(a) A cipőkön levő stopliknak IRB engedéllyel (12-es szabályzat) kell rendelkezniük.

(b) Öntött gumi többszörös stoplis talp engedélyezett, feltéve, hogy nincsenek éles szélei.

19

4.4 TILTOTT ÖLTÖZÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

(a) Egy játékosnak tilos bármilyen vérrel szennyezett felszerelést viselni.

(b) Egy játékosnak tilos bármilyen éles vagy érdes felszerelési tárgyat viselni.

(c) Egy játékosnak tilos bármilyen felszerelést viselni, ami csatot, kapcsot, gyűrűt,

fémcsuklót, zipzárt, csavart, anyát vagy más merev anyagot tartalmaz, amire külön

nem ad engedélyt ez a szabály.

(d) Egy játékosnak tilos ékszert, mint pl.: gyűrűt, fülbevalót viselni.

(e) Egy játékosnak tilos kesztyűt viselni.

(f) Egy játékosnak tilos olyan rövidnadrágot viselni, amelybe védőpárna van varrva.

(g) A játékos nem viselhet semmilyen olyan más darabot, ami nem egyezik az IRB által

engedélyezettel (12-es szabályzat).

(h) Egy játékosnak tilos olyan holmit viselni, amit egyébként engedélyez a szabály, de a

játékvezető szerint sérülést okozhat valamelyik játékosnak.

(i) Egy játékosnak tilos csak egy stoplit viselni a lábujjhegynél.

(j) Egy játékosnak tilos kommunikációs szerkezeteket viselni az öltözékben, vagy a

testére erősítve.

(k) A játékos nem viselhet semmilyen olyan más kiegészítő ruhadarabot, ami nem egyezik

az IRB előírással (12-es szabályzat).

4.5 A JÁTÉKOSOK ÖLTÖZÉKÉNEK ELLENÖRZÉSE

(a) A mérkőzés szervezője vagy annak meghatalmazása által kinevezette játékvezető,

vagy partjelző ellenőrzi, hogy a játékosok öltözéke és stoplija megfeleljen e szabály

által előírtaknak.

(b) A játékvezetőnek megvan a hatalma, hogy a mérkőzés előtt vagy ideje alatt bármikor

eldöntse, hogy egy játékos öltözékének egy része veszélyes vagy szabálytalan. Ha a

játékvezető úgy látja, hogy az öltözék veszélyes vagy szabálytalan, akkor felszólíthatja

a játékost, hogy vegye le magáról. A játékosnak tilos részt venni a játékban, amíg az

öltözék azon részeit le nem veszi.

(c) Ha, a mérkőzés előtti ellenőrzésen a játékvezető vagy partjelző felhívja egy játékos

figyelmét, hogy egy olyan holmit visel, amit ez a szabály tilt, és később rajta kapják

játékost, hogy a játéktéren továbbra is viseli azt a holmit, a játékost szabálytalanságért

ki állítják.

Büntetés: Büntető rúgás arról a helyről, ahonnan a játék folytatódna.

4.6 EGYÉBB ÖLTÖZÉK HASZNÁLATA

A játékvezetőnek tilos megengedni a játékosoknak, hogy elhagyják a játékteret, hogy

öltözéket cseréljenek kivéve, ha az vérfoltos.

20

5. SZABÁLY – IDŐ

5.1 A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA

A mérkőzés nem hosszabb nyolcvan percnél, plusz idővesztés, hosszabbítás és más

különleges körülményeknél. A mérkőzés két félidőre van osztva, amelyeknek a

játékideje nem több negyven percnél.

5.2 FÉLIDŐ

A félidő után a csapatok térfelet cserélnek. A szünet nem hosszabb 10 percnél. A

szünet időtartamát a mérkőzésszervező, a Szövetség, vagy más felelős szerv határozza

meg, akinek a mérkőzés a hatáskörébe tartozik. A szünet alatt a csapatok, a

játékvezető és a partjelzők elhagyhatják a játékövezetet.

5.3 AZ IDŐ FIGYELÉSE

A játékvezető méri az időt, de ezt a feladatot átruházhatja valamely vagy mindkét

partjelzőre és/vagy a hivatalos idő ellenőrnek ebben az esetben a játékvezető jelez

nekik minden megállást vagy időveszteséget. Hivatalos időellenőr nélküli

mérkőzéseken, ha a játékvezető bizonytalan az idővel kapcsolatban, akkor ki kérheti

egyik vagy mindkét partjelző véleményét, másoktól is kérhet véleményt, de ezt csak

akkor, ha a partjelzők nem tudtak segíteni.

5.4 IDŐVESZTÉS

A következő okok miatt léphet fel idővesztés:

(a) Sérülés. A játékvezető megállíthatja a játékot, hogy egy sérült játékos ápolásáért vagy

valamilyen más engedélyezett késlekedésért, de a megszakítás nem lehet hosszabb egy

percnél.

A játékvezető engedélyezheti a játék folytatását, amíg egy orvosilag képzett személy

ápol egy sérült játékost a játéktéren, vagy a játékos odamehet az oldalvonalhoz az

ápolásért.

Ha a játékos komolyan megsérült és le kell vinni a pályáról, a bírónak jogában áll

elegendő időt biztosítani erre.

(b) Játékosok öltözékének kicserélése. Ha a labda halott, szabályos idővesztésnek

számit, amikor egy játékos kicseréli, vagy rendbe hozza egy nagyon elszakadt mezt,

rövidnadrágot, vagy cipőt. Szabályos idővesztés, ha egy játékos újra köti a cipőfűzőjét.

(c) Játékosok cseréje és helyettesítése. Szabályos idővesztés, ha egy játékost cserélnek,

vagy helyettesítenek.

(d) Partjelző által jelzett tisztességtelen játék. Szabályos idővesztés, amikor egy

partjelző tisztességtelen játékról számol be.

21

5.5 AZ IDŐVESZTÉS PÓTLÁSA

Minden idővesztést ugyanabban a félidőben kell bepótolni.

5.6 HOSSZABÍTÁS

Egy mérkőzés nyolcvan percnél tovább tarthat, ha a Hivatalos Személy engedélyez

hosszabbításokat döntetlen mérkőzések esetén, a kieséses versenyeken.

5.7 EGYÉB IDŐVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK

(a) Nemzetközi mérkőzéseken a mérkőzés mindig nyolcvan percig tart, plusz az

idővesztés.

(b) A nem nemzetközi mérkőzéseken a Szövetség döntheti el a mérkőzés idejének

hosszát.

(c) Ha a Szövetség nem dönti el, akkor a csapatok megegyeznek a játékidő hosszáról. Ha

nem tudnak megegyezni, akkor a játékvezető dönti el.

(d) A játékvezetőnek joga van bármikor lefújni a mérkőzést, ha úgy érzi, hogy a játék

folytatása veszélyes lenne.

(e) Ha a játékidő lejár és a labda nem halott, vagy egy megítélt tolongás vagy bedobás

még nem lett elvégezve, a játékvezető tovább engedi a játékot, amíg a labda újra meg

nem hal. Ha a játékidő lejárta után történik mark, szabad-, vagy büntető rúgás ítélése,

akkor a játékvezető tovább engedi a játékot.

(f) Ha a játékidő egy cél megszerzése után jár le, a játékvezető időt ad a jutalomrúgás

elvégzéséhez.

(g) Amikor az időjárás kivételesen meleg és/vagy párás a bíró belátása szerint

engedélyezhet félidőnként egy víz szünetet. Ez a szünet nem lehet hosszabb egy

percnél. A kiesett időt a félidők végén hozzá kell adni. A víz szünetet alapesetben cél

után lehet elrendelni, vagy ha a labda a félpálya közelében hagyta el a pályát.

22

6. SZABÁLY – HIVATALOS SZEMÉLYEK

MEGHATÁROZÁS

Minden mérkőzés a Hivatalos Személyek ellenőrzése alatt folyik, ami a Játékvezetőből és két

Partjelzőből áll. További személyek a mérkőzésszervezők engedélyével lehetnek a tartalék

játékvezető és/vagy partjelző, egy hivatalos személy, aki a játékvezetőt segíti a döntéseiben

technológiai eszközök segítségével, az időfigyelő, a Mérkőzés Orvosa, a csapat orvosai, a

csapatok nem játszó tagjai és a labdaszedők.

6.A. JÁTÉKVEZETŐ

MÉRKŐZÉS ELŐTT

6.A.1 A JÁTÉKVEZETŐ KINEVEZÉSE

A játékvezetőt a mérkőzésszervező nevezi ki. Ha nincs kijelölt játékvezető, akkor a

csapatok megegyezhetnek a játékvezető személyében. Ha nem tudnak megegyezni,

akkor a hazai (pályaválasztó) csapat jelöl ki egy játékvezetőt.

6.A.2 A JÁTÉKVEZETŐ HELYETTESÍTÉSE

Ha a játékvezető nem képes végigvezetni a mérkőzést, a játékvezető helyettesítése a

mérkőzés szervező utasításainak megfelelően kell kinevezni a helyettesítő

játékvezetőt. Ha a mérkőzésszervező nem adott semmiféle utasításokat, akkor a

játékvezető jelöli ki a helyettest. Ha erre képtelen lenne, akkor a hazai (pályaválasztó)

csapat jelöl ki helyettest.

6.A.3 A JÁTÉKVEZETŐ MÉRKŐZÉS ELÖTTI KÖTELEZETTSÉGEI

(a) Pénzfeldobásos sorsolás. A játékvezető bonyolítja le a sorsolást. Az egyik kapitány

dobja fel a pénzt és a másik kapitány választ és így derül ki a sorsolás nyertese. A

nyertes dönti el, hogy a kezdő rúgást választja, vagy valamelyik pályát. Ha a sorsolás

nyertese pályát választ, akkor a másik csapatnak kell a kezdőrúgást elvégezni és

fordítva.

MÉRKŐZÉS ALATT

6.A.4 A JÁTÉKVEZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI A JÁTÉKÖVEZETBEN

(a) A mérkőzés alatt a játékvezető kizárólagos bírája a tényeknek és a szabályoknak. A

játékvezetőnek igazságosan kell alkalmazni az összes Játékszabályt minden

mérkőzésen.

(b) A játékvezető tartja számon az időt.

(c) A játékvezető tartja számon az eredményt.

(d) A játékvezető ad engedélyt a játékosoknak a játéktér elhagyására.

23

(e) A játékvezető engedélyezi a csere- vagy helyettesítő játékosoknak, hogy

beléphessenek a játéktérbe.

(f) A játékvezető ad engedélyt a csapat orvosainak, orvosilag képzett embereinek vagy

azok segédeiknek, hogy bemenjenek a játéktérre, a szabályokban meghatározott

időben és módon.

(g) A játékvezető ad engedélyt mindkét edzőnek, hogy a csapataikkal foglalkozzanak a

szünet alatt.

6.A.5 A JÁTÉKVEZETŐI DÖNTÉST BÍRÁLÓ JÁTÉKOSOK

Minden játékosnak tiszteletben kell tartani a játékvezető tekintélyét. Tilos a

játékosoknak vitatni a játékvezető döntéseit. A játékosoknak, a kezdőrúgást kivéve,

mindig azonnal abba kell hagyni a játékot, amikor a játékvezető megfújja a sípot.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalanság helyén vagy ott, ahol a játék folytatódna.

6.A.6 AZ ÍTÉLETET MEGVÁLTOZTATÓ JÁTÉKVEZETŐ

A játékvezető megváltoztathatja az ítéletet, amikor egy partjelző felemeli a zászlót,

hogy pályán kívüliséget vagy alattomos játékot jelezzen.

6.A.7 MÁSOKKAL KONZULTÁLÓ JÁTÉKVEZETŐ

(a) A játékvezető konzultálhat a partjelzőkkel, a kötelességeikkel kapcsolatos dolgokról,

az alattomos játékkal kapcsolatos szabályokról és az idő számontartásáról.

(b) A mérkőzésszervező kinevezhet egy személyt, aki technikai eszközöket használ. Ha a

játékvezető nem tudja eldönteni, hogy a célterületen cél vagy mentés történt, akkor

ezzel a személlyel szabad konzultálni.

(c) A megfigyelőt be lehet vonni, ha a bíró bizonytalan, amikor dönt a célterületen történt

cél vagy földérintés megítélésekor, amikor esetlegesen alattomos játék fordulhatott elő

a célterületen.

(d) A hivatalos személlyel lehet konzultálni, hogy sikeres volt-e a kapura rúgás vagy nem.

(e) A hivatalos személlyel lehet konzultálni, ha a játékvezető vagy partjelző nem biztos

abban, hogy a játékos a pályán kívül volt-e vagy nem, amikor megpróbálta letenni a

labdát, hogy célt szerezzen.

(f) A hivatalos személlyel lehet konzultálni, ha a játékvezető vagy partjelzők nem tudják

eldönteni, hogy a célterületen kívül volt-e egy labda (ezáltal halott), vagy céltörtént.

(g) A mérkőzésszervező kinevezhet egy időfigyelőt, aki jelzi mindkét félidő végét.

(h) A játékvezetőnek tilos más személyekkel konzultálni.

24

6.A.8 A JÁTÉKVEZETŐ SÍPJA

(a) A játékvezetőnek sípot kell hordani, és síppal kell jelezni a mérkőzés mindkét

félidejének kezdetét és végét.

(b) A játékvezetőnek megvan a hatalma, hogy bármikor megállítsa a játékot.

(c) A játékvezetőnek sípolni kell, hogy a pontszerzést vagy önmentést jelezze.

(d) A játékvezetőnek sípolni kell, hogy megállítsa a játékot egy szabálytalanság vagy

alattomos játék miatt. Amikor a játékvezető figyelmezteti, vagy kiállítja a

szabálytalankodót, a játékvezetőnek még egyszer sípolnia kell, amikor a bűntető rúgást

vagy a célt megítéli.

(e) A játékvezetőnek sípolni kell, amikor a labda kikerül a játékból, vagy amikor

megjátszhatatlanná válik, vagy amikor büntetést ítél.

(f) A játékvezetőnek sípolni kell, amikor a labda vagy a labdavivő megérinti a

játékvezetőt, és valamelyik csapatnak előnye származik ebből.

(g) A játékvezetőnek sípolni kell, amikor veszélyes lenne engedni a játék folytatását. Ez

alatt értendő a tolongás összeomlása, vagy ha egy első sor játékost felemelnek, vagy

fölfele kitolnak a tolongásból, vagy ha elképzelhető, hogy egy játékos komolyan

megsérült.

(h) A játékvezető sípolhat, hogy megállítsa a játékot, a szabályokban leírt bármilyen más

okból.

6.A.9 A JÁTÉKVEZETŐ ÉS A SÉRÜLÉS

(a) Ha egy játékos megsérül, és a játék folytatása veszélyes lenne, akkor a játékvezetőnek

azonnal sípolni kell.

(b) Ha a játékvezető sérülés miatt állította meg a játékot, nem történt szabálytalanság és a

labda nem halt meg, akkor a játék egy tolongással kezdődik újra. A labdát utoljára

birtokló csapat dobja be a labdát. Ha egyik csapat sem birtokolta, akkor a támadó

csapat dobja be a labdát.

(c) A játékvezetőnek sípolni kell, ha bármilyen okból a játék folytatása veszélyes lenne.

6.A.10 A JÁTÉKVEZETŐT ÉRINTŐ LABDA

(a) Ha a labda, vagy a labdavivő hozzáér a játékvezetőhöz de egyik csapat sem jut

előnyhöz, akkor a játék folytatódik.

(b) Ha valamelyik csapat előnyhöz jut a mozgástéren, a játékvezető tolongást ítél és a

labdát az a csapat dobja be, aki utoljára megjátszotta.

(c) Ha valamelyik csapat a célterületen jut előnyhöz, és a labda a támadó játékos

birtokában volt, akkor a játékvezető célt ítél az ütközés helyén.

(d) Ha valamelyik csapat előnyhöz jut a célterületen és a labda egy védekező játékosnál

volt, akkor a játékvezető önmentést ítél az ütközés helyén.

25

6.A.11 A LABDA A CÉLTERÜLETEN EGY NEM-JÁTÉKOST ÉRINT

A játékvezető azt mérlegeli, hogy mi történt volna a továbbiakban, és célt vagy

önmentést ítél az érintés helyén.

MÉRKŐZÉS UTÁN

6.A.12 EREDMÉNY

A játékvezető közli az eredményt a csapatokkal és a mérkőzésszervezőkkel.

6.A.13 KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOS

Ha egy játékost kiállított, akkor a játékvezető egy írott jelentést ad a

szabálytalanságról a mérkőzés szervezőjének, a lehető legrövidebb időn belül.

6.B. PARTJELZŐK

MÉRKŐZÉS ELŐTT

6.B.1 A PARTJELZŐK KINEVEZÉSE

Minden mérkőzésen két partjelző van. Ha a mérkőzésszervező nem nevezett ki

partjelzőket akkor mindkét csapat ad egy-egy partjelzőt.

6.B.2 A PARTJELZŐK HELYETTESÍTÉSE

A mérkőzésszervező kinevezhet tartalék játékvezetőt vagy partjelzőt. Ezt a személyt

tartalék partjelzőnek nevezik és a peremterületen tartózkodik.

6.B.3 A PARTJELZŐK IRÁNYÍTÁSA

A partjelzők a játékvezető fennhatósága alá tartoznak. A játékvezető elmondhatja a

kötelességeiket és felülbírálhatja döntéseiket. Ha egy partjelző nem felel meg, a

játékvezető kérheti, hogy cseréljék le. Ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a partjelző

szándékosan hoz rossz ítéleteket, akkor a játékvezető kiállíthatja a partjelzőt és

jelentheti az esetet a mérkőzésszervezőnek.

MÉRKŐZÉS ALATT

6.B.4 HOGYAN KELL A PARTJELZŐNEK HELYEZKEDNI

(a) A pálya mindkét oldalán egy partjelző van. A partjelzők a pályán kívül maradnak

kivéve, ha egy kapura rúgást kell elbírálni. Ha egy kapura rúgást kell elbírálni, akkor a

partjelzők a célterületen állnak, a kapufák mögött.

(b) A partjelző bemehet a játéktérre, amikor alattomos játékról, vagy szabálytalanságról

számol be. Ezt a partjelző csak a játék legközelebbi megállásánál teheti meg.

26

6.B.5 A PARTJELZŐK JELZÉSEI

(a) Mindkét partjelző zászlót, vagy valami hasonlóval jelzi a döntéseit (ítéleteit).

(b) A kapura rúgás eredményének a jelzése. Amikor jutalom-, vagy büntető rúgást

végeznek el, a partjelzőknek segíteni kell a játékvezetőt azzal, hogy jelzik a rúgás

eredményét. A partjelzők a kapufáknál, vagy azok mögött állnak. Ha a labda a

keresztrúd felett és a kapufák között halad el, akkor a partjelző felemeli a zászlót, hogy

jelezze a gólt.

(c) A „pályán kívül” jelzése. Ha a labda vagy a labdavivő kimegy a pályáról, a

partjelzőnek fel kell tartania a zászlót. A Partjelzőnek a bedobás helyére kell állnia és

a bedobásra jogosult csapat irányába mutatnia. A partjelzőnek azt is kell jelezni,

amikor a labda vagy labdavivő a célterületről megy ki.

(d) A zászlót továbbra is a magasba kell tartani. Amikor a labdát bedobják, a partjelző

leereszti a zászlót kivéve:

A KAPURA RÚGÁS EREDMÉNYES VOLT

1. kivétel: Ha a játékos, a labda bedobásakor valamelyik lába bármelyrészét a

mozgástérre teszi, a partjelző továbbra is fent tartja a zászlót.

2. kivétel: Ha a dobást nem a dobásra jogosult csapat végezte el, akkor a partjelző

továbbra is fent tartja a zászlót.

A „PÁLYÁN KÍVÜL” ÉS A

KEDVEZMÉNYEZETT CSAPAT JELZÉSE

27

3. kivétel: Ha, egy gyorsbedobás esetén más labdát dobnak be, mint ami kiment, vagy

miután kiment a labda máshoz is hozzáért a bedobást elvégző játékoson kívül, a

partjelző továbbra is fent tartja a zászlót.

(e) A játékvezető – és nem a partjelző – dolga eldönteni, hogy a labdát a megfelelő

helyről dobták-e be, vagy nem.

(f) Veszélyes játék jelzése. A partjelző, ha veszélyes játékot vagy szabálytalanságot vesz

észre, a zászlót vízszintesen felemeli merőlegesen az oldalvonalra, és a pályára mutat

vele.

6.B.6 ALATTOMOS JÁTÉK JELZÉSE

ALATTOMOS JÁTÉK JELZÉSE

Egy mérkőzésszervező felhatalmazhatja a partjelzőt, hogy jelezze az alattomos játékot.

Ha a partjelző egy alattomos játékot jelez, akkor neki még a pályán kívül kell maradni,

és teljesíteni kell a többi kötelezettséget a játék következő megállásáig. Ekkor a

partjelző bemehet a játéktérre, hogy jelentse a játékvezetőnek a szabálytalanságot.

Ilyenkor a játékvezető bármilyen szükséges intézkedést elvégezhet. Mindenféle

büntetés megítélése a „10. Szabály – Alattomos játék” szabályainak megfelelően

történik.

MÉRKŐZÉS UTÁN

6.B.7 KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOS

Ha egy játékost a partjelző jelzése miatt állítottak ki, a partjelző az incidensről egy

írott jelentést terjeszt elő a játékvezetőnek a lehető legrövidebb időn belül, a mérkőzés

után és ezt a mérkőzés szervezőjének is eljuttatja.

28

6.C. TOVÁBBI SZEMÉLYEK

6.C.1 TARTALÉK PARTJELZŐK

Ha tartalék partjelzőt neveznek ki, a játékvezető cserékre és helyettesítésekre

vonatkozó hatalmát át lehet ruházni a tartalék partjelzőre.

6.C.2 AKIK BEMEHETNEK A JÁTÉKTÉRRE

A mérkőzés orvosa és a nem játszó csapattagok bemehetnek a játéktérre, ahogyan azt a

játékvezető engedélyezi.

6.C.3 A JÁTÉKTÉRRE VALÓ BEMENETELNEK A KORLÁTAI

Sérülés esetén, ezek a személyek bemehetnek a játéktérre a játék folytatása alatt, a

játékvezető engedélyével. Ha nem kaptak engedélyt, akkor várniuk kell, amíg a labda

halottá nem válik.

29

MÉRKŐZÉS ALATT

A MÉRKŐZÉS JÁTSZÁSÁNAK MÓDJA

7. Szabály A játék módja

8. Szabály Előnyszabály

9. Szabály A pontszerzés módja

10. Szabály Alattomos játék

11. Szabály Les és játékban, nyílt játék esetén

12. Szabály Előreejtés vagy előredobás

30

7. SZABÁLY – A JÁTÉK MÓDJA

EGY MÉRKŐZÉS LEJÁTSZÁSA

Egy mérkőzés kezdő rúgással kezdődik.

A kezdő rúgás után bármely játékban lévő játékos felveheti a labdát és futhat vele.

Bármely játékos dobhatja vagy rúghatja a labdát.

Bármely játékos odaadhatja a labdát egy másik játékosnak.

Bármely játékos szerelhet, tarthat vagy tolhat egy ellenfelet, aki a labdát tartja.

Bármely játékos ráeshet a labdára.

Bármely játékos részt vehet egy tolongásban, nyílt tolongásban, csomagban vagy bedobásban.

Bármely játékos leteheti a labdát egy célterületen.

Bármit tesz egy játékos, annak összhangba kell lenni a Játékszabályokkal.

31

8. SZABÁLY – ELŐNYSZABÁLY

MEGHATÁROZÁS

Az előnyszabály megelőzi a többi szabályt, és célja, hogy folytonosabbá tegye a játékot, és

kevesebb megállás legyen a szabálytalanságok miatt. A játékosokat arra ösztönzi, hogy

sípszóig játszanak az ellenfeleik szabálytalanságától függetlenül. Ha az egyik csapat

szabálytalansága az ellenfél csapatot előnyhöz juttatja, a játékvezető nem sípol azonnal a

szabálytalanság miatt.

8.1 ELŐNY A GYAKORLATBAN

(a) A játékvezető a kizárólagos elbírálója annak, hogy egy csapat előnyhöz jutott-e vagy

sem. A játékvezető belátására van bízva a döntés.

(b) Az előny lehet területi, vagy taktikai.

(c) Területi előny területnyerést jelent.

(d) Taktikai előny azt a lehetőséget jelenti a vétlen csapatnak, hogy úgy játssza meg a

labdát, ahogy akarja.

8.2 AMIKOR AZ ELŐNY NEM KÖVETKEZIK BE

Az előnynek egyértelműnek és valóságosnak kell lenni. Csupán a lehetőség az előnyre

nem elég. Ha a vétlen csapat nem jut előnyhöz, a játékvezető sípol és visszaviszi a

játékot a szabálytalanság helyére.

8.3 AMIKOR ELŐNYSZABÁLYRA NEM KERÜL SOR

(a) Játékvezető érintése. Tilos előnyszabályt alkalmazni, ha a labda vagy a labdavivő a

játékvezetőt érinti.

(b) Labda a folyosón kívül. Tilos előnyszabályt alkalmazni, ha a labda a zárt tolongás

alagútjának valamely végén kijön anélkül, hogy megjátszották volna.

(c) Elfordult zárt tolongás. Tilos előnyszabályt alkalmazni, ha a zárt tolongás 90 foknál

jobban elfordul (tehát a középvonala túl haladt azon a pozíción, amikor párhuzamos

volt az oldalvonallal).

(d) Összeomlott zárt tolongás. Tilos előnyszabályt alkalmazni, ha a zárt tolongás

összeomlik. A játékvezetőnek azonnal sípolni kell.

(e) Levegőbe emelt játékos. Tilos előnyszabályt alkalmazni, ha egy játékost zárt

tolongásban felemelnek, vagy felfelé kitolják a zárt tolongásból. A játékvezetőnek

azonnal sípolni kell.

8.4 AZONNAL SÍPOLNI, HA NINCS ELŐNY

A játékvezető azonnal sípol, ha úgy ítéli meg, hogy a vétlen csapat nem juthat

előnyhöz.

32

8.5 EGYNÉL TÖBB SZABÁLYTALANSÁG

(a) Ha egynél több szabálytalanságot követ el ugyanaz a csapat, a játékvezető az

előnyszabályt alkalmazza.

(b) Ha az előnyt egy szabálytalanság után megjátssza a vétlen csapat és azután elkövet

egy szabálytalanságot, a játékvezető sípol és az első szabálytalansággal kapcsolatos

büntetést alkalmazza.

33

9. SZABÁLY – A PONTSZERZÉS MÓDJA

9.A. PONTSZERZÉS

9.A.1 PONTÉRTÉKEK Érték

Cél. Ha egy támadó játékos elsőként helyezi le a labdát az ellenfél

célterületén.

5 pont

Büntető Cél. Ha egy játékos valószínűleg célt szerzett volna, de egy

ellenfél alattomos játéka akadályozta meg, büntető célt kell ítélni a kapu

közepén.

5 pont

Jutalom Gól. Amikor egy játékos célt szerez, akkor a csapata lehetőséget

kap arra, hogy gólt rúgjon egy kapura rúgással. Ez a büntető célra is

érvényes. Ez a rúgás a jutalomrúgás: a jutalomrúgás lehet helyezett vagy

dropp rúgás.

2 pont

Büntető Gól. Egy játékos büntető gólt rúg, ha büntető rúgásból rúg gólt. 3 pont

Dropp-gól. Egy játékos akkor rúg dropp-gólt, ha általános játékból

dropp-rúgással rúgja a gólt. A csapat, aki javára szabad rúgást ítéltek,

nem rúghat dropp-gólt csak miután a labda egyszer meghalt, vagy egy

ellenfél megjátszotta/megérintette a labdát, vagy szerelte a labdavivőt. Ez

a korlátozás akkor is érvényes, ha szabad rúgás helyett tolongást kért a

csapat.

3 pont

9.A.2 KAPURA RÚGÁS – SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK

(a) Ha rúgás után a labda megérinti a földet vagy a rúgó bármely csapattársát, a gól nem

érvényes.

(b) Ha a labda áthalad a keresztrúd fölött a gól érvényes akkor is, ha a szél visszafújja a

mozgástérre.

(c) Ha az ellenfél kihágást követ el a kapura rúgás alatt, de ennek ellenére a rúgás sikeres,

előnyszabályt kell alkalmazni és a pont érvényes

(d) Bármelyik játékos, aki hozzáér a labdához, hogy megakadályozzon egy büntető gólt,

szabálytalanul érinti a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

34

9.B. JUTALOMRÚGÁS

MEGHATÁROZÁS

Amikor egy játékos célt szerez, akkor a csapata lehetőséget kap arra, hogy gólt rúgjon egy

kapura rúgással; ez a büntető célra is érvényes. Ez a rúgás a jutalomrúgás. A jutalomrúgás

lehet helyezett vagy dropp-rúgás.

9.B.1 JUTALOMRÚGÁS ELVÉGZÉSE

(a) A rúgónak ugyanazt a labdát kell használni, amivel játszottak, hacsak az nem lett

hibás.

(b) A rúgást a cél helyén áthaladó vonalról kell elvégezni.

(c) Az „állító” egy csapattárs, aki a labdát tartja, hogy a rúgó rúghassa.

(d) A rúgó a labdát teheti közvetlenül a földre, homokra, fűrészporra, vagy a Szövetség

által jóváhagyott rúgócsészére.

(e) A rúgónak a rúgás szándékának a jelzésétől számított egy percen belül el kell végeznie

a rúgást. A rúgás szándékát a rúgócsésze vagy homok érkezése jelzi, vagy ha a játékos

megjelöli a rúgás helyét. A játékosnak akkor is el kell végezni a rúgást egy percen

belül, ha a labda felborul és újra kell helyezni.

Büntetés: A rúgást érvénytelenítik, ha a rúgó nem végzi el a rúgást az engedélyezett

időn belül.

9.B.2 A RÚGÓ CSAPAT

(a) A rúgó teljes csapatának, kivétel az állító, a labda mögött kell lenni a rúgás

pillanatában.

(b) Tilos a rúgónak vagy az állítónak bármivel megtéveszteni az ellenfelet, ami túl korai

szembefutásra késztetné őket.

(c) Ha a labda eldől, mielőtt a rúgó elkezdené a ráfutást, a játékvezető megengedi a

rúgónak, hogy túlzott késedelem nélkül újra állítsa a labdát. Amíg a labdát újra

állítják, az ellenfélnek a célvonal mögött kell maradni.

Ha a labda azután dől el, miután a rúgó elkezdte a ráfutást, akkor a játékos rárúghatja a

labdát, vagy dropp-góllal próbálkozhat.

Ha a labda eldől és elgurul a cél helyén áthaladó vonalról és a rúgó, ezután átrúgja a

keresztrúd fölött, a gól érvényes.

Ha a labda eldől és kigurul a pályáról, miután a rúgó megkezdte a ráfutást, a rúgás

érvénytelen.

Büntetés: (a)-(c) Ha a rúgó csapat szabálytalankodik, a rúgás érvénytelen.

35

9.B.3 AZ ELLENFÉL CSAPAT

(a) Az ellenfél teljes csapatának a célvonal mögött kell maradni egészen addig, míg a rúgó

nem kezdi meg a labdára futást, vagy nem kezdi el a rúgást. Amikor a rúgó ezt teszi,

akkor az ellenfél játékosok ráfuthatnak, vagy felugorhatnak, hogy megakadályozzák a

pontszerzést, de tilos fizikai támogatást adni más játékosnak.

(b) Ha a labda felborul, miután a rúgó megkezdte a ráfutást, az ellenfél folytathatja a

szembefutást.

(c) A védekező csapatnak tilos kiáltani a kapura rúgás alatt.

Büntetés: (a)-(c) Ha az ellenfél szabálytalankodik de a rúgás sikeres, a gól érvényes.

Ha a rúgás sikertelen, a rúgó újra rúghat és az ellenfél csapatnak nem szabad

szembefutni.

Új rúgás engedélyezése esetén, a rúgó megismételhet minden előkészületet. A rúgó a

rúgás típusát is megváltoztathatja.

36

10. SZABÁLY – ALATTOMOS JÁTÉK

MEGHATÁROZÁS

Alattomos játéknak számít egy személy által a játékövezetben elkövetett minden olyan

cselekedet, ami ellentmond a Játékszabályok előírásainak és szellemének. Beleszámít az

akadályozás, tisztességtelen játék, ismétlődő szabálytalanságok, veszélyes- és helytelen játék

és viselkedés, ami hátrányos a játékra nézve.

10.1 AKADÁLYOZÁS

(a) Támadás vagy taszítás. Amikor egy játékos és egy ellenfél a labdáért futnak, egyik

játékosnak sem szabad támadni vagy lökni a másikat, csak váll a váll ellen.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Futás a labdavivő előtt. Egy játékosnak tilos szándékosan a labdát vivő csapattársa

előtt mozogni vagy állni, ezáltal akadályozni az ellenfelet, hogy megfoghassa az

aktuális- vagy potenciális labdavivőt, miután azok megszerezték a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A mélyfogó blokkolása. Egy játékosnak tilos szándékosan úgy helyezkedni vagy

állni, hogy ezzel megakadályozza az ellenfelet a labdavivő megfogásában.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) A labda blokkolása. Egy játékosnak tilos szándékosan úgy helyezkedni vagy állni,

hogy ezzel megakadályozza az ellenfelet a labda megjátszásában.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Labdavivő ütközése csapattárssal álló helyzet után. Egy zárt tolongásból, nyílt

tolongásból, csomagból vagy bedobásból kijövő labdát vivő játékosnak tilos belefutni

egy előtte álló csapattársba.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Ellenfél irányítóját akadályozó leváló. Egy levállónak tilos akadályozni az ellenfél

irányítóját, a tolongás melletti előrehaladásban.

Büntetés: Büntető rúgás

10.2 TISZTESSÉGTELEN JÁTÉK

(a) Szándékos Szabálytalanság. A játékos szándékosan nem szegheti meg a szabályokat

vagy nem játszhat tisztátalanul. Az ilyen játékost figyelmeztetni kell, hogy a

következő ilyen vagy hasonló esetben ki lesz állítva, vagy azonnal ki kell állítani. A

sárgalapos figyelmeztetéssel a játékos ideiglenesen 10 perces játékidőre ki lesz állítva.

Ha a figyelmeztetés után a játékos ugyanazt vagy hasonló vétséget követ el, ki kell

véglegesen állítani.

Büntetés: Büntető rúgás

Büntetőcélt akkor kell adni, ha a szabálytalanság egy valószínűsíthető célt

akadályozott meg. A szabálytalankodó játékost figyelmeztetni kell és ideiglenesen

kiállítani vagy azonnal ki kell állítani.

(b) Időhúzás. Egy játékosnak tilos szándékosan időt húzni.

Büntetés: Szabadrúgás

37

(c) Kidobás. A játékos a labdát szándékosan nem ütheti, helyezheti, nyomhatja vagy

dobhatja ki kezével vagy karjával az oldalvonalon, célvonalon vagy a pálya végét

jelző vonalon túlra.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról, ha a szabálysértés a 15 méteres és az

oldalvonal között történt, vagy a szabálysértés helyéről, ha a szabálytalanság a játéktér

bármely más pontján történt, vagy az 5 méterre a célvonaltól és legalább 15 méterre az

oldalvonaltól, ha a szabálytalanság a célterületen történt.

Büntetőcélt akkor kell adni, ha a szabálytalanság egy valószínűsíthető célt

akadályozott meg.

10.3 ISMÉTLŐDŐ SZABÁLYTALANSÁGOK

(a) Ismételt vétség. A játékos szándékosan ismételten nem szeghet meg semmilyen

szabályt. Ismételt szabálytalanság ténykérdés. A kérdés hogy véletlenül vagy

szándékosan történt nem lényeges.

Büntetés: Büntető rúgás

Az ismételt vétséget elkövető játékost figyelmeztetni kell és ideiglenesen ki kell

állítani. Ha a játékos további hasonló szabálytalanságot vét, ki kell véglegesen állítani.

(b) A csapat által elkövetett ismételt szabálysértések. Ha egy csapat különböző

játékosai követik el ugyanazt a szabálytalanságot, a játékvezetőnek el kell dönteni,

hogy ez ismételt szabálytalanságnak számít-e. Ha igen, a játékvezető általánosan

figyelmezteti a csapatot, és ha ezután is elkövetik a szabálytalanságot, akkor a

játékvezető figyelmezteti, és 10 percre kiállítja a bűnös játékos(oka)t. Ha ugyanaz a

csapat egy játékosa ezután is elköveti a szabálytalanságot, a játékvezető véglegesen

kiállítja a vétkes játékos(oka)t.

Büntetés: Büntető rúgás

Büntető célt kell ítélni, ha a szabálytalanság egy célt akadályozott meg, amit

egyébként megszereztek volna.

(c) Ismételt szabálysértés: a játékvezető által alkalmazott szabvány. Amikor a

játékvezető eldönti, hogy hány szabálysértés számit ismételt szabálytalanságnak, a

játékvezetőnek mindig szigorú szabványt kell alkalmazni a bemutató és felnőtt

mérkőzéseken. Ha egy játékos háromszor szabálytalankodik, a játékvezetőnek

figyelmeztetni kell őt.

A játékvezető lazább szabványt alkalmazhat a junior vagy annál fiatalabbak

mérkőzésein, ahol a szabálytalanság szabály ismeret- vagy jártasság hiánya is lehet.

38

10.4 VESZÉLYES JÁTÉK ÉS SZABÁLYSÉRTÉS

(a) Ökölcsapás és ütés. Egy játékosnak tilos ököllel, karral - beleszámítva a könyökét is-,

fejjel vagy térddel az ellenfelet megütni.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Dobbantás és taposás. Egy játékosnak tilos az ellenfélen dobbantani vagy megtaposni

azt.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Rúgás. Egy játékosnak tilos az ellenfelet megrúgni.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) Gáncsolás. Egy játékosnak tilos az ellenfelet lábszárral vagy lábfejjel gáncsolni.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Veszélyes mélyfogás. Egy játékosnak tilos az ellenfelet, korán-, későn, vagy

veszélyesen szerelni.

Büntetés: Büntető rúgás

Egy játékosnak tilos a váll vonala fölött szerelni (vagy ezt megkísérelni). Az ellenfél

nyaka- vagy feje körüli fogás veszélyesnek számít.

Büntetés: Büntető rúgás

A „merev-kezű mélyfogás” veszélyes játéknak számít. Egy játékos akkor végez

merev-kezű mélyfogást, amikor merev kézzel üti meg az ellenfelet.

Büntetés: Büntető rúgás

Egy játékos labda nélküli megjátszása veszélyes játéknak számit.

Büntetés: Büntető rúgás

Egy játékosnak tilos olyan játékost szerelni, akinek a lába nincs a földön.

Büntetés: Büntető rúgás

Előnyszabály adható, de ha a szabálytalanság egy valószínű célt akadályozott meg

büntetőcélt kell adni.

(f) Az ellenfél megjátszása labda nélkül. Zárt tolongás, nyílt tolongás, vagy csomagon

kívül egy játékosnak tilos egy labdát nem birtokló ellenfél tartása, tolása, támadása

vagy akadályozása.

Büntetés: Büntető rúgás

(g) Veszélyes támadás. Egy játékosnak tilos nekifutni vagy fellökni egy labdavivő

ellenfelet anélkül, hogy megpróbálná elkapni (megfogni) azt.

Büntetés: Büntető rúgás

(h) Az ugró játékos mélyfogása a levegőben. Egy játékosnak tilos kiütni vagy kihúzni a

bedobásban a labdáért felugró ellenfél lábát.

Büntetés: Büntető rúgás

39

(i) Veszélyes játék a zárt tolongásban, nyílt tolongásban és csomagban. A tolongás

első sorának tilos nekirontani az ellenfelének.

Büntetés: Büntető rúgás

Első sor játékosoknak tilos szándékosan felemelni az ellenfelet úgy, hogy annak ne

érje a lába a földet, vagy fölfelé kitolni a tolongásból.

Büntetés: Büntető rúgás

Tilos a játékosoknak úgy berontani a csomagba vagy nyílt tolongásba anélkül, hogy

előzőleg csatlakoztak volna egy csapattársukhoz, aki már részét képezi a csomagnak

vagy nyílt tolongásnak.

Büntetés: Büntető rúgás

Tilos a játékosoknak szándékosan összeomlasztani a zárt tolongást, nyitott tolongást

vagy csomagot.

Büntetés: Büntető rúgás

(j) Önbíráskodás. Egy játékosnak tilos önbíráskodni. Akkor se szabad semmi olyant

tenni, ami veszélyes az ellenfél számára, ha az megszegi a szabályokat.

Büntetés: Büntető rúgás

(k) A sportszerűség elleni tettek. Egy játékosnak tilos bármi olyat tenni a játékövezeten

belül, ami ellentmond a sportszerűség szellemének.

Büntetés: Büntető rúgás

(l) Szabálysértés, amíg a labda nincs játékban. Egy játékosnak tilos, amíg a labda

játékon kívül van, bármiféle szabálysértést elkövetni, akadályozni, vagy bármilyen

módon zavarni az ellenfelet.

Büntetés: Büntető rúgás

A büntetés ugyanaz, mint a 10.4 (a)-(k) kivéve, hogy a büntető rúgást a játék

újrakezdésének helyén kell megítélni. Ha ez a hely az oldalvonalon van vagy attól 15

méteren belül, akkor a büntető rúgás helye a 15 méteres vonalon lesz, azzal a hellyel

egyvonalban.

Ha a játék egy 5 méteres tolongással folytatódna, akkor a büntető rúgás helye a zárt

tolongás helyen lesz.

Ha a játék dropp-rúgással folytatódna, a nem vétkes csapat választhat, hogy a 22-es

vonalról bárhonnan elvégezzen egy büntető rúgást.

Ha büntetőrúgás lett megítélve de a vétkes csapat a rúgás elvégzése előtt további

szabálytalanságot vét, a bíró figyelmezteti, vagy leküldi a vétkes játékost és a büntető

rúgás helyét 10 méterrel előbbre viteti. Ez vonatkozik az eredeti és az azt követő

szabálytalanságra is.

Ha egy büntető rúgás megítélése után a vétlen csapat egyik játékosa további

szabálysértést követ el a rúgás elvégzése előtt, a játékvezető figyelmezteti vagy

kiállítja a vétkes játékost, érvényteleníti a bűntető rúgást és a másik csapat javára ítél

meg egy büntető rúgást.

Ha a vétség a játéktéren kívül történik, amíg a labda játékban van, és ezt a vétséget e

szabály egyik része sem tárgyalja, akkor a bűntető rúgást a 15 méteres vonalon kell

megítélni, a vétség helyével egy vonalba.

Egy partjelző által jelentett vétség esetén büntető rúgást lehet ítélni a vétség helyén,

vagy az előnyszabályt lehet alkalmazni.

40

(m) A rúgó megkésett lerohanása. Egy játékosnak tilos szándékosan lerohanni vagy

akadályozni egy ellenfelet, aki épp elrúgta a labdát.

Büntetés: A vétlen csapat választhat, hogy a büntető rúgást a szabálysértés helyéről

végzi el, vagy ahol a labda földet ér, vagy ahol legutóbb megjátszották.

A szabálysértés helye. Ha a vétség a rúgó célterületén történik, a büntető rúgás helye

5 méterre lesz a célvonaltól, a vétség helyével egyvonalban és 15 méterre az oldal

vonaltól. A vétlen csapat választhat, hogy a büntető rúgást onnan végzi, ahol a labda

leesett, vagy ahol megjátszották és ennek minimum 15 méterre kell lenni az

oldalvonaltól.

Ahol a labda földet ér. Ha a labda a pályán kívül ér földet, a büntető rúgás

választható helye a 15 méter vonalon van azzal egy vonalba, ahol a labda kiment a

labda. Ha a labda az oldalvonaltól számított 15 méteren belül esik le, a kijelölés a 15

méter vonalon van, egyvonalban azzal, ahova a labda leesett.

Ha labda a célterületre, célterületen kívülre, a halott labda vonalra, vagy azon túl esik

le, a választható büntető rúgás megjelölése 5 méterre van a célvonaltól, egyvonalban

azzal, ahol a labda áthaladt a célvonalon, de legalább 15 méterre az oldalvonaltól.

Ha a labda eltalálja a kapufát, vagy keresztrudat, a választható büntető rúgást ott kell

megítélni, ahol a labda a földre esik.

A RÚGÓ MEGKÉSETT LEROHANÁSA

(n) Faltörő Kos és Nehéz Lovasság. Tilos egy csapatnak a „Faltörő Kost” vagy „Nehéz

Lovasságot” használni.

Büntetés: Büntető Rúgás az eredeti szabálysértés helyéről.

„Faltörő Kos” A „Faltörő Kos” néven ismert támadás típus általában a célvonalhoz

közel történik, amikor a támadó csapatnak egy büntető- vagy szabad rúgást ítélnek.

41

A rúgó kissé megrúgja a labdát és megkezdi a támadást azzal, hogy a célvonal

irányába fut, vagy oda passzolja egy társának, aki előre halad. Csapattársak azonnal

csatlakoznak a labdavivőhöz mindkét oldalról, ezáltal ék alakot formálva. Gyakran

egy vagy több ilyen csapattárs a labdavivő előtt van. Ez, már önmagában is

szabálytalan. Minden esetre, a ”Faltörő Kos” veszélyes azok számára, akik

megpróbálják feltartóztatni. Tehát szabálytalan.

Büntetés: Büntető Rúgás az eredeti szabálysértés helyéről.

„Nehéz Lovasság”. A „Nehéz Lovasság” néven ismert támadás típus általában a

célvonalhoz közel történik, amikor a támadó csapatnak egy büntető- vagy szabad

rúgást ítélnek. A támadó játékosok egy vonalat képeznek a pályán keresztül kis

távolságra a rúgó mögött.

Ezek a támadó játékosok általában egy- vagy két méterre vannak egymástól. A rúgó

jelére futni kezdenek. Amikor közel érnek, a rúgó kissé megrúgja a labdát, majd

egyiküknek odapasszolja.

A labda megrúgásáig a védekező csapatnak a megjelöléstől legalább 10 méterre vagy,

ha az közelebb van, akkor a célvonal mögött kell maradni. A „Nehéz Lovasság”

veszélyes. Tehát szabálytalan.

Büntetés: Büntető Rúgás az eredeti szabálysértés helyéről.

10.5 SZANKCIÓK

(a) Minden olyan játékost, aki az Alattomos Játék Szabály ellen vét, figyelmeztetni kell és

10 percre kiállítani, vagy véglegesen ki állítani.

(b) Ha egy játékos már figyelmeztetésben és 10 perces kiállításban részesült és ezután az

Alattomos Játék Szabályban leírt módon újabb figyelmeztetést érdemel ki, akkor

véglegesen ki kell állítani.

10.6 SÁRGA ÉS PIROS LAPOK

(a) Ha egy játékost a játékvezető figyelmeztetésben részesít, és ideiglenesen kiállítja egy

Nemzetközi mérkőzésen, akkor egy sárga lapot mutat fel neki.

(b) Ha egy nemzetközi mérkőzésen a játékvezető véglegesen kiállít egy játékost, akkor

egy piros lapot mutat fel neki.

(c) Más mérkőzéseken a Mérkőzés Szervező vagy a Szövetség, akinek a hatáskörébe

tartozik a mérkőzés, dönti el a piros és sárga lapok használatának módját.

10.7 KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOS

Egy kiállított játékos tovább nem vesz részt a mérkőzésen.

42

11. SZABÁLY – LES ÉS JÁTÉKBAN, NYÍLT JÁTÉK ESETÉN

MEGHATÁROZÁS

A játék kezdetén minden játékos játékban tartózkodik. Amint a mérkőzés folyik, a játékosok

lesen találhatják magukat. Ezek a játékosok büntetésnek vannak kitéve, hacsak nem térnek

vissza a játékba.

Általános játékban egy játékos akkor van lesen, ha a labdavivő, vagy a labdát utoljára

megjátszó csapattársa előtt van.

A les azt jelenti, hogy a játékos pillanatnyilag játékon kívül van, ezek a játékosok

büntethetők, ha részt vesznek a játékban.

Általános játékban, egy játékos újra a játékba kerülhet a csapattársai, vagy az ellenfél akciója

által. Ennek ellenére, egy lesen levő játékos nem hozható játékba, ha beleavatkozik a játékba;

előre, a labda irányába mozog, vagy nem vonul vissza 10 méterre attól a helytől, ahova leesett

a labda.

11.1 LES NYÍLT JÁTÉKBAN

(a) A lesen levő játékost, csak akkor kell büntetni, ha a három dolog közül egyet elkövet:

Beavatkozik a játékba, vagy

Előre mozog, a labda irányába vagy

Nem cselekszik a 10 méter Szabálynak megfelelően (11.4 Szabály)

Egy les pozícióban lévő játékos nem büntetendő automatikusan.

Egy játékos, akinek véletlenül előre dobják a labdát nincs lesen.

Egy játékos a célterületen is lehet lesen.

(b) Les, és beavatkozás a játékba. Egy lesen levő játékosnak tilos beavatkozni a játékba.

Ez azt jelenti, hogy tilos megjátszania a labdát, vagy akadályozni egy ellenfelet.

(c) Les és előrehaladás. Amikor egy lesen lévő játékos csapattársa előre rúgta a labdát, a

lesen levő játékosnak tilos a labda megjátszására váró ellenfél- vagy a labda

leesésének irányába haladni, amíg nem kerül játékba.

11.2 JÁTÉKBA HOZÁS A CSAPATTÁRS AKCIÓJA ÁLTAL

Általános játékban négy lehetőség van arra, hogy a lesen lévő játékos játékba kerüljön

a saját, vagy csapattársai akciói által;

(a) Játékos akciója. Ha a lesen levő játékos a labdát utoljára rúgó, érintő vagy vivő

csapattársa mögé szalad, a játékos újra játékban van.

(b) A labda vivő akciója. Ha egy labdavivő csapattárs a lesen lévő játékos elé rohan, a

játékos újra játékban van.

(c) A rúgó, vagy egy másik játékban lévő játékos akciója. Ha a rúgó, vagy egy másik

olyan csapattárs, aki a rúgóval egy vonalba vagy a rúgó mögött volt rúgáskor (vagy

rúgás után), befut a lesen lévő játékos elé, a játékos újra játékban van.

43

(d) Előre futásnál, a csapattárs lehet pályán- vagy célterületen kívül, de a csapattársnak

vissza kell térni a játéktérre, hogy játékba hozza a másik játékost.

A LESEN LÉVŐ JÁTÉKOS JÁTÉKBA HOZÁSA

A CSAPATTÁRS AKCIÓJA ÁLTAL

11.3 JÁTÉKBA HOZÁS AZ ELLENFÉL AKCIÓJA ÁLTAL

Általános játékban három lehetőség van arra, hogy a lesen lévő játékos játékba

kerüljön az ellenfél akciója által. Ez a három mód nem érvényes arra a játékosra, aki a

10 méter szabály szerint van lesen.

(a) 5 métert fut a labdával. Ha a labdát vivő játékos 5 métert fut a labdával, a lesen lévő

játékos újra játékban van.

(b) Rúgás vagy passzolás. Ha egy ellenfél rúgja, vagy passzolja a labdát, a lesen lévő

játékos újra játékban van.

(c) Szándékosan hozzáér a labdához. Ha egy ellenfél szándékosan hozzáér a labdához,

de nem fogja ki, a lesen lévő játékos újra játékban van.

44

A LESEN LÉVŐ JÁTÉKOS JÁTÉKBA HOZÁSA

AZ ELLENFÉL AKCIÓJA ÁLTAL

11.4 LES A 10 MÉTERES SZABÁLY ALAPJÁN

(a) Ha egy lesen lévő játékos csapattársa előre rúgta a labdát, és a lesen lévő játékos a

pályán áthúzódó képzeletbeli vonalon belül tartózkodik, ami 10 méterre van a labda

megjátszására váró ellenféltől vagy a labda leesésének helyétől, vagy a lehetséges

leesésének helyétől, akkor ez úgy tekinthető, hogy a lesen lévő játékos részt vesz a

játékban. A lesen lévő játékosnak azonnal vissza kell vonulni a képzeletbeli 10 méter

vonal mögé. A visszavonulás ideje alatt tilos akadályozni az ellenfelet.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) A visszavonulás alatt, a lesen lévő játékos nem hozható játékba az ellenfél semmiféle

akciója által. De, mielőtt a játékos teljesen visszavonulna 10 métert, a játékos játékba

hozható az elé befutó csapattársa által.

(c) Amikor egy játékos, aki a 10 méter szabály alapján van lesen, ráront a labdát elkapni

szándékozó ellenfélre, a játékvezető azonnal sípol és megbünteti a lesen lévő játékost.

A késlekedés veszélyes lehet az ellenfél számára.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) Amikor egy játékos, aki a 10 méter szabály alapján lesen van és megjátssza egy

ellenfél által elejtett labdát, a lesen lévő játékos lesz megbüntetve.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) A 10 méter szabályon nem változtat az, ha a labda a kapufának vagy keresztrúdnak

ütközik. Az számít, hogy hova esik a labda. A lesen levő játékosnak tilos a pályán

áthúzódó képzeletbeli 10 méter vonal előtt tartózkodni.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) A 10 méter szabály nem érvényes, ha egy játékos rúgja a labdát, és azt az ellenfél

blokkolja, a rúgó játékos csapattársa, aki a pályán áthúzódó képzeletbeli 10 méter

45

vonal előtt volt, ekkor megjátszhatja a labdát. Az ellenfél nem „a labdát próbálta

elkapni” így a csapattárs játékban van.

Büntetés: Amikor egy játékost les miatt büntetnek általános játékban, akkor az

ellenfél csapat választhat a szabálysértés helyéről elvégzendő büntető rúgás, vagy

tolongás közül, ami azon a helyen lesz, ahol a vétkes csapat utoljára megjátszotta a

labdát. Ha azt utoljára a csapat célterületén lett megjátszva, akkor a tolongás a

célterülettől 5 méterre lesz azzal egy vonalba, ahol utoljára megjátszották a labdát.

(g) Ha egyszerre többen vannak lesen és haladnak előre, miután egy csapattársuk

megrúgta a labdát, a szabálysértés helye, a labdát váró ellenfélhez, vagy a labda

leesésének a helyéhez legközelebb álló lesen lévő játékosnál van.

11.5 JÁTÉKBA HOZÁS A 10 MÉTER SZABÁLY ALAPJÁN

(a) A lesen lévő játékos köteles visszavonulni a pályán áthúzódó, képzeletbeli 10 méter

vonal mögé, másként valószínűleg meg lesz büntetve.

(b) A visszavonulás alatt, a játékos játékba hozható a csapattársai által, mielőtt

visszamenne a 10 méter vonal mögé, a 11.2 pontban felsorolt 3 akció bármelyikével.

De, a játékos nem hozható játékba az ellenfél semmilyen akciója által.

11.6 VÉTLEN LES

(a) Ha egy játékos nem tudja elkerülni, hogy a labda vagy a labdavivő hozzáérjen, a

játékos vétlenül van lesen. Ha a játékos csapata nem jut előnyhöz ez által, a játék

folytatódik. Ha a játékos csapata előnyhöz jut ez által, akkor zárt tolongást következik

és az ellenfél dobja be a labdát.

(b) Ha egy játékos egy társának a kezébe adja a labdát, és ez a játékos előtte van, akkor a

labdát fogadó játékos lesen van. Ha csak, a játékos nem szándékosan van lesen (mert

ebben az esetben büntető rúgás következik), akkor a labdát fogadó játékos vétlenül

van lesen, zárt tolongás következik és az ellenfél dobja be a labdát.

11.7 LES ELŐREEJTÉS UTÁN

Ha egy játékos előreüti a labdát, és egy lesen lévő csapattársa ezután megjátssza azt, a

lesen lévő játékos büntethető, ha a labda megjátszásával megakadályozta az ellenfelet,

hogy előnyhöz jusson.

Büntetés: Büntető rúgás

46

11.8 VISSZAVONULÓ JÁTÉKOS JÁTÉKBA HOZÁSA NYÍLT TOLONGÁS,

CSOMAG, ZÁRT TOLONGÁS VAGY BEDOBÁS ESETÉN

Amikor egy nyílt tolongás, csomag, zárt tolongás vagy bedobás alakul ki, és egy lesen

lévő a szabályoknak megfelelően visszavonuló játékos akkor is lesen marad, amikor az

ellenfél csapat megnyeri a labdát, és vége van a nyílt tolongásnak, csomagnak,

tolongásnak vagy bedobásnak. A játékos játékhelyzetbe kerül, ha visszakerül a

mindenkori lesvonal mögé. A lesen lévő játékos semmilyen más akciója és

csapattársainak akciója sem helyezi vissza játékhelyzetbe.

Ha a játékos lesen marad csak az ellenfél akciója helyezheti vissza játékhelyzetbe. Két

ilyen akció létezik:

Az ellenfél 5 métert fut a labdával. Amikor a labdavivő ellenfél játékos 5 métert fut,

a lesen lévő játékos újra játékban van. Egy lesen levő játékos nem kerül játékba, ha az

ellenfél passzolja a labdát. Az ellenfél akciója akkor sem hozza játékba a lesen lévő

játékos, ha a már többször is passzolták a labdát.

Az ellenfél rúgja a labdát. Ha egy ellenfél rúgja a labdát, akkor a lesen lévő játékos

újra játékba kerül.

11.9 ÓLÁLKODÁS

Egy játékos, aki lesen marad, az ólálkodik. Egy ólálkodó játékos, aki megakadályozza

az ellenfelet, hogy elképzelésük szerint játszzák meg a labdát, részt vesz a játékban,

tehát büntetendő. A játékvezetőnek vigyáznia kell, hogy az ólálkodó játékosok ne

jussanak előnyhöz azzal, hogy az ellenfél akciója játékba hozza őket.

Büntetés: Büntető rúgás

47

12. SZABÁLY – ELŐREEJTÉS VAGY ELŐREDOBÁS

MEGHATÁROZÁS - ELŐREEJTÉS

Előreejtésről akkor beszélünk, amikor egy játékos elejti a labdát, és a labda előre megy, vagy

amikor egy játékos kézzel/karral előre üti a labdát vagy, a labda kéznek/karnak ütközik, és

előre megy, és a labda megérinti a földet vagy egy másik játékost, mielőtt az előbbi játékos

azt elkapná.

„Előre” az ellenfél halott labda vonalának irányát jelenti.

KIVÉTEL

Blokkolás. Ha a labda előre megy, mint egy előreejtéskor, amikor egy játékos az ellenfél

rúgását blokkolja, de a játékos nem tesz kísérletet arra, hogy megfogja a labdát, a játék

folytatódik.

ELŐREEJTÉS BLOKKOLÁS

MEGHATÁROZÁS – ELŐREDOBÁS

Előredobásról akkor beszélünk, amikor egy játékos előre dobja vagy passzolja a labdát.

„Előre” az ellenfél halott labda vonalának irányát jelenti.

KIVÉTEL

Előre pattanás. Ha a labdát nem előre dobják, hanem nekiütközik egy játékosnak vagy

földet ér, és előre pattan, nem számít előredobásnak.

48

12.1 EGY ELŐREEJTÉS VAGY ELŐREDOBÁS KÖVETKEZMÉNYEI

(a) Nem szándékos előreejtés vagy előredobás. Zárt tolongás a szabálytalanság helyén.

(b) Nem szándékos előreejtés vagy előredobás a bedobásban. Zárt tolongás 15 méterre

az oldalvonaltól.

(c) Előreejtés vagy előredobás a célterületre. Ha egy támadó játékos előreejti, vagy

előredobja a labdát a játéktéren, és az bemegy az ellenfél célterületére, és ott meghal,

tolongás az előreejtés vagy előredobás helyén.

(d) Előreejtés vagy előredobás a célterületen. Ha bármelyik csapat egy játékosa

előreejti, vagy előredobja a labdát a célterületen belül, zárt tolongás következik 5

méterre a célvonaltól, a szabálytalansággal egy vonalba, de az oldalvonalhoz nem

közelebb 5 méternél.

(e) Szándékos ütés vagy előredobás. Egy játékosnak tilos szándékosan előre ütni kézzel

vagy karral, vagy előre dobni a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás. Büntető célt kell ítélni, ha a szabálytalanság egy célt

akadályozott meg, amit másként megszereztek volna.

49

MÉRKŐZÉS ALATT

A JÁTÉKTÉREN

13. Szabály Kezdőrúgás és Újrakezdő-rúgások

14. Szabály Labda a földön: nincs mélyfogás

15. Szabály Mélyfogás: a labdát vivő játékos földre vivése

16. Szabály Nyílt tolongás

17. Szabály Csomag

18. Szabály Mark

50

13. SZABÁLY – KEZDŐRÚGÁS ÉS ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁSOK

MEGHATÁROZÁS

A kezdő rúgás a mérkőzés kezdetét és a szünet utáni újrakezdést jelenti. Az újrakezdő rúgások

a pontszerzés vagy labda letétele utáni rúgásokat jelenti.

13.1 HOL ÉS HOGYAN KELL ELVÉGEZNI A KEZDŐRÚGÁST

(a) Egy csapat a kedőrúgást dropp-rúgással rúgja, amelyet a felezővonal közepéről vagy

attól hátrébbról kell elvégezni.

(b) Ha a labdát nem megfelelő módon vagy nem a megfelelő helyről rúgják, akkor az

ellenfél csapatnak két választási lehetősége van:

A rúgást megismételteti, vagy

Zárt tolongást kér a felezővonal közepéről, és ő dobja be a labdát.

13.2 KI VÉGZI EL A KEZDŐRÚGÁST ÉS AZ ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁST

(a) A mérkőzés kezdetén, az a csapat rúgja a kezdőrúgást, amelynek a kapitánya a

kezdőrúgást választotta miután megnyerte a sorsolást, vagy az ellenfél csapat, ha a

sorsolást megnyerő csapatkapitány pályát választ.

(b) A szünet után, a mérkőzés kezdetén rúgó csapat ellenfele fogja elvégezni a

kezdőrúgást.

(c) Pontszerzés után a pontszerző csapat ellenfele végzi a kezdőrúgást.

13.3 A RUGÓ CSAPATÁNAK HELYEZKEDÉSE KEZDŐRÚGÁSKOR

A rúgó csapat összes játékosának az állítón kívül, a labda mögött kell lenni, amikor azt

megrúgják. Ha ezt nem teszik meg, akkor tolongás következik a pálya közepén. Az

ellenfél dobja be a labdát.

13.4 AZ ELLENFÉL CSAPATÁNAK HELYEZKEDÉSE KEZDŐRÚGÁSKOR

Az ellenfél csapat összes játékosának a 10 méter vonalon, vagy mögötte kell állni. Ha

a vonal előtt vannak, vagy a rúgás előtt támadnak, a rúgást meg kell ismételni.

51

KEZDŐÚGÁS

13.5 A KEZDŐRÚGÁS 10 MÉTERT HALAD

Ha a labda eléri az ellenfél 10 méter vonalát, vagy eléri a vonalat, de a szél visszafújja,

a játék folytatódik.

13.6 A KEZDŐRÚGÁS NEM HALAD 10 MÉTERT, DE EGY ELLENFÉL

MEGJÁTSZA

Ha a labda nem haladja meg az ellenfél 10 méter vonalát, de elsőként egy ellenfél

játssza meg, a játék folytatódik.

13.7 A KEZDŐRÚGÁS NEM HALAD 10 MÉTERT ÉS NEM JÁTSZA MEG EGY

ELLENFÉL

Ha a labda nem haladja meg az ellenfél 10 méter vonalát, az ellenfél csapatnak két

választási lehetősége van:

Megismételteti a kezdőrúgást, vagy

Zárt tolongást kér a felezővonal közepéről. Ők dobják be a labdát.

13.8 A LABDA EGYBŐL KIMEGY

A labdának a játéktéren kell földet érnie. Ha a rúgás következtében a labda egyből

kimegy, az ellenfél csapatnak három lehetősége van:

Megismételteti a kezdőrúgást, vagy

Zárt tolongást kér a felezővonal közepéről. Ők dobják be a labdát, vagy

Elfogadja a rúgást.

52

Ha elfogadja a rúgást, a bedobás középvonalnál történik. Ha a labdát visszafújja a szél

a középvonalon túlra és egyből kiment, akkor a bedobás ott történik, ahol a labda

kiment.

13.9 A LABDA A CÉLTERÜLETRE JUT

(a) Ha a labda a célterületre jut anélkül, hogy valakihez hozzáért volna, vagy valaki

hozzáért volna a labdához, az ellenfél csapatnak három választási lehetősége van:

Leteszi a labdát, vagy

Halottá tegye a labdát, vagy

Folytassa a játékot.

(b) Ha az ellenfél csapat leteszi a labdát, vagy halottá teszi, vagy a labda a célterületen

kívül megy vagy a halott labda vonalára-, vagy azon túljut, és így halottá válik, két

választási lehetősége van:

Tolongás a pálya közepén, és ő dobja be a labdát, vagy

A másik csapattal megismételteti a rúgást.

(c) Ha a földérintés vagy a labda halottá tétele mellet dönt, akkor azt késedelem nélkül

kell megtenni. A védekező játékos bármilyen más akciója a labdával azt jelenti, hogy a

labda játékban tartása mellett döntött.

13.10 DROPP-KIRÚGÁS

MEGHATÁROZÁS

A dropp-kirúgást a játék újrakezdésére használják, miután egy támadó játékos, szabálysértés

nélkül, bejuttatta a célterületre a labdát és egy védekező játékos halottá tette azt, vagy a labda

kiment a célterület oldalvonalán kívülre, vagy a halott labda vonalára, vagy azon túlra jutott.

A dropp-kirúgást a védekező csapat végez el. A dropp-kirúgást a 22 méter vonalról, vagy

hátrébbról, bárhol el lehet végezni.

13.11 KÉSLEKEDÉS A DROPP-KIRÚGÁSNÁL

A dropp-kirúgást késedelem nélkül el kell végezni

Büntetés: Szabadrúgás a 22 méter vonalról.

13.12 HELYTELENÜL ELVÉGZETT DROPP-KIRÚGÁS

Ha a labdát nem megfelelő módon vagy nem a megfelelő helyről rúgják, akkor az

ellenfél csapatnak két választási lehetősége van:

A dropp-rúgást megismételtetik, vagy

Zárt tolongást kér a 22m-es vonal közepéről, és ők dobják be a labdát

53

13.13 A DROPP-KIRÚGÁSNAK TÚL KELL HALADNI A VONALON

(a) Ha a labda nem halad túl a 22 méter vonalon, az ellenfél csapatnak két választási

lehetősége van:

A dropp-kirúgást megismételtetik, vagy

Zárt tolongást kér a 22m-es vonal közepéről.

Ők dobják be a labdát.

(b) Ha a labda túl halad a 22 méter vonalon, de a szél visszafújja, a játék folytatódik

tovább.

(c) Ha a labda nem halad túl a 22 méter vonalon, előny szabályt lehet alkalmazni. Az

ellenfél, aki megjátssza a labdát, célt vihet.

13.14 DROPP-KIRÚGÁSNÁL A LABDA EGYBŐL KIMEGY

A labdának a játéktéren kell földet érni. Ha az egyből kimegy, az ellenfél csapatnak

három választási lehetősége van:

A dropp-kirúgást megismételtetik, vagy

Zárt tolongást kér a 22m-es vonal közepéről ők dobják be a labdát, vagy

Elfogadja a rúgást. Ha elfogadja a rúgást akkor a bedobás a 22 méteres vonalon lesz.

13.15 A DROPP-KIRÚGÁS AZ ELLENFÉL CÉLTERÜLETÉRE MEGY

(a) Ha a labda az ellenfél célterületére jut anélkül, hogy valakihez hozzáért volna, vagy

valaki hozzáért volna a labdához, az ellenfél csapatnak három választási lehetősége

van:

Leteszi a labdát, vagy

Halottá tegye a labdát, vagy

Folytassa a játékot.

(b) Ha az ellenfél csapat leteszi a labdát, vagy halottá teszi, vagy a labda a célterületen

kívül megy, vagy a halott labda vonalára-, vagy azon túljut, és így halottá válik, két

választási lehetősége van:

Zárt tolongás a 22m-es vonal közepén, és ő dobja be a labdát, vagy

A másik csapattal megismételteti a rúgást.

(c) Ha a földérintés vagy a labda halottá tétele mellet dönt, akkor azt késedelem nélkül

kell megtenni. A védekező játékos bármilyen más akciója a labdával azt jelenti, hogy a

tovább játszás mellett döntött.

13.16 A RÚGÓ CSAPAT

(a) A rúgó egész csapatának a labda mögött kell lenni a rúgáskor. Ha nem, zárt tolongás

következik a 22 méteres vonal közepéről. Az ellenfél dobja be a labdát.

(b) Ennek ellenére, ha a rúgást olyan gyorsan végzik el, hogy a rúgó csapatának

visszavonuló játékosai még a labda előtt vannak, ezért nem lesznek megbüntetve.

Folytatniuk kell a visszavonulást addig, amíg egy csapattársuk akciója által játékba

kerülnek. Tilos részt venniük a játékban, amíg ilyen módon nem kerülnek játékba.

Büntetés: Zárt tolongás a 22méteres vonal közepén. Az ellenfél dobja be a labdát.

54

13.17 AZ ELLENFÉL CSAPAT

(a) Az ellenfél csapatnak tilos átlépni a 22 méter vonalat a rúgás előtt.

Büntetés: Szabadrúgás a szabálytalanság helyéről.

(b) Ha egy ellenfél a 22 méteres vonal rossz oldalán van, és akadályozza, vagy késlelteti a

dropp-kirúgást, ez szabálysértésnek számít.

Büntetés: Büntető rúgás a 22 méteres vonalról.

DROPP-KIRÚGÁS

55

14. SZABÁLY – LABDA A FÖLDÖN: NINCS MÉLYFOGÁS

MEGHATÁROZÁS

Ez a helyzet akkor áll elő, amikor egy labda hozzáférhetően a földön van és egy játékos földre

megy, hogy azt felvegye, és ez nem közvetlenül egy zárt tolongás, vagy nyílt tolongás után

történik.

Ez akkor is előállhat, ha egy labdát birtokló játékos a földön van, és nem szerelték.

A játékot lábon álló játékosoknak kell játszani. Tilos egy játékosnak megjátszhatatlanná tenni

azzal, hogy elesik. Megjátszhatatlan azt jelenti, hogy a labda nem hozzáférhető azonnal

valamelyik csapat számára, hogy a játék folytatódhasson.

Az a játékos, aki megjátszhatatlanná teszi a játékot vagy elesésével akadályozza az ellenfelet,

a játék célja és szelleme ellen cselekszik és meg kell büntetni.

A játékosnak, akit nem szerelnek, de földre megy mialatt fogja a labdát, vagy aki földre megy

és megszerzi a labdát, annak azonnal cselekednie kell.

14.1 JÁTÉKOS A FÖLDÖN

A játékosnak azonnal meg kell tenni egy dolgot a három közül:

Álljon fel azonnal a labdával, vagy

Passzolja a labdát, vagy

Engedje el a labdát.

Annak a játékosnak, aki passzolta vagy elengedte a labdát, azonnal fel kell állni, vagy

azonnal el kell távolodnia a labdától. Előny csak akkor érvényes, ha az azonnal

történik.

Büntetés: Büntető rúgás

14.2 AMIT A JÁTÉKOSNAK TILOS TENNI

(a) Labdán vagy labdához közel feküdni. Egy játékosnak tilos a labdán, vagy labda

mellett feküdni, hogy az ellenfelet megakadályozza a labda megszerzésében.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Átesni a földön fekvő játékoson, akinél a labda van. Egy játékosnak tilos

szándékosan ráesni egy földön fekvő játékosra, akinél a labda van, vagy átesni rajta.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Átesni a labda közelében a földön fekvő játékosokon. Egy játékosnak tilos

szándékosan ráesni vagy átesni olyan játékosokon, akik a labda mellet fekszenek, vagy

akik között a labda van.

Büntetés: Büntető rúgás

56

15. SZABÁLY – MÉLYFOGÁS: A LABDÁT VIVŐ JÁTÉKOS

FÖLDRE VIVÉSE

MEGHATÁROZÁS

Mélyfogásról akkor beszélünk, ha az álló helyzetben levő labdavivőt egyidejűleg egy vagy

több ellenfél megfogja, és földre viszi.

Ha a labdát birtokló játékost nem fogják, akkor szerelés nem történt.

Az ellenfél játékosa, aki megfogja és földre viszi a labdás játékost, és szintén a földre kerül

szerelő játékosnak minősül.

Az ellenfél közül, aki megfogja a játékost de nem kerül a földre nem minősül szerelő

játékosnak.

MÉLYFOGÁS

15.1 HOL LEHET A PÁLYÁN MÉLYET FOGNI

Szerelni csak a játéktéren lehet.

15.2 AMIKOR NEM LEHET MÉLYET FOGNI

Amikor a labdavivőt egy ellenfél megfogja, és egy csapattárs csatlakozik a

labdavivőhöz, egy csomag alakult ki, és nem szabad szerelni.

15.3 TÉNYLEGES FÖLDRE VITEL

(a) Ha a labdavivőnek egyik, vagy mindkét térde a földön van, akkor őt ‘földre vitték’.

57

(b) Ha a labdavivő a földön, vagy egy másik földön lévő játékoson ül, akkor a labdavivőt

‘földre vitték’.

15.4 A FOGÓ (SZERELŐ) JÁTÉKOS

(a) Amikor egy játékos egy ellenfelet szerel és leesnek a földre, a szerelőnek azonnal el

kell engedni a szerelt játékost.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) A szerelőnek azonnal fel kell állni, vagy el kell mozdulni a szerelt játékostól és a

labdától.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A szerelő játékosnak fel kell állni, mielőtt megjátssza a labdát

Büntetés: Büntető rúgás

15.5 A FOGOTT (SZERELT) JÁTÉKOS

(a) A szerelt játékosnak nem szabad a labda mellé-, ráfeküdi, hogy megakadályozza az

ellenfelet annak megszerzésében, illetve azonnal megjátszhatóvá kell tennie a labdát,

hogy a játék folytatódhasson.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) A szerelt játékosnak azonnal passzolnia kell, vagy el kell engednie a labdát. Továbbá,

azonnal fel kell állnia, vagy el kell távolodnia a labdától.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A szerelt játékos elengedheti a labdát úgy, hogy bármelyik irányba lehelyezi, feltéve,

hogy ezt azonnal teszi.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) A szerelt játékos elengedheti a labdát azzal, hogy a földön bármely irányba eltolja,

csak előre nem, feltéve, hogy ezt azonnal teszi.

Büntetés: Büntető rúgás

A SZERELT JÁTÉKOSNAK AZONNAL

EL KELL ENGENIE A LABDÁT

58

A SZERELT JÁTÉKOSNAK AZONNAL

EL KELL ENGENIE A LABDÁT

(e) Ha az ellenfél játékosai, akik állnak, megpróbálják megjátszani a labdát, a szerelt

játékosnak el kell engedni a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Ha a szerelt játékos lendülete beviszi őt a célterületre, a játékos célt szerezhet, vagy

önmentést tehet.

(g) Ha a játékosokat a célvonal közelében szerelik, akkor ezek a játékosok azonnal

kinyúlhatnak és letehetik a labdát a célvonalra, vagy az mögé, célszerzés vagy

önmentés érdekében.

A CÉLVONAL KÖZELÉBEN JÁTÉKOS KINYÚLHAT

ÉS LETEHETI A LABDÁT, HOGY CÉLT SZEREZZEN

59

15.6 A TÖBBI JÁTÉKOS

(a) Mélyfogás után, a labdát megjátszó minden játékosnak lábon kell állni. A játékosok

akkor vannak lábon, ha a testük semmilyen más része nem támaszkodik a földön, vagy

egy földön lévő játékosokon.

Büntetés: Büntető rúgás

FOGÁS UTÁN MINDENKINEK LÁBON KELL MARADNIA,

AMIKOR MEG AKARJA JÁTSZANI A LABDÁT

A JÁTÉKOS NINCS LÁBON ÉS MEG AKARJA

JÁTSZANI A LABDÁT MÉLYFOGÁSBAN

60

A JÁTÉKOS NINCS LÁBON ÉS MEG AKARJA

JÁTSZANI A LABDÁT MÉLYFOGÁSBAN

(b) Szerelés után bármely álló játékos megkísérelheti a labda megszerzését a labdás

játékostól.

(c) Egy mélyfogásnál vagy a mélyfogás mellett, a többi játékos, aki megjátssza a labdát,

csak a labda és a szerelt játékos, vagy a saját célvonalához legközelebb levő szerelő

vagy szerelt játékos mögül szabad ezt megtennie.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) Bármely játékos, aki elsőként szerzi meg a labdát egy mélyfogásból, azt azonnal meg

kell játszania úgy, hogy elmozdul onnan, passzolja, vagy rúgja a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Bármely játékos, aki elsőként szerzi meg a labdát egy mélyfogásból, nem feküdhet le

kivéve, ha szereli egy ellenfél.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Bármely játékos, aki elsőként szerzi meg a labdát egy mélyfogásból vagy a mélyfogás

mellől, szerelhető egy ellenfél által feltéve, ha azt a labda és a szerelt játékos, vagy a

saját célvonalához legközelebb levő szerelő vagy szerelt játékos mögül teszi ezt meg.

Büntetés: Büntető rúgás

(g) Mélyfogás után, minden földön lévő játékosnak tilos megakadályozni az ellenfelet,

hogy megszerezze a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

(h) Mélyfogás után, minden földön lévő játékosnak tilos szerelni az ellenfelet, vagy erre

kísérletet tenni.

Büntetés: Büntető rúgás

(i) Ha a szerelt játékos kinyúl, hogy a labdát a célvonalra- vagy azon túlra tegye cél

szerzése céljából, az ellenfél kézzel kiveheti a labdát a szerelt játékos kezéből, de tilos

kirúgnia azt.

Büntetés: Büntető rúgás

Kivétel: A Labda a célterületre jut. A célvonal közelében történő mélyfogás után, ha a

labda bejut a célterületre a labdát bárki leteheti, beleértve a földön lévő játékosokat is.

61

15.7 TILTOTT PRAKTIKÁK

(a) Tilos a szerelt játékost megakadályozni abban, hogy passzolja a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Tilos a szerelt játékost megakadályozni abban, hogy elengedje a labdát, felálljon, vagy

elmozduljon a labdától.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Tilos egy szerelt játékosra ráesni, vagy átesni rajta.

Büntetés: Büntető rúgás

TILOS EGY SZERELT JÁTÉKOSRA RÁESNI,

VAGY ÁTESNI RAJTA

(d) Tilos a játékosnak ráesni a földön lévő játékosokra vagy átesni rajtuk egy mélyfogás

után, amikor a labda közöttük, vagy mellettük van.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Lábon álló játékosoknak tilos támadni vagy feltartani olyan ellenfeleket, akik

nincsenek a labda közelében.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Veszélyes lehet, ha a szerelt játékos nem engedi el azonnal a labdát, vagy nem mozdul

el tőle, vagy ebben őt megakadályozzák. Ha ezek közül valamelyik megtörténik, a

játékvezető azonnal büntető rúgást ítél.

Büntetés: Büntető rúgás

15.8 KÉTELY A SZABÁLYT SÉRTŐ SZEMÉLYÉT ILLETŐEN

Ha a labda megjátszhatatlanná válik, és kétséges, hogy melyik játékos nem cselekedett

a szabályoknak megfelelően, a játékvezető azonnal tolongást ítél és a bedobást a

megszakítás előtt előre haladó csapat végzi el, ha egyik csapat sem haladt előre, akkor

a támadó csapat.

62

16. SZABÁLY – NYÍLT TOLONGÁS

MEGHATÁROZÁSOK

Egy nyílt tolongás a játék egy olyan szakasza, ahol egy vagy több lábon lévő játékos mindkét

csapatból, fizikai kontaktusban, a földön lévő labda fölött összezárnak. A nyílt játéknak vége.

Gördítés. A játékosok gördítést akkor csinálnak, amikor egy nyílt tolongásban vannak, és a

láb segítségével megpróbálják megszerezni vagy megtartani a labdát, úgy hogy közben nem

szabálytalankodnak.

16.1 A NYÍLT TOLONGÁS KIALAKULÁSA

(a) Hol alakulhat ki nyílt tolongás. Nyílt tolongás csak a játéktéren alakulhat ki.

(b) Hogyan alakulhat ki egy nyílt tolongás. A játékosok állnak. Legalább egy

játékosnak fizikai kontaktusban kell lenni egy ellenféllel.

NYÍLT TOLONGÁS

NYÍLT TOLONGÁS

16.2 BEÁLLÁS NYÍLT TOLONGÁSBA

63

(a) A nyílt tolongásban résztvevő, azt kialakító, vagy oda beálló összes játékosnak a válla

és feje nem lehet alacsonyabban a csípőjénél.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) A tolongásba beálló játékosnak legalább az egyik karjának teljes hosszával

csatlakoznia kell egy csapattársához, az egész kart használni kell.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A kéz rátevése egy másik játékosra, nyílt tolongásban nem számít csatlakozásnak.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) A nyílt tolongásban résztvevő, azt kialakító, vagy oda beálló összes játékosnak lábon

kell lenni.

Büntetés: Büntető rúgás

16.3 GÖRDÍTÉS

(a) Nyílt tolongásban lévő játékosoknak igyekezniük kell, hogy talpon maradjanak.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Nyílt tolongásban lévő játékosnak tilos szándékosan elesni vagy letérdelni. Ez

veszélyes játéknak számit.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Egy játékosnak tilos szándékosan összeomlasztani a nyílt tolongást. Ez veszélyes

játéknak számit.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) Egy játékosnak tilos felugrani a nyílt tolongásra.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) A játékosok válla és feje nem lehet alacsonyabban a csípőjüknél.

Büntetés: Szabadrúgás

(f) A labdát gördítő játékosnak tilos játékosokat gördíteni. A labdát gördítő játékos

megpróbál átlépni a földön lévő játékosokon, és tilos a földön fekvőkre szándékosan

rálépni. A labdát gördítő játékosnak ezt a labda mellet kell tenni.

Büntetés: Büntető rúgás veszélyes játékért.

16.4 EGYÉB VÉTSÉGEK NYÍLT TOLONGÁSBAN

(a) A játékosoknak tilos visszajuttatni a labdát a nyílt tolongásba.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) A játékosoknak tilos kézzel nyúlni a labdához a nyílt tolongásban.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A játékosoknak tilos lábbal felvenni a labdát a nyílt tolongásban.

Büntetés: Büntető rúgás

64

(d) A nyílt tolongásban vagy annak közelében fekvő játékosoknak meg kell próbálniuk

eltávolodni a labdától. Ezeknek a játékosoknak tilos a nyílt tolongásban lévő vagy

onnan kijövő labdához hozzányúlni.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) A játékosoknak tilos ráesni a labdára, vagy átesni rajta, miután az a nyílt tolongásból

kijön.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) A játékosoknak tilos bármit tenni, amivel elhitetné az ellenféllel, hogy a labda már

kint van a nyílt tolongásból, amíg az a nyílt tolongásban van.

Büntetés: Szabadrúgás

16.5 LES NYÍLT TOLONGÁSBA

(a) A les vonal. Két lesvonal van a célvonalakkal párhuzamosan, mindegyik csapatnak

egy-egy. Mindkét lesvonal a leghátsó játékos hátrább lévő lábánál húzódik. Ha a

leghátsó játékos lába a célvonalon vagy azon túl van, akkor a lesvonal a védekező

csapatnak a célvonal.

(b) A játékosoknak azonnal be kell állni a nyílt tolongásba, vagy vissza kell vonulni a les

vonal mögé. Ha a játékos a nyílt tolongás mellett ólálkodik, akkor lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A nyílt tolongásba beálló vagy újra beálló játékosok. A nyílt tolongásba beálló

játékosok ezt a nyílt tolongásban részt vevő utolsó játékos, hátrább lévő lába mögül

tehetik meg. Egy játékos a leghátsó játékos mellé is beállhat. Ha egy játékos az

ellenfél oldaláról, vagy a leghátsó csapattársa elé áll be a nyílt tolongásba, ekkor ez a

játékos lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

(d) A nyílt tolongásba be nem álló játékosok. Ha egy játékos a les vonal előtt van, és

nem áll be a nyílt tolongásba, a játékosnak azonnal vissza kell vonulni a les vonal

mögé. Ha a les vonal mögött tartózkodó játékos átlépi a les vonalat és nem áll be a

nyílt tolongásba, a játékos lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

65

EGY NYÍLT TOLONGÁSBAN VAGY CSOMAGBAN,

MINDKÉT CSAPATNAK A LESVONAL, A LEGHÁTSÓ

JÁTÉKOS HÁTRÁBB LÉVŐ LÁBÁNÁL HÚZÓDIK.

A JOBB OLDALT ÁLLÓ, ARANY-ZÖLD CSÍKOS

MEZBEN LÉVŐ JÁTÉKOS LESEN VAN.

16.6 NYÍLT TOLONGÁS SIKERES BEFEJEZÉSE

A nyílt tolongás sikerrel fejeződött be, ha a labda kijön a nyílt tolongásból, vagy a

labda a célvonalra, vagy az mögé jutott.

16.7 NYÍLT TOLONGÁS SIKERTELEN BEFEJEZÉSE

(a) A nyílt tolongás sikertelenül fejeződött be, ha a labda megjátszhatatlanná válik, és zárt

tolongást ítélnek.

A labdát az a csapat dobja be, amely közvetlenül a labda megjátszhatatlanná válása

előtt előre haladt a nyílt tolongással.

Ha egyik csapat sem haladt előre, vagy a játékvezető nem tudja eldönteni, hogy

melyik csapat haladt előre mielőtt a labda megjátszhatatlanná vált volna, a labdát az a

csapat dobja be, amely a nyílt tolongás kialakulása előtt haladt előre.

Ha egyik csapat sem haladt előre, akkor a támadó csapat dobja be a labdát.

(b) Mielőtt sípol, hogy tolongást ítéljen a játékvezető, észszerű mennyiségű időt

engedélyez, hogy a labda kijöhessen, főleg akkor, ha valamelyik csapat előre halad.

Ha a nyílt tolongás megáll, vagy a játékvezető úgy dönt, hogy a labda nem fog kijönni

egy ésszerű időn belül, a játékvezetőnek zárt tolongást kell ítélni.

66

17. SZABÁLY – CSOMAG

MEGHATÁROZÁS

Csomag akkor alakul ki, amikor a labdavivő játékost egy vagy több ellenfél fog, és a

labdavivő egy vagy több csapattársa csatlakozik a labdavivőhöz. Tehát egy csomag

legkevesebb három, lábon álló játékosból áll, a labdavivő és még egy-egy játékos mindkét

csapatból. A résztvevő játékosok mindannyian talpon vannak és az egyik célvonal irányába

mozognak. A nyílt játéknak vége.

17.1 A CSOMAG KIALAKULÁSA

(a) Hol alakulhat ki csomag. Csomag csak a játéktéren alakulhat ki.

CSOMAG

A CSOMAG MÉG NEM ALAKULT KI

67

A CSOMAG MÉG NEM ALAKULT KI

17.2 BEÁLLÁS EGY CSOMAGBA

(a) A csomagba beálló játékosoknak a válla és feje nem lehet alacsonyabban a

csípőjüknél.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) A játékosok nem állhatnak a csomag mellett, hanem benne kell lenniük a csomagban.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) A kéz rátevése egy másik játékosra, csomagban nem számít csatlakozásnak.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) A játékosok talpon maradása. Csomagban lévő játékosoknak igyekezniük kell, hogy

talpon maradjanak. A labdát vivő játékos a csomagban földre mehet, feltéve, hogy a

labda azonnal hozzáférhető lesz, és a játék folytatódik.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Egy játékosnak tilos szándékosan összeomlasztani a csomagot. Ez veszélyes játéknak

számít.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Egy játékosnak tilos felugrani a csomagra.

Büntetés: Büntető rúgás

17.3 EGYÉB VÉTSÉGEK CSOMAGBAN

(a) A játékosoknak tilos kirángatni egy ellenfelet a csomagból.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Egy játékosoknak tilos bármit tenni, amivel elhitetné az ellenféllel, hogy a labda már

kint van a csomagból, ha az még bent van a csomagban.

Büntetés: Szabadrúgás

68

17.4 LES CSOMAGBAN

(a) A les vonal. Két les vonal van a célvonalakkal párhuzamosan, mindegyik csapatnak

egy-egy. Mindkét les vonal a leghátsó játékos hátrább lévő lábánál húzódik. Ha a

leghátsó játékos lába a célvonalon vagy azon túl van, akkor a lesvonal a védekező

csapatnak a célvonal.

(b) A játékosoknak azonnal be kell állni a csomagba, vagy vissza kell vonulni a les vonal

mögé. Ha a játékos a csomag mellett ólálkodik, akkor lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

(c) A csomagba beálló játékosok. A csomagba beálló játékosok ezt a csomagban részt

vevő utolsó játékos, hátrább lévő lába mögül tehetik meg. Egy játékos a leghátsó

játékos mellé is beállhat. Ha egy játékos az ellenfél oldaláról, vagy a leghátsó

csapattárs elől áll be a nyílt tolongásba, ekkor ez a játékos lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

(d) A csomagba be nem álló játékosok. Minden játékosnak, aki a les vonal előtt van, és

nem áll be a csomagba, azonnal vissza kell vonulni a les vonal mögé. Az a játékos aki

ezt nem teszi meg, az lesen van. Ha a les vonal mögött tartózkodó játékos átlépi a les

vonalat és nem áll be a csomagba, a játékos lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

(e) A csomagból kiálló, vagy oda visszaálló játékosok. A játékosoknak, akik kiállnak a

csomagból, azonnal vissza kell vonulni a les vonal mögé, ha nem teszik meg lesen

vannak. Ha a játékosok a leghátsó csapattárs elé áll be, akkor lesen van. A játékos az

utolsó játékos mentén vissza állhat a csomagba.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat les vonaláról.

17.5 CSOMAG SIKERES BEFEJEZÉSE

A csomag sikerrel fejeződött be, ha a labda kijön a csomagból, vagy egy játékos a

labdával elhagyja a csomagot. A csomagnak vége, ha a labda a földön van, vagy a

célvonalra, vagy azon túl jutott.

17.6 CSOMAG SIKERTELEN BEFEJEZÉSE

(a) A csomag sikertelenül fejeződött be, ha a nem sikerül elmozdítani, vagy már 5

másodpercnél tovább állt, és zárt tolongást ítélnek.

(b) A csomag sikertelenül fejeződött be, ha a labda megjátszhatatlanná válik, vagy a

csomag összeomlik (nem alattomos játék miatt), és zárt tolongást ítélnek.

(c) Csomag utáni zárt tolongás. A labdát az a csapat dobja be, aki nem birtokolta a

labdát a csomag kialakulásakor. Ha a játékvezető nem tudja eldönteni, hogy melyik

csapat birtokolta a labdát, akkor az a csapat dobja be, amelyik előre haladt mielőtt a

csomag megállt volna. Ha egyik csapat sem haladt előre, akkor a támadó csapat dobja

be a labdát.

(d) Ha egy csomag helyben marad vagy már több, mint 5 másodperce megállt az előre

haladása, de a labdát mozgatják és ezt a játékvezető látja, akkor a játékvezető ésszerű

időt engedélyez, hogy a labda kijöjjön. Ha az nem jön ki az észszerű idő után, akkor

zárt tolongást kell ítélni.

69

(e) Amikor egy csomag előrehaladása megállt, újraindulhat, ha ezt 5 másodpercen belül

teszi. Ha a mozgás másodszor is megáll az előre haladásban, de a labdát mozgatják és

ezt a játékvezető látja, akkor a játékvezető ésszerű időt engedélyez, hogy a labda

kijöjjön. Ha a labda nem jön ki az észszerű idő után, akkor zárt tolongást kell ítélni.

(f) Ha a labda egy csomagban megjátszhatatlanná válik, a játékvezető nem enged hosszas

birkózást. Tolongást kell ítélni.

(g) Ha a labdavivő a csomagban földre megy, ez alatt értendő a térdelés egyik vagy

mindkét térden, vagy leül, a játékvezető zárt tolongást ítél, hacsak a labda nem lesz

azonnal elérhető.

(h) Tolongás egy csomag után, amikor a labdát elkapó játékost megfogják. Ha egy

játékos az ellenfél rúgását közvetlenül fogja meg, a rúgás nem kezdő rúgás vagy

dropp-kirúgás, és ezt a játékost egy ellenfél azonnal megfogja, akkor csomag alakulhat

ki. Ekkor, ha a csomag helyben marad, 5 másodpernél hosszabb időre áll meg az előre

haladása, vagy a labda megjátszhatatlanná válik, és egy tolongást ítélnek, a labdát

elkapó játékos csapata dobja be a labdát.

‘Az ellenfél rúgását közvetlenül kapja el azt jelenti, hogy a labda nem ért más játékost

vagy földet, mielőtt a játékos elkapta.

Ha a csomag a játékos célterületére kerül, és ott leteszik a labdát, vagy

megjátszhatatlanná válik, akkor 5 méteres tolongás következik. A támadó csapat dobja

be a labdát.

70

18. SZABÁLY – MARK

MEGHATÁROZÁS

A markhoz, a játékosnak a saját 22 méter vonalán, vagy mögötte kell lenni. Ha egy játékosnak

az egyik lába a 22 méter vonalon, vagy mögötte van, akkor a játékos a ’22-esen belül’ van. A

játékosnak, biztos kézzel kell kifogni a labdát, közvetlenül az ellenfél rúgásából, és azzal

egyidejűleg „Mark”-ot kiáltani. Markot szerezni nem lehet kezdő rúgásból.

A markot rúgással kell jutalmazni. A rúgás helye a mark helyén van.

Egy játékos akkor is szerezhet markot, ha a labda előzőleg a kapufának, vagy keresztrúdnak

ütközik.

A védekező csapat játékosa a célterületen is szerezhet markot.

71

18.1 MARK UTÁN

A játékvezetőnek azonnal sípolnia kell, és megítélni a rúgást a markot csináló játékos

számára.

18.2 A MEGÍTÉLT RÚGÁS

A rúgást a mark helyén kell megadni.

18.3 RÚGÁS – HONNAN

A rúgást a mark helyéről, vagy mögüle, a mark helyével egy vonalba kell elvégezni.

18.4 KI RÚGJA

A rúgást az a játékos végzi el, aki a mark fogást alkalmazta. Ha nem tudja elvégezni

egy percen belül, akkor zárt tolongás következik a mark helyén, és a játékos csapata

dobja be a labdát. Ha a mark a célterületen történt, akkor a zárt tolongás az 5 méteres

vonalon lesz, egyvonalban a markkal.

18.5 HOGYAN KELL ELVÉGEZNI A RÚGÁST

A 21. Szabály – Szabad Rúgások – által előírtak érvényesek a mark után megítélt

rúgásra.

18.6 TOLONGÁS VÁLASZTÁSA

(a) A markot szerző játékos csapata kérhet zárt tolongást.

(b) A zárt tolongás helye. Ha a mark a mozgásterületen volt, akkor a zárt tolongás a mark

helyen lesz, de legalább 5 méterre az oldalvonaltól. Ha a mark a célterületen volt,

akkor a zárt tolongás a célvonaltól 5 méterre a mark vonalán lesz, de az oldalvonaltól

legalább 5 méterre.

(c) A bedobás joga. A markot szerző játékos csapata dobja be a labdát.

18.7 BÜNTETŐ RÚGÁS ÍTÉLÉSE

(a) Egy ellenfélnek, legyen az lesen vagy játékban, tilos azt a játékost támadni, aki a

markot csinálta, a játékvezető sípszója után.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) A büntető rúgás helye. Ha a szabálysértő játékos játékban van, a büntető rúgást a

szabálytalanság helyéről kell elvégezni. Ha a szabálysértő játékos lesen van, akkor a

büntető rúgást a les vonal helyéről kell elvégezni (11. Szabály - Les és Játékban Nyílt

játé esetén).

(c) A büntető rúgás. A vétlen csapat bármely játékosa elvégezheti a büntető rúgást.

72

MÉRKŐZÉS ALATT

A JÁTÉK ÚJRAKEZDÉSE

19. Szabály Pályán kívül és bedobás

20. Szabály Zárt tolongás

21. Szabály Büntető- és Szabadrúgások

73

19. SZABÁLY – PÁLYÁN KÍVÜL ÉS BEDOBÁS

MEGHATÁROZÁSOK

‘Egyből kirúgni’ azt jelenti, hogy a labdát úgy rúgták ki, hogy az nem esett le a játéktéren és

nem ért hozzá egy játékoshoz, vagy a játékvezetőhöz.

‘A 22-es’ a célvonal és a 22 méter vonal közötti terület, hozzá tartozik a 22 méter vonal, de a

célvonal nem tartozik hozzá.

A bedobás-vonal egy képzeletbeli vonal a mozgástéren, amely merőleges az oldalvonalra,

azon a helyen, ahol bedobják a labdát.

Egy labda a pályán kívül van, ha nem egy játékosnál van, és hozzáér az oldalvonalhoz, vagy

hozzáér valakihez vagy valamihez az oldalvonalon vagy azon túl.

Egy labda pályán kívül van, ha egy játékos viszi és a labdavivő (vagy a labda) megérinti az

oldalvonalat vagy a földet az oldalvonalon túl.

A labda ott ment ki, ahol a labdavivő (vagy a labda) megérintette, vagy keresztezte az

oldalvonalat.

A labda pályán kívül van, ha egy játékos kifogja miközben egyik lába az oldalvonalon, vagy

azon túl van.

Ha a játékos egyik lába a mozgástéren van a másik lába, pedig a pályán kívül és a játékos

fogja a labdát, akkor a labda a pályán kívül van.

Ha a labda áthalad az oldalvonal vagy a célterület oldalvonala fölött és egy olyan játékos

fogja ki, akinek mindkét lába a játéktéren van, a labda nincs a pályán- vagy célterületen kívül.

Ilyen játékos beütheti a labdát a játéktérre. Ha a játékos felugrik és elkapja a labdát, mindkét

lábbal a játéktérre kell esnie, ha nem így történik, akkor a labda a célterületen- vagy pályán

kívül kerül.

Pályán kívül lévő játékos ütheti, vagy rúghatja a labdát, de nem tarthatja kézben, feltéve, hogy

az nem haladt túl az oldalvonal síkján. Az oldalvonal síkja az a függőleges tér, amely az

oldalvonalra illeszkedik.

19.1 BEDOBÁS

TERÜLETSZERZÉS NÉLKÜL

(a) A csapat ’22-esén’ kívülről, egy csapat tag egyből kirúgja a labdát. A büntető

rúgás kivételével, ha egy játékos, aki a ’22-esen’ kívül van, bárhol a játéktéren, egyből

kirúgja a labdát, akkor nincs területszerzés. A bedobást azzal egy vonalba kell

elvégezni, ahonnan a labdát rúgták, vagy ahol a labda kiment, attól függően, hogy

melyik van közelebb a rúgó játékos célvonalához.

(b) A játékos beviszi a labdát a saját ’22-es’ területére. Amikor egy védekező játékos a

labdát a ’22-esen’ kívül szerzi meg a labdát, és beviszi vagy beteszi a ’22-esbe’, és

onnan egyből kirúgja, akkor nincs területszerzés.

74

TERÜLETSZERZÉSSEL

(c) Játékos a saját ’22-esében’. Amikor egy védekező játékos a saját ’22-esén’, vagy

célterületén belül megszerzi a labdát és kirúgja, a bedobás ott lesz, ahol a labda

kiment.

(d) Közvetett kirúgás. Amikor egy játékos a játéktér bármely pontjáról közvetve rúgja ki

a labdát, úgy, hogy a labda még a játéktéren földet ér, a bedobás ott lesz, ahol a labda

kiment.

Amikor egy játékos a játéktér bármely pontjáról kirúgja a labdát, úgy, hogy az hozzáér

egy ellenfél játékoshoz, vagy egy ellenfél játékos hozzáér a labdához, és ezután

közvetve kimegy, úgy, hogy a labda még a játéktéren földet ér, a bedobás ott lesz, ahol

a labda kiment.

Amikor egy játékos a játéktér bármely pontjáról kirúgja a labdát, úgy, hogy az hozzáér

egy ellenfél játékoshoz, vagy egy ellenfél játékos hozzáér a labdához, és ezután

közvetlenül kimegy, a bedobást azzal egy vonalba kell elvégezni, ahol az ellenfél

hozzáért, vagy ahol a labda keresztezte az oldalvonalat, ha ez közelebb az ellenfél

célvonalához.

PÁLYÁN KÍVÜL ÉS BEDOBÁS

BÜNTETŐ RÚGÁS

(e) Büntető rúgás. Amikor egy játékos egy büntető rúgásból rúgja ki a labdát, a játéktér

bármely pontjáról, a bedobás ott lesz, ahol a labda kiment.

SZABAD RÚGÁS

(f) A rúgó ’22-esén’ kívülről, nincs területszerzés. Amikor egy ’22-esen’ kívül megítélt

szabadrúgás egyből kimegy, akkor a bedobás a rúgás elvégzésével egy vonalba lesz,

75

vagy ott, ahol kiment a labda attól függően, hogy melyik van közelebb a rúgó

célvonalához.

(g) A rúgó ’22-esén’ belülről, területszerzéssel. Amikor a szabadrúgás a 22-esen belül,

vagy a célterületen van, és a rúgás egyből kimegy, a bedobás ott lesz, ahol a labda

kiment.

19.2 GYORS BEDOBÁS

(a) Egy játékos gyors bedobást hajthat végre anélkül, hogy megvárná a felállás

kialakulását.

(b) Gyors bedobásnál a játékos bárhol állhat a játéktéren kívül attól a ponttól, ahol a labda

kiment és a saját célvonala között.

GYORS BEDOBÁS

(c) Tilos egy játékosnak gyorsbedobást elvégezni miután a felállás kialakult. Ha megteszi,

akkor a bedobást érvényteleníteni kell. Ugyanaz a csapat végzi el a bedobást.

(d) A gyors bedobásnál ugyanazt a labdát kell használni, amelyik kiment. Ha, miután a

labda kiment és halottá vált, egy másik labdát használnak, vagy a labdát bedobó

játékoson kívül más is hozzáért a labdához, akkor a bedobást érvényteleníteni kell.

Ugyanaz a csapat végzi el a bedobást.

(e) Gyors bedobásnál, ha a játékos nem egyenesen dobja be a labdát, úgy, hogy az

legalább 5 métert haladjon a bedobás vonala mentén, mielőtt földhöz- vagy, egy másik

játékoshoz hozzáérne, vagy ha a játékos belép a játéktérre, amikor dobja a labdát, a

gyorsbedobás érvénytelen. Az ellenfél csapat választhat, hogy bedobást kér ott, ahol a

gyorsbedobási kísérlet történt, vagy zárt tolongást kér a 15 méter vonalon, a gyors

bedobás helyén. Ha ők is rosszul dobják be a labdát, bedobás esetén, akkor zárt

76

tolongás következik a 15 méter vonalon. A labdát az a csapat dobja be a zárt

tolongásba, aki először végezte el a bedobást.

(f) Gyors bedobásnál, a játékos odamehet a bedobás vonalához és azután elmehet anélkül,

hogy ezért büntetés járna.

(g) Gyors bedobásnál, tilos a játékosnak megakadályozni, hogy a labda 5 métert haladjon.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(h) Ha egy labdavivő játékost a pályán kívülre kényszerítenek, a játékos köteles átengedni

a labdát az ellenfélnek, ezzel lehetővé téve a gyors bedobást.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

19.3 MÁS BEDOBÁS ESETÉN

Minden más esetnél a bedobást ott lesz, ahol a labda kiment.

19.4 KIÉ A BEDOBÁS

A bedobást annak a játékosnak egy ellenfele dobja be, aki utoljára fogta vagy érintette

a labdát, mielőtt az kiment a pályáról. Ahol kétségek vannak, ott a támadó csapaté a

bedobás.

PÁLYÁN KÍVÜL ÉS BEDOBÁS

Kivétel

Amikor egy csapat büntető rúgást végez el, és a labdát kirúgja, a bedobást azon csapat

egyik játékosa végzi, aki a büntető rúgást elvégezte. Ez attól függetlenül érvényes,

hogy a labda egyből, vagy közvetetten ment ki.

77

19.5 HOGYAN KELL A BEDOBÁST ELVÉGEZNI

A bedobást elvégző játékosnak a megfelelő helyen kell állni. A játékosnak tilos

belépni a mozgástérre, amikor dobja a labdát. A labdát egyenesen kell dobni, hogy az

legalább 5 métert haladjon a bedobás vonalán, mielőtt megérinti a földet vagy egy

másik játékost, vagy egy másik játékos hozzáér.

HOGYAN KELL A BEDOBÁST ELVÉGEZNI

19.6 SZABÁLYTALAN BEDOBÁS

(a) Ha a bedobás a bedobásban nem szabályos, az ellenfél választhat egy bedobást vagy

zárt tolongást a 15 méteres vonalon. Ha a bedobást választják, és ők is szabálytalanul

végzik el, akkor zárt tolongás következik. A labdát, a bedobást elsőként elvégző csapat

dobja be.

(b) A bedobást a bedobásban késedelem, és megtévesztő mozdulat nélkül kell elvégezni.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(c) Egy játékosnak tilos szándékosan, vagy ismételten ferdén bedobni a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

78

BEDOBÁS

MEGHATÁROZÁSOK

A felállás célja, hogy a játékot gyorsan, biztonságosan és méltányosan indítsa újra, a két sorba

álló játékosok közé bedobott labdával, miután az kiment a pályán kívülre.

Bedobás játékosok. Bedobás játékosai azok a játékosok, akik a két sorban állnak, amelyek a

felállást alkotják.

A kifogó. A kifogó az a játékos, aki közel áll a bedobáshoz, hogy amikor a bedobás játékosai

vissza passzolják vagy dobják a labdát, akkor azt kifogja. Bármely játékos lehet kifogó, de

mindkét csapatnak csak egy ilyen játékosa lehet egy felállásban.

A bedobásba lévő játékosok, akiket résztvevőknek nevezünk. A résztvevő játékosok, a

bedobó játékos és direkt ellenfele, a két játékos, akik arra várnak, hogy megkapják a labdát, és

a bedobás játékosok.

Az összes többi játékos. Az összes többi játékos, aki nem vesz részt a bedobásban, legalább

10 méterre kell lenni a bedobás vonaltól, vagy a célvonalon vagy a célvonal mögött kell állni,

ha ez közelebb van a bedobás vonalához, mindaddig, amíg a felállás nem ér véget.

15 méteres vonal. A 15 méteres vonal 15 méterre van az oldalvonaltól, és azzal párhuzamos.

Tolongás a felállás után. Minden zárt tolongás, amit a bedobásban történő szabálytalanság

miatt ítélnek, a 15 méter vonal és a bedobás vonal kereszteződésén lesz.

19.7 EGY BEDOBÁS KIALAKÍTÁSA

(a) Minimum. Mindkét csapatból legalább két embernek kell lenni a bedobásban.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(b) Maximum. A bedobást elvégző csapat dönti el a bedobásban résztvevő játékosok

maximum számát.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(c) Az ellenfél beállhat kevesebb játékossal a felállásban, de többel tilos.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(d) Amikor a labda a pályán kívül van minden játékos, aki a bedobás vonalához megy,

feltételezetten a bedobás miatt teszi. Játékosok, akik a bedobó vonal felé haladnak

késlekedés nélkül meg kell tenniük. Egyik csapat játékosa sem hagyhatja el a bedobó

vonalat miután elfoglalta a helyét a bedobó vonalban, amíg a bedobás véget nem ér.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(e) Ha a bedobó csapat a megszokottnál kevesebb játékost állított be a bedobásba, akkor

az ellenfélnek észszerű időt kell engedni, hogy elég játékost vonjon ki, hogy meg

tudjon felelni a szabályoknak.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(f) Ezeknek a játékosnak késedelem nélkül el kell hagyni a bedobást. Vissza kell

vonulniuk a les vonal mögé, a bedobás vonaltól 10 méterre. Ha bedobás befejeződik,

mielőtt elérnék ezt a vonalat, visszaállhatnak a játékba.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

79

(g) A bedobás kialakításának elhanyagolása. Egy csapatnak tilos szándékosan

elhanyagolni a bedobás kialakítását.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(h) Hova kell a bedobás játékosoknak állni. A bedobás eleje legalább 5 méterre van az

oldalvonaltól. A bedobás vége nincs messzebb 15 méternél az oldalvonaltól. A felállás

minden játékosának e két pont között kell állni.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(i) Két különálló egyenes vonal. Mindkét csapat bedobás játékosai két különálló

egyenes vonalat alakítanak ki, melyek merőlegesek az oldalvonalra.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(j) A felállást kialakító ellenfeleknek egy tiszta teret kell hagyni, a belső vállaik között.

Ennek a térnek akkor kell látszani, amikor a játékosok egyenesen állnak.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(k) Méteres rés. A játékosok mindkét sorának fél méterre kell lenni a bedobás vonaltól.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(l) A bedobás vonal nem lehet 5 méternél közelebb a célvonalhoz.

A BEDOBÁS

(m) Miután a felállás kialakult, de a labda bedobása előtt, minden játékosnak tilos, fogni,

taszítani, feltartani, vagy támadni az ellenfelet

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

80

19.8 BEDOBÁS KEZDETE ÉS VÉGE

(a) A bedobás kezdete. A bedobás akkor kezdődik, amikor a labda elhagyja a dobó

játékos kezét.

(b) A bedobás vége. A bedobásnak akkor van vége, ha a labda vagy a labdavivő elhagyja

a bedobást.

Ez a következőket foglalja magába:

Amikor a labdát kiütik, dobják vagy rúgják a bedobásból, akkor a bedobásnak vége.

Amikor a labda vagy a labdát vivő játékos az 5 méter vonal és az oldalvonal közé

kerül, akkor a bedobásnak vége.

Amikor egy bedobás játékos egy olyan játékosnak adja a kezébe a labdát, aki leválást

hajt végre, akkor a bedobásnak vége.

Amikor a labdát a 15 méter vonalon túlra dobják, vagy egy játékos e vonal mögé viszi

vagy teszi a labdát, akkor a bedobásnak vége.

Amikor egy csomag, vagy nyílt tolongás alakul ki a felállásban, és csomagban vagy

nyílt tolongásban résztvevő minden játékos lába túlhalad a bedobás vonalán, akkor a

bedobásnak vége.

Amikor a labda megjátszhatatlanná válik egy felállásban, akkor a felállásnak vége. A

játék egy zárt tolongással indul újra.

19.9 LEHETSÉGES SZITUÁCIÓK EGY BEDOBÁSBAN

(a) Les. A bedobás játékosnak tilos lesen állni. A les vonal a bedobás vonalon húzódik a

labda bedobásáig. Miután a labda megérint egy játékost vagy a földet, a les vonal a

labdán áthúzódik.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(b) A labdáért ugró játékosok tehetnek egy lépést bármilyen irányba feltéve, hogy nem

lépik át a bedobás vonalát.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(c) Támaszkodás az ellenfélen. Egy bedobás játékosnak tilos egy ellenfélre támaszkodni,

amikor ugrik.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(d) Megfogás és tolás. Egy felállás játékosnak tilos megfogni, meglökni, támadni,

feltartani, egy ellenfelet, akinél nincs labda, kivéve, ha egy nyílt tolongás vagy csomag

alakult ki.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(e) Szabálytalan támadás. Egy bedobás játékosnak tilos egy ellenfelet támadni, kivéve,

ha megkísérli szerelni az ellenfelet vagy megjátsza a labdát.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(f) Támaszkodás egy csapattárson. Egy felugró bedobás játékosnak tilos a csapattárson

támaszkodni.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

81

(g) Emelés. Egy bedobás játékosnak tilos a csapattársát emelni.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(h) Ugrás előtti tartás. Egy bedobás játékosnak tilos egy csapattársat tartani, mielőtt az

felugrott volna.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(i) Ugrás és tartás a labda eldobása előtt. Egy bedobás játékosnak tilos a labdáért

ugrani, vagy egy társat tartani mielőtt a labda elhagyja a bedobó játékos kezét.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(j) Csípő alatti előfogás. Egy bedobás játékosnak tilos egy csapattársát csípő alatt előre

megfogni.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(k) A játékos megtartása. Minden játékosnak tilos egy ugró csapattársat olyan módon

tartani, hogy hátulról a rövidnadrág alatt fogja, szemből, pedig a comb alatt.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(l) A játékos leengedése. Egy ugró játékost tartó játékosoknak, azonnal le kell engedni az

ugrót, amikor valamelyik játékos, valamelyik csapatból megszerezte a labdát.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

82

(m) A bedobás blokkolása. Egy bedobás játékosnak tilos 5 méternél közelebb állni az

oldalvonalhoz. Egy bedobás játékosnak tilos megakadályozni, hogy a labda 5 métert

haladjon.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(n) Amikor a labdát túl dobták egy játékoson a bedobásban, akkor az a játékos beállhat az

oldalvonal és az 5 méteres vonal közé. Ha a játékos beáll ebbe a térbe, akkor nem

mehet a saját célvonala irányába a bedobás vége előtt, csak ha leválást csinál.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

(o) Labda elkapása vagy elütése. Amikor egy játékos a labdáért ugrik, akkor mindkét,

vagy a belső kezét szabad csak használni, hogy elkapja vagy elüsse a labdát. Az

ugrónak tilos a külső kezét használni, hogy elkapja vagy elüsse a labdát.

Ha az ugrónak mindkét keze a feje fölött van akkor bármelyik kezét használhatja a

labda megjátszására.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalról.

19.10 LEHETSÉGES SZITUÁCIÓK A BEDOBÁSBAN RÉSZT NEM VEVŐ

JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA

Általában, a bedobásban részt nem vevő játékosnak legalább 10 méterrel hátrább kell

állni a bedobás vonalától, vagy állhat a saját célvonalán vagy azon túl, ha az közelebb

van mint 10 méter.

Ez alól két kivétel van:

1. Kivétel: Hosszú bedobás. Ha a bedobó játékos a labdát a 15 méter vonalon túl

dobja, a játékos, mindkét csapatból előre futhat, hogy megfogja a labdát. Ha egy

játékos ezt teszi, akkor az ellenfél is előre futhat.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat lesvonaláról, szemben a

szabálytalansággal, de nem kevesebb, mint 15 méterre az oldalvonaltól.

2. Kivétel: A fogadó befuthat a résbe és megteheti azt, amit bármely más bedobó

vonalban levő játékos. A fogadó büntethető a bedobó vonalban, mint bármely más

játékos a bedobó vonalban.

83

19.11 KIVÁLÁS

MEGHATÁROZÁS

A bedobás játékos akkor hajt végre ’kiválást’, amikor kilép a bedobásból, hogy megfogjon

egy csapattárs által, a bedobásból kiütött vagy kipasszolt labdát.

(a) Mikor: Egy játékosnak tilos kiválni, amíg a labda el nem hagyta a bedobó kezét.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalon, a bedobás vonaláról.

(b) A kiválást végrehajtó játékosnak, kötelezően a bedobás vonal és az attól számított 10

méteres területen belül kell maradni a bedobás végéig.

Büntetés: Szabadrúgás a 15 méteres vonalon, a bedobás vonaláról.

(c) A játékosok helyet cserélhetnek a labda bedobása előtt.

19.12 LES BEDOBÁSBAN

(a) Amikor a bedobás kialakul, akkor két, különálló les vonal van mindkét csapat

számára, melyek párhuzamosak a célvonallal.

(b) Résztvevő játékosok. Az egyik les vonal a bedobásban résztvevő játékosokra

vonatkozik (általában, néhány- vagy, minden játékos a tolongásból, plusz az irányító

és a bedobó). Mielőtt a labdát bedobják, és az megérint egy játékost vagy a földet, ez a

les vonal a bedobás vonal. Azután a les vonal a labdán keresztül húzódik.

(c) Részt nem vevő játékosok. A másik les vonal azokra a játékosokra vonatkozik, akik

nem vesznek részt a felállásban (általában a háromnegyed). Számukra a les vonal 10

méterrel a bedobás vonala mögött van, vagy a célvonalukon, ha az közelebb van.

A bedobás les szabálya különbözik a gyorsbedobás, vagy a bedobásban lévő nyílt

tolongás vagy csomag les szabályától.

19.13 LES A BEDOBÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

(a) Mielőtt a labda megérintett egy játékost vagy a földet. Minden játékosnak tilos

átlépni a bedobás vonalát. A játékos lesen van, ha, mielőtt a labda megérint egy

játékost vagy a földet, a játékos átlépheti a bedobás vonalát, ha ezt a labdáért való

ugrás közben teszi meg. A játékosnak a bedobás vonal játékos felé eső részéről kell

elrugaszkodni.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(b) Ha a játékos felugrik, átjut a bedobás vonalán de nem sikerül megszerezni a labdát, a

játékost nem kell megbüntetni, ha az késedelem nélkül vissza áll a játékba.

(c) Miután a labda megérintett egy játékost vagy a földet. A labdát nem birtokló

játékos lesen van, ha, miután a labda megérintett egy játékost vagy a földet, és a

játékos a labda elé lép, hacsak ezt nem azért teszi, hogy szereljen egy ellenfelet (vagy

erre kísérletet tegyen). Minden mélyfogási kísérlethez a játékosnak a labda mögül kell

indulni.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

84

(d) A játékvezetőnek büntetni kell minden olyan játékost aki, szándékosan vagy nem,

lesre megy anélkül, hogy megpróbálná megszerezni a labdát, vagy szerelni próbálna

egy ellenfelet.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(e) Egyik csapat játékosa sem hagyhatja el bedobó vonalat, amíg a bedobás be nem

fejeződik.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

19.14 A BEDOBÓ JÁTÉKOS

A bedobó játékosnak (vagy az ellenfelének) négy választási lehetősége van:

(a) A bedobó 5 méteren belül maradhat az oldalvonalhoz.

(b) A bedobó visszavonulhat a les vonal mögé, ami 10 méterrel van a bedobás vonal

mögött.

(c) A bedobó azonnal beállhat a bedobásba, miután a labdát eldobta.

(d) A dobó bemehet a kifogó helyére, ha ott nincs senki.

Ha a dobó máshova megy, akkor a dobó lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

19.15 LES A BEDOBÁSBAN RÉSZT NEM VEVŐK SZÁMÁRA

(a) Mielőtt a bedobás befejeződik. A les vonal 10 méterrel a bedobás vonal mögött van,

vagy a célvonalon, attól függően, hogy melyik van közelebb.

A felállásban részt nem vevő játékos lesen van, ha átlépi ezt a vonalat a felállás

befejeződése előtt.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat lesvonaláról, szemben a

szabálytalansággal, de nem kevesebb, mint 15 méterre az oldalvonaltól.

(b) Játékosok, akik még nem értek át a játékba, amikor bedobják a labdát. Egy

játékosnak akkor is beszabad dobni a labdát, ha van olyan csapattársa, aki nem érte el

a les vonalat. Ennek ellenére, ha ez a játékos nem igyekszik játékba kerülni, késedelem

nélkül, akkor lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a szabálytalankodó csapat lesvonaláról, szemben a

szabálytalansággal, de nem kevesebb, mint 15 méterre az oldalvonaltól.

Kivétel: Hosszú bedobás. Van egy kivétel a bedobás les szabálya alól. Ez akkor

érvényes, ha a labdát túl dobják a 15 méter vonalon. Ahogy a labda elhagyja a bedobó

játékos kezét, a bedobó játékos csapatából bárki előre futhat a labdáért.

Ez azt jelenti, hogy a bedobásban résztvevő játékosok befuthatnak a 15 méter vonalon

túlra, és a részt nem vevő játékosok túlfuthatnak a les vonalon.

Ha ez megtörténik, akkor az ellenfél játékosai is befuthatnak, vagy előrefuthatnak.

Máskülönben, ha egy játékos befutott középre, vagy előre futott a hosszú bedobáshoz,

de a labda nem ment túl a 15 méter vonalon, akkor a játékos lesen van és meg kell

büntetni.

Büntetés: Büntető rúgás

A bedobásban részt vevő játékosok esetében: a büntető rúgás a 15 méter vonalon van.

85

A bedobásban részt nem vevő játékosok esetén: büntető rúgás a vétkes csapat les

vonalán van, a szabálytalanság helyén, de legalább 15 méterre az oldalvonaltól.

19.16 LES A BEDOBÁSKOR KIALAKULT NYÍLT TOLONGÁSNÁL VAGY

CSOMAGNÁL

(a) Amikor egy nyílt tolongás vagy csomag alakul ki egy bedobásban, a bedobásban

résztvevő játékos számára a les vonal már nem a labdán keresztül húzódik. Ilyenkor

már az utolsó láb vonala lesz a les vonal.

(b) Továbbá, a felállásban részt nem vevő játékosok, a les vonal továbbra is 10 méterre

van a bedobás vonaltól. Számukra a felállásnak nincs vége a nyílt tolongás vagy

csomag kialakulásával.

(c) Akkor van vége, ha a nyílt tolongás vagy csomag túljut a bedobás vonalon. Hogy ez

megtörténjen, a nyílt tolongásban vagy csomagban résztvevő minden játékos lábainak

túl kell jutni a bedobás vonalán.

(d) A bedobásban résztvevő játékosnak kötelezően be kell állni a nyílt tolongásba vagy

csomagba, vagy vissza kell vonulni a les vonal mögé, és ott kell maradni. Ha nem,

akkor a játékos lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(e) A továbbiakban a nyílt tolongás és a csomag szabályok érvényesek. Minden

játékosnak tilos a csomagba vagy nyílt tolongásba az ellenfél oldaláról beállni.

Büntetés: Büntető rúgás

A játékosoknak tilos a les vonal elölről beállni a nyílt tolongásba vagy a csomagba. Ha

mégis megteszik, lesen vannak.

Büntetés: Büntető rúgás a 15 méteres vonalról.

(f) A bedobásban részt nem vevő játékosok. Ha a bedobásban nyílt tolongás vagy

csomag alakul ki, a bedobásnak nincs vége addig, amíg a nyílt tolongásban, vagy a

csomagban résztvevő összes játékos lábai túl nem haladtak a bedobás vonalon.

Mindaddig, a les vonal a bedobásban részt nem vevő játékosok számára a bedobás

vonal mögött 10 méterre lévő vonal a les vonal, vagy ha az közelebb van, akkor a

célvonal. Az a játékos, aki átlépi ezt a vonalat, lesen van.

Büntetés: Büntető rúgás a lesvonalról, de nem kevesebb, mint 15 méterre az

oldalvonaltól.

86

20. SZABÁLY – ZÁRT TOLONGÁS

MEGHATÁROZÁSOK

A tolongás célja, hogy a játékot gyorsan, biztonságosan és méltányosan indítsa újra egy

kisebb szabálytalanság, vagy megszakítás után.

Tolongást a mozgástéren alakítanak ki, amikor mindkét csapatból nyolc játékos három sorban

csatlakozik, és összeáll az ellenféllel úgy, hogy az első sor játékosok feje egymás mellé

illeszkedjen. Ez egy alagutat alakít ki, ahova az irányító bedobja a labdát, hogy az első sor

játékosok bármely lábukkal sarkazhassák és így küzdjenek a labda megszerzéséért.

A zárt tolongás középvonala nem lehet közelebb a célvonalhoz, mint 5 méter. A zárt tolongás

helye nem lehet közelebb az oldalvonalhoz, mint 5 méter.

Alagútnak a két első sor közötti teret nevezzük.

Az irányító játékos, mindkét csapatban, az aki a tolongásba bedobja a labdát.

A középvonal az a képzeletbeli vonal, amely az alagútban a földön húzódik a vállak

találkozásának vonala alatt.

Mindkét első sor középső játékosa a sarkazó.

A sarkazó mindkét oldalán a pillérek állnak. Baloldalon a bal pillér, jobb oldalon a jobbpillér.

Második sor játékosai azok a játékosok, akik a pilléreket és a sarkazót tolják.

A leválóknak azt a két játékost nevezzük, akik a második, vagy harmadik sorhoz kívülről

csatlakoznak.

A 8-as játékos az a harmadik sorban lévő játékos, aki általában a második sort tolja. A 8-as

tolhat egy második sor játékost és egy leválót is.

20.1 A ZÁRT TOLONGÁS KIALAKÍTÁSA

(a) A zárt tolongás helye. A zárt tolongás helye ott van, ahol a szabálytalanság, vagy

megállás történt, vagy annyira közel ehhez a helyhez amennyire ez a mozgástéren

lehetséges, hacsak a szabályok nem írnak elő mást.

(b) Ha ez 5 méternél közelebb van az oldalvonalhoz, a zárt tolongást a vonaltól 5 méterre

lesz. Zárt tolongás csak a mozgástéren lehet. Amikor a zárt tolongás kialakul, akkor a

középvonala nem lehet 5 méternél közelebb a célvonalhoz.

(c) Ha a játék során egy szabálytalanság vagy magállítás történik a célterületen, akkor a

zárt tolongás 5 méterre lesz a célvonaltól.

(d) A zárt tolongás egy vonalba lesz a szabálytalanság vagy megszakítás helyével.

(e) Késlekedés nélkül. Egy csapatnak tilos szándékosan késleltetni a tolongás

kialakítását.

Büntetés: Szabadrúgás

87

(f) Játékosok száma: nyolc. A zárt tolongásban mindkét csapatból nyolc játékosnak kell

lenni. Mind a nyolc játékosnak csatlakozva kell maradni mindaddig, míg a

tolongásnak vége nincs. Mindkét első sorban három játékosnak kell lenni, nem több és

nem kevesebb. A második sorban két játékosnak kell lenni.

Büntetés: Büntető rúgás

Kivétel: Ha egy csapatban, valamilyen okból, tizenötnél kevesebben vannak, a zárt

tolongásban résztvevő játékosok számát is mindkét csapatban csökkenteni szabad.

Amikor az egyik csapatban megengedett módon csökkentik a létszámot, a másik

csapat nem köteles ugyanazt a csökkentést végrehajtani. Ellenben, öt játékosnál

kevesebb nem lehet egy csapat zárt tolongásában.

Büntetés: Büntető rúgás

(g) Az első sorok összeütközése. Először a játékvezető lábbal megjelöli a helyet, ahol a

zárt tolongást ki kell alakítani. Mielőtt az első sorok összeütköznek, nem állhatnak

karnyújtásnyinál távolabb egymástól. A labda az irányító kezében van, dobásra

készen. Az első sornak le kell guggolni úgy, hogy amikor összetalálkoznak, minden

játékos feje és válla nem lehet alacsonyabban a csípőjénél. Az első soroknak úgy kell

illeszkedni, hogy egyik játékos feje se legyen a csapattársa feje mellett.

Büntetés: Szabadrúgás

(h) Az első sorok leguggolnak és megállnak, csak akkor ütköznek össze, amikor a

játékvezető szól, hogy ’össze’. Ez nem egy parancs, hanem egy jelzés, hogy az első

sorok összeütközhetnek, ha felkészültek.

Büntetés: Szabadrúgás

(i) A guggolás itt a normál testállásnak egy kissé eltérő változata, hogy annyira behajtják

a térdüket, hogy nekirontás nélkül tudjanak összeütközni az ellenféllel.

(j) Nekirontás. Egy első sornak tilos távol összeállni, és azután nekirontani, az

ellenfélnek. Ez veszélyes játék.

Büntetés: Büntető rúgás

(k) Mozdulatlan és párhuzamos. Amíg a labda el nem hagyja az irányító kezét, a zárt

tolongásnak mozdulatlannak kell maradni és a tolongás középvonalának a

célvonalakkal párhuzamosnak kell lenni. Egy csapatnak tilos a tolongást eltolni a

megjelöléstől mielőtt a labda bedobása előtt.

Büntetés: Büntető rúgás

20.2 AZ ELSŐ SOROS JÁTÉKOSOK TESTTARTÁSA

(a) Mindenki tolásra kész pozícióban. Amikor a zárt tolongás kialakult, minden első sor

játékosnak a teste és lábai megfelelő pozícióban kell lenni az előre toláshoz.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) Ez azt jelenti, hogy az első sor játékosainak mindkét lába a földön van a testsúly

határozottan legalább az egyikre nehezedik. A játékosoknak tilos keresztbe tenni a

lábukat, de csapattársak lábai keresztezhetik egymást. Minden játékos a válla nem

lehet alacsonyabban a csípőjénél.

Büntetés: Szabadrúgás

88

(c) Sarkazó sarkazási állásban. A labda bedobásáig, a sarkazónak sarkazó állásba kell

lenni. A sarkazóknak mindkét lábuk a földön van, a testsúly határozottan legalább az

egyikre nehezedik. A sarkazó előre nyújtott lába nem lehet a csapata pilléreinek előre

nyújtott lábai előtt.

Büntetés: Szabadrúgás

20.3 CSATLAKOZÁS A ZÁRT TOLONGÁSHOZ

MEGHATÁROZÁS

Amikor egy játékos a csapattársához csatlakozik, akkor a teljes karját használnia kell, kéztől a

vállig, hogy átkarolja a csapattárs testét a hónalj magasságában, vagy az alatt. A kéz egyszerű

rátevése a csapattársra, nem számít csatlakozásnak.

(a) Az első soros játékosok csatlakozása. Az első sorok minden játékosának erősen és

folyamatosan kell csatlakozni a zárt tolongás kezdetétől a végéig.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Sarkazók csatlakozása. A sarkazó csatlakozhat a pillérek karjai alatt, vagy azok

felett. Tilos a pilléreknek megtartani a sarkazót úgy, hogy annak ne nehezedjen súly az

egyik lábára sem.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Bal pillér csatlakozása. A bal pillérnek vagy csatlakoznia kell az ellenfél jobb

pilléréhez, bal karral annak a jobb karja alatt, megfogva az ellenfél mezét a hátán,

vagy oldalán. A bal pillérnek tilos az ellenfél mellét, karját, a mez ujját vagy gallérját

markolni. Tilos lefelé irányuló nyomást gyakorolnia.

Büntetés: Büntető rúgás

PILLÉREK ÖSSZEKAPASZKODÁSA

89

(d) Jobb pillér csatlakozása. A jobb pillérnek az ellenfél bal pilléréhez kell csatlakozni

úgy, hogy a jobb karját az ellenfél bal felkarján kívül teszi az ellenfélre. A jobb

pillérnek meg kell markolni a balpillér mezét jobb kézzel, a hátán, vagy az oldalán. A

jobb pillérnek tilos az ellenfél mellét, karját, a mez ujját vagy gallérját markolni. Tilos

lefelé irányuló nyomást gyakorolnia.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) Mindkét pillérnek szabad fogást váltani feltéve, ha ezzel nem szegik meg ezt a

szabályt.

(f) A többi játékos csatlakozása. A zárt tolongásban részt vevő összes játékosnak, az

első sor kivételével, legalább egy karral egy második sor játékoshoz kell csatlakozni.

A második sor játékosainak a pillérekhez kell csatlakozni. A pilléren kívül senki sem

foghat ellenfelet.

Büntetés: Büntető rúgás

(g) Az ellenfél irányítóját akadályozó leváló. Egy leválónak bármilyen szögben szabad

csatlakozni a zárt tolongáshoz feltéve, hogy ezt szabályosan teszi. A leválónak tilos

növelni a szöget, hogy ez által akadályozza az előre haladó irányítót.

Büntetés: Büntető rúgás

(h) Összeomló zárt tolongás. Ha a zárt tolongás összeomlik, a játékvezetőnek azonnal

sípolni kell, hogy a játékosok abba hagyják a tolást.

(i) Kitolt játékos. Ha egy játékost a tolongásban megemelnek, vagy felfele kitolják a

tolongásból, a játékvezetőnek azonnal sípolni kell, hogy a játékosok abba hagyják a

tolást.

20.4 A ZÁRT TOLONGÁSBA LABDÁT BEDOBÓ CSAPAT

(a) Egy szabálytalanság után, a vétlen csapat dobja be a labdát.

(b) Zárt tolongás a nyílt tolongás után. Lásd a 16.7 Szabályt.

(c) Zárt tolongás a csomag után. Lásd a 17.6 Szabályt.

(d) Zárt tolongás minden más megszakítás után. Minden egyéb megszakítás, vagy

szabálysértés miatt, ami nincs meghatározva a szabályokban, a bedobást az a csapat

végzi el, amelyik a megszakítás előtt előre haladt. Ha egyik csapat sem haladt előre,

akkor a támadó csapat dobja be a labdát.

(e) Amikor a zárt tolongás helyben marad és a labda nem jön ki azonnal, egy újabb

tolongást kell ítélni a megállás helyén. A labdát az a csapat dobja be, aki nem

birtokolta a megállás pillanatában.

(f) Amikor egy tolongás leáll, és nem kezd azonnal újra mozogni, akkor a labdának

azonnal ki kell jönni. Ha nem, egy újabb zárt tolongást kell ítélni a megállás helyén. A

labdát az a csapat dobja be, aki nem birtokolta a megállás pillanatában.

(g) Ha a zárt tolongás, szabálytalanság nélkül, összeomlik vagy a levegőbe emelkedik,

egy újabb zárt tolongást kell ítélni és az a csapat dobja be a labdát, amelyik eredetileg

is bedobta.

Ha zárt tolongást ítélnek bármilyen más helyzetben, amelyet az a Szabály nem foglal

magában, az a csapat dobja be a labdát, amelyik eredetileg is bedobta.

90

20.5 A LABDA BEDOBÁSA ZÁRT TOLONGÁSBA

(a) Késedelem nélkül. Amint az első sorok összeértek, az irányítónak késedelem nélkül

be kell dobni a labdát. Az irányítónak akkor kell bedobni a labdát, amikor a

játékvezető erre engedélyt ad. Az irányító arról az oldalról dobja be a labdát, amelyet

először választott.

Büntetés: Szabadrúgás

20.6 HOGYAN DOBJA BE AZ IRÁNYÍTÓ A LABDÁT

(a) Az irányítónak 1 méterre kell állni a zárt tolongástól, a zárt tolongás középvonalán

úgy, hogy a játékos feje ne érintse a zárt tolongást, vagy ne legyen beljebb a

legközelebbi első sor játékosnál.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) Az irányítónak a labdát két kézben kell fogni úgy, hogy a nagyobbik átló párhuzamos

legyen a földdel és az oldalvonallal, az első sorok között húzódó középvonal fölött,

félmagasságban a térd és boka között.

Büntetés: Szabadrúgás

(c) Az irányítónak gyors dobással kell bedobni a labdát. A labdának az alagúton kívül kell

elhagynia az irányító kezét.

Büntetés: Szabadrúgás

(d) Az irányítónak egyenesen kell bedobni a labdát, a középvonal mentén úgy, hogy az a

földre először közvetlenül a közelebbi pillér válla után esik le.

Büntetés: Szabadrúgás

(e) Az irányítónak a labdát egyetlen előre mozdulattal kell bedobni. Ez azt jelenti, hogy

nem lehet hátra irányuló mozdulat a labdával. Az irányítónak tilos bedobást színlelni.

Büntetés: Szabadrúgás

BEDOBÁS A ZÁRT TOLONGÁSBA

91

20.7 A ZÁRT TOLONGÁS KEZDETE

(a) A zárt tolongásban a játék akkor kezdődik, amikor a labda elhagyja az irányító kezét.

(b) Ha az irányító bedobja a labdát, és az kijön az alagút valamelyik végén, a labdát újra

be kell dobni, hacsak nem következik szabad, vagy büntető rúgás.

(c) Ha a labdát nem játssza meg egy első soros játékos sem és a labda átmegy az alagúton

és ott az egyik pillér lába mögött kijön anélkül, hogy valaki is hozzáért volna, az

irányítónak újra be kell dobni a labdát.

(d) Ha a labdát megjátssza egy első soros játékos és úgy jön ki az alagútból, előnyszabályt

lehet alkalmazni.

20.8 ELSŐ SOROS JÁTÉKOSOK

(a) Bedobás előtti benyúlás (‘emelt láb’). Minden első soros játékosoknak úgy kell tenni

a lábaikat, hogy az alagutat szabadon hagyják. Amíg a labda el nem hagyja el az

irányító kezét, tilos a lábukat felemelni, vagy előre tolni. Tilos nekik megakadályozni

azt, hogy a labda helyesen legyen bedobva vagy, hogy a megfelelő helyen érjen földet.

Büntetés: Szabadrúgás

(b) Bedobás utáni benyúlás. Miután a labda leesett az alagútba a földre, mindegyik első

soros játékosnak szabad használni bármelyik lábát, hogy megszerezze a labdát.

(c) Kirúgni a labdát. Tilos az első soros játékosoknak szándékosan kirúgni a labdát az

alagútból, abba az irányba, amelyből bedobták.

Büntetés: Szabadrúgás

(d) Ha a labdát nem szándékosan rúgták ki, akkor ugyanaz a csapat dobja be.

(e) Ha a labdát ismételten kirúgják, a játékvezetőnek ezt szándékosnak kell tekinteni, és

meg kell büntetni a szabálytalankodót.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Hintázás: Egy első sor játékos nem nyúlhat egyszerre két lábbal a labdáért. Tilos

minden játékosnak szándékosan felemelni egyszerre mind a két lábát a földről, akár a

labda bedobásakor, vagy azután.

Büntetés: Büntető rúgás

(g) Csavarás, lehúzás vagy összeomlasztás. Az első soros játékosoknak tilos kicsavarni,

leengedni a testüket, vagy lehúzni az ellenfelet, vagy bármi olyant tenni ami

összeomlaszthatja a zárt tolongást, akár bedobáskor, akár azután.

Büntetés: Büntető rúgás

(h) A játékvezetőnek szigorúan büntetni kell minden szándékosan összeomlasztott

tolongást. Ez veszélyes játéknak számít.

Büntetés: Büntető rúgás

(i) Az ellenfél felemelése vagy kitolása. Egy első soros játékosnak tilos felemelni az

ellenfelet, vagy azt felfele kitolni a tolongásból, akár a labda bedobásakor, vagy

azután. Ez veszélyes játéknak számít.

Büntetés: Büntető rúgás

92

20.9 ZÁRT TOLONGÁS – ÁLTALÁNOS TILTÁSOK

(a) Minden játékos: Összeomlasztás. Minden játékosnak tilos szándékosan

összeomlasztani a zárt tolongást. Minden játékosnak tilos szándékosan elesni vagy,

letérdelni a zárt tolongásban, Ez veszélyes játéknak számít.

Büntetés: Büntető rúgás

(b) Minden játékos: Kezezés a tolongásban. Minden játékosnak a tolongásba tilos

kézzel a labdához nyúlni, vagy azt lábbal felemelni.

Büntetés: Büntető rúgás

(c) Minden játékosnak: Más tiltások a labdaszerzéssel kapcsolatban. Minden

játékosnak tilos bármilyen más testrészt használni a labda megszerzésében, a lábfejen

és láb alsó részén kívül.

Büntetés: Szabadrúgás

(d) Minden játékos: Amikor a labda kijön, maradjon is kint. Amikor a labda kijön a

zárt tolongásból, tilos a játékosoknak azt visszajuttatni a tolongásba.

Büntetés: Szabadrúgás

(e) Minden játékos: Nem szabad a labdára esni. Amikor a labda kijön a zárt

tolongásból, tilos a játékosnak ráesni a labdára, vagy átesni rajta.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Második sor és leválók: Kerüld az alagutat. Tilos a labdát az alagútban megjátszani

olyan játékosoknak, akik nem első soros játékosok.

Büntetés: Szabadrúgás

(g) Irányító: Rúgás a tolongásban. Az irányítónak tilos rúgni a labdát, amíg az még a

zárt tolongásba van.

Büntetés: Büntető rúgás

(h) Irányító: Ijesztés. Az irányító játékosnak tilos bármi olyant tenni, ami miatt az

ellenfél azt hihetné, hogy a labda kijött a zárt tolongásból, amíg az még bent van.

Büntetés: Szabadrúgás

(i) Irányító: Az ellenfél leválójának fogása. Az irányítónak tilos megfogni az ellenfél

leválóját előny szerzés céljából vagy bármilyen más okból.

Büntetés: Büntető rúgás

20.10 A ZÁRT TOLONGÁS VÉGE

(a) A labda kijön. Amikor a labda az alagúton kívül, bárhol kijön a zárt tolongásból, a

zárt tolongásnak vége.

(b) Tolongás a célterületen. Zárt tolongás nem lehet a célterületen. Amikor a zárt

tolongásban a labda célvonalra vagy a célvonal mögé kerül, akkor a zárt tolongásnak

vége és a támadó vagy védekező játékosok közül bárki szabályos földérintést

csinálhat, hogy célt- vagy, önmentést érjen el.

(c) A leghátsó játékos lecsatlakozik. A leghátsó játékos az a játékos, akinek a lábai a

legközelebb vannak a saját célvonalához. Ha az utolsó játékos lecsatlakozik a zárt

tolongásról, amikor a labda a lábánál van és felveszi a labdát, a tolongásnak vége.

93

20.11 ELFORGATOTT ZÁRT TOLONGÁS

(a) Ha a zárt tolongás 90 foknál jobban elfordult, vagyis a középvonala már túlhaladt az

oldalvonallal párhuzamos pozíción, akkor a játékvezetőnek meg kell állítani a játékot

és újabb zárt tolongást kell ítélni.

KISÉRLETI SZABÁLY MÓDOSÍTÁS

(b) Az új zárt tolongás ott lesz, ahol a másik befejeződött. A labdát az a csapat dobja be

aki a megállítás pillanatában nem birtokolta a labdát. Ha egyik csapat sem szerezte

meg, akkor az a csapat dobja be aki előzőleg is dobta.

20.12 LES ZÁRT TOLONGÁSBAN

(a) Amikor a zárt tolongás összeállt, a labda nélküli irányítónak vagy azon az oldalon kell

állni, ahol a másik irányító bedobja a labdát vagy a többi játékosnak meghatározott

lesvonal mögé kell állni.

(b) Les az irányítóknak. Amikor egy csapat a zárt tolongásban megszerzi a labdát, akkor

az ő csapatuk irányítója lesen van, ha mindkét lába a labda előtt van, amíg az még a

zárt tolongásban van. Ha az irányítónak csak az egyik lába van a labda előtt, akkor az

irányító nincs lesen.

Büntetés: Büntető rúgás

LES ZÁRT TOLONGÁSBA

(c) Amikor egy csapat a zárt tolongásban megszerzi a labdát, az ellenfél csapat irányítója

lesen van, ha akár az egyik lábával is a labda elé lép amíg az a tolongásban van.

Büntetés: Büntető rúgás

(d) A labdát meg nem szerző csapat irányítójának tilos átmenni a zárt tolongás másik

oldalára és átlépni a csapata számára meghatározott les vonalat, amely az utolsó ember

94

hátrább lévő lábán át húzódó vonal.

Büntetés: Büntető rúgás

(e) A labdát meg nem szerző csapat irányítójának tilos eltávolodnia a zárt tolongástól és a

les vonal előtt maradni, amely az utolsó ember hátrább lévő lábán át húzódó vonal.

Büntetés: Büntető rúgás

(f) Bármely játékos lehet irányító, de egy csapatnak csak egy irányítója lehet minden zárt

tolongásnál.

Büntetés: Büntető rúgás a les vonalról.

(g) Les a többi játékosnak. Azok a játékosok, akik nem tagjai a zárt tolongásnak, és akik

nem irányítók egyik csapatnál sem, lesen vannak, ha a számukra érvényes lesvonal

előtt tartózkodnak, vagy átlépik a lesvonalat.

Büntetés: Büntető rúgás a les vonalról.

(h) Ólálkodás. Amikor egy tolongás áll össze, akkor a többi játékosnak késedelem nélkül

vissza kell vonulni a les vonal mögé. Ha nem teszik, akkor ólálkodnak. Az ólálkodókat

meg kell büntetni.

Büntetés: Büntető rúgás a les vonalról.

95

21. SZABÁLY – BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOK

MEGHATÁROZÁS

Büntető- és szabadrúgásokat a vétlen csapat javára ítélnek, az ellenfeleik által elkövetet

szabálytalanságokért.

21.4 A BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOK HELYE

Hacsak a szabályok másképpen nem rendelkeznek, a büntető- és szabad rúgás

megjelölése a szabálytalanság helyén van.

21.5 A BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOK ELVÉGZÉSÉNEK HELYE

(a) A rúgónak a büntető- vagy, szabadrúgást a megjelölésnél vagy mögötte bárhonnan a

megjelölés vonaláról kell elvégezni. Ha a büntető- vagy, szabadrúgás megítélése 5

méternél közelebb van az ellenfél célvonalához, akkor a megjelölés 5 méterre lesz a

célvonaltól, a szabálytalansággal szemben.

(b) Amikor a szabálytalanság a célterületen történt, akkor a büntető- vagy, szabadrúgás

megjelölése a mozgástéren lesz, 5 méterre a célvonaltól a szabálytalansággal egy

vonalba.

Büntetés: A rúgó csapat elkövetett bármilyen szabálytalanságért zárt tolongás

következik a megjelölésnél. Az ellenfél csapat dobja be a labdát.

21.6 HOGYAN KELL ELVÉGEZNI A BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOKAT

(a) A szabálytalanságért ítélt büntető- vagy, szabadrúgást bárki elvégezheti és bármilyen

rúgás típust használhat: kézből-, dropp-, vagy helyezett rúgás. A labdát a lábszár

bármely részével meg szabad rúgni térdtől a lábfejig, kivéve a sarkat és a térdet.

(b) A labda hozzáütése a térdhez, nem számít rúgásnak.

Büntetés: A rúgó csapat elkövetett bármilyen szabálytalanságért zárt tolongás

következik a megjelölésnél. Az ellenfél csapat dobja be a labdát.

(c) A rúgónak ugyanazt a labdát kell használni, amely korábban játékban volt kivéve, ha a

játékvezető úgy ítéli meg, hogy az tönkrement.

Büntetés: A rúgó csapat elkövetett bármilyen szabálytalanságért zárt tolongás

következik a megjelölésnél. Az ellenfél csapat dobja be a labdát.

21.7 A BÜNTETŐ- ÉS, SZABADRÚGÁS LEHETŐSÉGEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

(a) Tolongás választása. A büntető- vagy, szabadrúgás helyett a vétlen csapat választhat

tolongást is. A bedobás az övé.

(b) Késedelem nélkül. Ha a rúgó egy büntető rúgásnál jelzi a játékvezetőnek a kapura

rúgási szándékát, a rúgást a szándék jelzésétől számított egy percen belül el kell

végezni. A rúgás szándékát a rúgó csésze vagy homok érkezése jelzi, vagy ha a játékos

megjelöli a rúgás helyét. A játékosnak akkor is el kell végezni a rúgást egy percen

belül, ha a labda felborul és újra kell helyezni. Ha az egy perc eltelt és a rúgás nem lett

96

elvégezve, a rúgás jógát vissza kell vonni és tolongás következik a megjelölésnél és az

ellenfél dobja be a labdát. Minden más rúgás típus esetén a rúgást minden késedelem

nélkül kell elvégezni.

(c) Egyértelmű rúgás. A rúgónak a labdát egy látható távolságra kell rúgni. Ha a rúgó

fogja, akkor a labdának jól láthatóan el kell hagyni a kezet. Ha a földön van, akkor

tisztán láthatóan el kell mozdulnia a megjelöléstől.

(d) Kirúgás helyezett rúgásból. A rúgó kirúghatja a labdát dropp-,, vagy, kézből

rúgással, de tilos ezt helyezett rúgással tenni.

(e) A rúgó korlátlan szabadsága. A rúgó bármilyen irányba rúghatja és újra meg is

játszhatja a labdát.

(f) Célterületen elvégzett rúgás. Amikor egy büntető- vagy, szabadrúgást egyik csapat

célterületén végeznek el, és egy védekező játékos szabálytalansággal megakadályozza

az ellenfelet, hogy célt szerezzen, büntető célt kell ítélni.

(g) Játékon kívül a célterületen. Ha a büntető- vagy, szabadrúgást a célterületen

végeznek el, és a labda a célterületen kívülre, vagy a halott labda vonalára vagy azon

túlra kerül, vagy egy védekező játékos halottá teszi a labdát mielőtt az áthaladta volna

a célvonalat, 5 méteres tolongást kell ítélni. A támadó csapat dobja be a labdát.

(h) A labda mögött. A rúgó játékos minden csapatársának egy büntető- vagy,

szabadrúgásnál a rúgó játékos mögött kell lenni a labda elrúgásáig, kivéve az állítót

helyezett rúgás esetén.

(i) Gyorsan elvégzett rúgás. Ha a büntető- vagy szabad rúgást olyan gyorsan végzik el,

hogy a rúgó csapattársai még a labda előtt vannak, még nem kell őket les miatt

büntetni. Ugyanakkor, a lesen lévő játékosoknak haladéktalanul vissza kell vonulni a

les vonal mögé. A visszavonulást mindaddig folytatniuk kell, amíg játékba nem

kerülnek. Addig tilos részt venniük a csapat játékában, amíg lesen vannak, és vissza

nem vonulnak a játékba kerülés határáig. Ez érvényes a csapat minden játékosára attól

függetlenül, hogy a játéktéren, vagy azon kívül van.

(j) Ebben az esetben a játékosok játékba kerülnek, ha a szabad- vagy büntető rúgást

elvégző játékos mögé futnak vagy, amikor egy labdát vivő csapattárs befut eléjük

vagy, amikor egy olyan csapattárs, aki a rúgáskor a labda mögött volt, eléjük fut.

(k) Egy lesen lévő játékost nem hozhat játékba az ellenfél akciója.

Büntetés: Hacsak a szabályok másképpen nem rendelkezik, a rúgó csapata által

elkövetett szabálytalanságért zárt tolongást kell ítélni a megjelölés helyén. Az ellenfél

csapat dobja be a labdát.

21.8 BÜNTETŐ RÚGÁSBÓL LŐTT GÓL

(a) Büntető gólt lehet rúgni a büntető rúgásból.

(b) Ha a rúgó kapura rúgási szándékát jelzi a játékvezetőnek, akkor köteles kapura rúgni.

Amikor rúgó egyszer egyértelműen kifejezte a szándékát, azt nem változtathatja meg.

A játékvezető megkérdezheti a rúgó szándékát.

(c) Ha a rúgó jelzi a játékvezetőnek kapura rúgási szándékát, az ellenfél csapat

játékosainak egy helyben kell maradniuk, leengedett karokkal, addig az ideig, amíg a

rúgó elrúgja a labdát.

97

KAPURA RÚGOTT BÜNTETŐ RÚGÁS

(d) Ha a rúgó nem jelzett kapura rúgási szándékot, de dropp-rúgással berúgja a labdát, a

gól érvényes.

(e) Ha az ellenfél szabálytalanságot követ el a rúgás alatt, de a rúgás sikeres, akkor a

rúgás érvényes. További büntető rúgást nem kell ítélni a szabálytalanságért.

(f) A rúgó a labdát állíthatja a talajra, homokra, fűrészporra, vagy a szövetség által

engedélyezett rúgócsészére.

21.9 SZABADRÚGÁSBÓL SZERZETT PONTOK

(a) Szabadrúgásból nem lehet pontot szerezni.

(b) Egy csapat javára megítélt szabadrúgásból a csapat csak azután lőhet dropp gólt,

miután a labda legközelebb meghal, vagy miután egy ellenfél megjátszotta, hozzáért a

labdához, vagy szerelte a labdavivőt. Ezek a tiltások egy szabadrúgás helyett választott

zárt tolongásra is érvényesek.

21.10 MIT KELL TENNI AZ ELLENFÉLNEK BÜNTETŐ RÚGÁS ESETÉN

(a) El kell futni a megjelöléstől. Az ellenfélnek azonnal el kell futniuk a saját célvonaluk

irányába, amíg legalább 10 méterre nem érnek a büntető rúgás megjelölésétől, vagy

ameddig el nem érik a saját célvonalukat, ha az közelebb van a megjelöléshez.

(b) Folytatni kell a visszavonulást. Akkor is, ha a büntető rúgást elvégezték és a rúgó

csapat már megjátssza a labdát, az ellenfél csapatnak folytatni kell a visszavonulást

amíg az előirt távolságra el nem jutnak. Addig nem vehetnek részt a játékban, amíg ezt

meg nem teszik.

(c) Gyorsan elvégzett rúgás. Ha a rúgást annyira gyorsan végzik el, hogy az ellenfélnek

nincs ideje visszavonulni, ezért még nem lesznek megbüntetve. Azonban, folytatniuk

98

kell a visszavonulást a 21.7(b) pontban leírtaknak megfelelően, vagy amíg egy

csapattársuk, aki a rúgáskor 10 méterre volt a megjelöléstől, eléjük fut, mielőtt részt

vennének a játékban.

(d) Beavatkozás. Az ellenfélnek tilos késleltetni a rúgást, vagy akadályozni a rúgót. Tilos

szándékosan elvinni, eldobni vagy elrúgni a labdát a rúgó vagy csapattársai keze

ügyéből.

Büntetés: Az ellenfél által elkövetett szabálytalanságért újabb büntető rúgást kell

ítélni 10 méterrel az eredeti megjelöléstől előrébb. Ez nem lehet közelebb 5 méternél

közelebb a célvonalhoz. Bármely játékos elvégezheti a rúgást. A rúgó

megváltoztathatja a rúgás típusát és kapura rúgást választhat. Ha a játékvezető újabb

büntető rúgást ítél, azt nem szabad addig elvégezni, amíg a játékvezető meg nem

jelölte a büntető rúgás helyét.

21.11 MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK AZ ELLENFÉLNEK SZABADRÚGÁS

ESETÉN

(a) El kell futni a megjelöléstől. Az ellenfélnek azonnal el kell futniuk a saját célvonaluk

irányába, amíg legalább 10 méterre nem érnek a szabadrúgás megjelölésétől, vagy

ameddig el nem érik a saját célvonalukat, ha az közelebb van a megjelöléshez. Ha a

szabadrúgás a védekező csapat célterületén van az ellenfél csapatnak azonnal a saját

célvonaluk irányába kell futni, amíg legalább 10 méterre jutnak a megjelöléstől de

nem közelebb 5 méternél a célvonalhoz.

(b) Folytatni kell a visszavonulást. Akkor is, ha a szabad rúgást elvégezték és a rúgó

csapat már megjátssza a labdát, az ellenfél csapatnak folytatni kell a visszavonulást

amíg az előirt távolságra el nem jutnak. Addig nem vehetnek részt a játékban, amíg ezt

meg nem teszik.

(c) Gyorsan elvégzett rúgás. Ha a szabadrúgást annyira gyorsan végzik el, hogy az

ellenfélnek nincs ideje visszavonulni, ezért még nem lesznek megbüntetve. Azonban,

folytatniuk kell a visszavonulást a 21.8(b) pontban leírtaknak megfelelően, vagy amíg

egy csapattársuk, aki a rúgáskor 10 méterre volt a megjelöléstől, eléjük fut, mielőtt

részt vennének a játékban.

(d) Beavatkozás. Az ellenfélnek tilos késleltetni a szabadrúgás elvégzését, vagy

akadályozni a rúgót. Tilos szándékosan elvinni, eldobni vagy elrúgni a labdát a rúgó,

vagy a rúgó csapattársai keze ügyéből.

(e) A szabadrúgás blokkolása. Miután visszavonultak a megfelelő távolságra, az ellenfél

csapat játékosai szembetámadhatnak, hogy megakadályozzák a rúgás elvégzését. A

szembetámadást abban a pillanatban elkezdhetik, amikor a rúgó rámozdul a rúgásra.

(f) A szabadrúgás megakadályozása. Ha az ellenfél támadása megakadályozza a

csapatot abban, hogy a szabadrúgást elvégezzék, a rúgást érvényteleníteni kell. A

játék, zárt tolongással indul újra a megjelölésről. Az ellenfél csapat dobja be a labdát.

(g) A célterületen megítélt szabadrúgás. Ha egy szabadrúgást a célterületen ítéltek meg,

vagy ha a mozgástéren ítélték meg, de a rúgó a célterületről végzi el és az ellenfélnek

sikerül megakadályozni a rúgást, 5 méteres zárt tolongást kell ítélni. A támadó csapat

dobja be a labdát. Ha, egy szabadrúgást a célterületről végeznek el, egy szabályosan

játszó ellenfél akár célt is szerezhet.

99

(h) Blokkolás. Ha az ellenfél blokkolja a labdát a mozgástéren, ekkor a játék folytatódik.

Büntetés: Az ellenfél által elkövetett szabálytalanságért újabb szabadrúgást kell ítélni

10 méterrel az eredeti megjelöléstől előrébb. Ez nem lehet 5 méternél közelebb a

célvonalhoz. Bármely játékos elvégezheti a rúgást. Ha a játékvezető újabb

szabadrúgást ítél, azt nem szabad addig elvégezni, amíg a játékvezető meg nem jelölte

a szabadrúgás helyét.

21.12 KIKÉNYSZERÍTETT SZABÁLYTALANSÁGOK BÜNTETŐ RÚGÁSNÁL

Ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a rúgó csapat a kikényszerítette a

szabálytalanságot az ellenféltől, akkor nem ítél újabb büntető rúgást, hanem

továbbengedi a játékot.

21.13 KIKÉNYSZERÍTETT SZABÁLYTALANSÁGOK SZABADRÚGÁSNÁL

(a) A rúgónak tilos rúgást színlelni. Az ellenfélnek azonnal szabad támadni, amint a rúgó

játékos megmozdul, hogy rúgjon.

(b) Ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a rúgó csapat a kikényszerítette a

szabálytalanságot az ellenféltől, akkor nem ítél újabb szabadrúgást, hanem

továbbengedi a játékot.

100

MÉRKŐZÉS ALATT

CÉLTERÜLET

22. Szabály Célterület

101

22. SZABÁLY – CÉLTERÜLET

MEGHATÁROZÁSOK

A célterület a pálya része az 1. Szabályban leírtaknak megfelelően, ahol bármely csapat

játékosai földérintést hajthatnak végre.

Amikor a támadó csapat hajt végre földérintést az ellenfél célterületén, akkor a támadó csapat

célt szerez.

Amikor a védekező csapat hajt végre földérintést a célterületen, akkor a védekező csapat

önmentést hajt végre.

Egy védekező játékos, akinek az egyik lába a célvonalon, vagy mögötte van, és kifogja a

labdát, akkor a játékos a célterületen van.

22.1 A LABDA FÖLDHÖZ ÉRINTÉSE

Két módon hajthat végre földérintést egy játékos:

(a) Labdával a födet megérintő játékos. Egy játékos földérintést hajt végre, ha a labdát

fogva azt a földhöz érinti a célterületen. ‘Fogni’ azt jelenti, hogy egyik vagy mindkét

kézben, vagy karban tartani. Nem kell lenyomni.

(b) A labdát lenyomó játékos. Egy játékos földérintést hajt végre, ha a labda földön van

a célterületen és a játékos lenyomja egy vagy mindkét kézzel vagy karral, vagy a teste

elülső részével a csípőtől a nyakig, azokat is beleértve.

A LABDA FÖLDHÖZ ÉRINTÉSE

22.2 FELVENNI A LABDÁT

A labdát felvevése a földről nem számit földérintésnek. A játékos felveheti a labdát a

célterület valamelyik pontján és földérintést hajthat végre egy másik ponton.

102

22.3 A LABDA FÖLDÉRINTÉSE EGY TÁMADÓ JÁTÉKOS ÁLTAL

Cél. Amikor egy támadójátékos, aki játékban van, földérintést hajt végre az ellenfél

célterületén, a játékos célt visz. Ez érvényes attól függetlenül, hogy a támadó játékos

jutatta be a labdát a célterületre, vagy egy védekező játékos.

22.4 A CÉLSZERZÉS MÁS MÓDJA

(a) Földérintés a célvonalon. A célvonal a célterület része. Ha egy támadó játékos hajt

végre elsőként földérintést az ellenfél célvonalán, akkor célt szerez.

(b) A kapufa megérintése. A kapufák és az őket burkoló védőszivacsok a célvonalhoz

tartoznak, és az a célterülethez tartozik. Ha egy támadó játékos érinti elsőként a

kapufához, vagy a védőszivacshoz a labdát, akkor célt szerez.

CÉLSZERZÉS – A KAPUFA MEGÉRINTÉSE

(c) Áttolásos cél. A célterületen nem lehet zárt tolongás, vagy nyílt tolongás. Ha egy zárt

tolongást vagy nyílt tolongást betolnak a célterületre, egy támadó játékos földérintést

hajthat végre, amint a labda eléri a célvonalat, vagy túljut rajta, és ezzel célt szerezvén.

103

ÁTTOLÁSOS CÉL

(d) Cél lendületből. Ha a támadó játékost a célvonalhoz közel szerelnek, de a lendülete

egy folyamatos mozdulattal a földön beviszi az ellenfél célterületére, és elsőként ő hajt

végre földérintést, akkor a cél érvényes.

(e) A célvonal mellett szerelve. Ha egy játékost az ellenfél célvonalához közel szerelnek

úgy, hogy a szerelt játékos kinyújtózva azonnal földérintést hajthat végre a célvonalon

vagy célterületen, akkor a cél érvényes.

(f) Ebben az esetben, talpon lévő védekező játékosok megakadályozhatják a célt azzal,

hogy kiveszik a szerelt játékos kezéből a labdát, de tilos a labdát rúgni.

(g) Pályán- vagy, célterületen kívüli játékos. Ha egy támadó játékos a pályán- vagy,

célterületen kívül van, a játékos szerezhet célt azzal, hogy földérintést hajt végre az

ellenfél célterületén, de csak akkor, ha nem ő viszi a labdát.

A JÁTÉKOS A CÉLTERÜLETEN KÍVÜL VAN,

NEM BIRTOKOLJA A LABDÁT,

DE FÖLDÉRINTÉST CSINÁLHAT

ÉS CÉLT ÉRHET EL

104

(h) Büntető cél. Büntető célt kell ítélni akkor, ha valószínűleg célt szerzett volna a

támadó csapat és ebben a védekező csapat szabálytalansága akadályozta meg. Büntető

célt kell ítélni akkor, ha valószínűleg jobb pozícióba szerzett volna célt a támadó

csapat, és ebben a védekező csapat szabálytalansága akadályozta meg.

(i) A büntető célt a kapufák között kell megítélni. A védekező csapat szembetámadhat a

büntető cél utáni jutalomrúgással.

22.5 A LABDA FÖLDÉRINTÉSE EGY VÉDEKEZŐ JÁTÉKOS ÁLTAL

(a) Önmentés. Amikor a védekező játékosok hajtanak végre elsőként földérintést a saját

célterületükön, ez önmentést eredményez.

(b) Pályán- vagy, célterületen kívüli játékos. Ha egy védekező játékos a pályán- vagy,

célterületen kívül van, a játékos hajthat végre önmentést azzal, hogy földérintést hajt

végre a saját célterületén, de csak akkor, ha nem ő viszi a labdát.

(c) A kapufa megérintése. A kapufák és az őket burkoló védőszivacsok a célvonalhoz

tartoznak. Ha egy védekező játékos érinti elsőként a kapufához, vagy a

védőszivacshoz a labdát, ez önmentést eredményez.

22.6 ZÁRT- VAGY NYÍLT TOLONGÁS BETOLÁSA A CÉLTERÜLETRE

Zárt tolongás vagy nyílt tolongás csak a mozgástéren lehet. Ezért, ha egy zárt

tolongást vagy nyílt tolongást áttolnak a célvonalon, egy védekező játékos földérintést

hajthat végre, abban a pillanatban, amikor a labda eléri a célvonalat, vagy túl halad

rajta. Ez önmentést eredményez.

22.7 JÁTÉK UJRAINDÍTÁSA ÖNMENTÉS UTÁN

(a) Amikor egy támadó játékos bejuttatja, vagy viszi a labdát az ellenfél célterületére és a

labda ott meghal, mert az ellenfél földérintést hajtott végre, vagy, mert kiment a

célterület oldalvonalán vagy halott labda vonalára vagy azon túlra, dropp-kirúgás

következik.

(b) Ha egy támadó játékos előreejti vagy dobja a labdát a mozgástéren, és a labda bemegy

az ellenfél célterületére és ott halottá teszik, zárt tolongás következik az előreejtés

vagy dobás helyén.

(c) Ha kezdő rúgásból a labda bejut az ellenfél célterületére anélkül, hogy a labda

hozzáért volna egy védekező játékost, vagy a védekező játékos érintette volna meg a

labdát és a védekező játékos késedelem nélkül földérintést hajt végre vagy a labdát

halottá teszi, a védekező csapatnak két választása van:

Zárt tolongást kér a pálya közepén, és ő dobja be a labdát; vagy

Megismételteti a rúgást az ellenfél csapattal.

(d) Ha a labdát egy védekező játékos vitte vagy dobta be a labdát a célterületre és egy

védekező játékos földérintést hajtott végre, közben nem történt szabálytalanság, a játék

egy 5 méteres zárt tolongással indul újra. A zárt tolongás helye egy vonalba lesz azzal,

ahol az önmentés történt. A támadó csapat dobja be a labdát.

105

22.8 A LABDA CÉLTERÜLETEN KIVÜLRE RÚGÁSA

Ha egy csapat az ellenfél célterületén túlra, a célterület oldalvonalán kívülre vagy a

halott labda vonalra vagy azon túlra rúgja a labdát, feltéve, hogy ez nem egy sikertelen

kapura rúgás, vagy dropp-rúgás kísérlet volt, a védekező csapatnak két választása van:

Dropp-kirúgás, vagy

Zárt tolongás a rúgás helyén, és ők dobják be a labdát.

22.9 VÉDEKEZŐ JÁTÉKOS A CÉLTERÜLETEN

Ha a védekező játékos egyik lábának valamely része a célterületen van, akkor a

játékos a célterületen van.

22.10 FENNTARTOTT LABDA A CÉLTERÜLETEN

Amikor a labdát vivő játékost fent tartják úgy, hogy nem tud földérintést végrehajtani,

akkor a labda halott. 5 méteres zárt tolongás következik. Ez az eljárás akkor is, ha egy

csomaghoz hasonló dolog alakul ki a célterületen. A támadó csapat dobja be a labdát.

22.11 HALOTT LABDA A CÉLTERÜLETEN

(a) Amikor a labda hozzáér a sarokzászlóhoz, a célterület oldalvonalához, halott

labdavonalához, vagy valakihez vagy valamihez ezeken a vonalakon túl, a labda

halott. Ha a labdát a támadó csapat vitte vagy jutatta be a célterületre, dropp-kirúgást

kell ítélni a védekező csapat javára. Ha a labdát a védekező csapat vitte vagy jutatta be

a célterületre, akkor 5 méteres zárt tolongást kell ítélni és a támadó csapat dobja be a

labdát.

(b) Amikor a labdát vivő játékos hozzáér a sarokzászlóhoz, a célterület oldalvonalához,

halott labdavonalához, vagy ezeken a vonalakon túl a földhöz, a labda halott. Ha a

labdát a támadó csapat vitte vagy jutatta be a célterületre, dropp-kirúgást kell ítélni a

védekező csapat javára. Ha a labdát a védekező csapat vitte vagy jutatta be a

célterületre, akkor 5 méteres zárt tolongást kell ítélni és a támadó csapat dobja be a

labdát.

(c) Amikor egy játékos célt vagy önmentést szerez, akkor a labda halott.

22.12 ZÁRT TOLONGÁSSAL BÜNTETETT TÁMADÓ SZABÁLYTALANSÁG

Ha egy támadó játékos szabálytalanságot követ el a célterületen, amiért a büntetés zárt

tolongás, pl. előreejtés, a játékot egy 5 méteres zárt tolongással kell újraindítani. A zárt

tolongást a szabálytalansággal egy vonalba kell megítélni és a védekező csapaté a

bedobás.

22.13 ZÁRT TOLONGÁSSAL BÜNTETETT VÉDŐ SZABÁLYTALANSÁG

Ha egy védekező játékos szabálytalanságot követ el a célterületen, amiért a büntetés

zárt tolongás, pl. előreejtés, a játékot egy 5 méteres zárt tolongással kell újraindítani. A

zárt tolongást a szabálytalansággal egy vonalba kell megítélni és a támadó csapaté a

bedobás.

106

22.14 FÖLDÉRINTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉTSÉGEK

Ha kétségek vannak afelől, hogy melyik csapat hajtott végre elsőként földérintést a

célterületen, a játék egy 5 méteres zárt tolongással indul újra, a földérintéssel egy

vonalba. A támadó csapat dobja be a labdát.

22.15 SZABÁLYTALANSÁGOK A CÉLTERÜLETEN

A célterületen történő szabálytalanságokat úgy kell kezelni mintha azok a mozgástéren

történtek volna.

Egy előrejtés vagy dobásért 5 méteres zárt tolongást kell ítélni a szabálytalanság

helyével egy vonalba.

Büntetés: A szabálytalanságért ítélt büntető- vagy szabadrúgás megjelölése nem lehet

a célterületen.

Amikor büntető- vagy szabadrúgást ítélnek a célterületen elkövetett

szabálytalanságért, akkor a megjelölés a mozgástéren van, 5 méterre a célvonaltól, a

szabálytalanság helyével egyvonalban.

22.16 SZABÁLYSÉRTÉS VAGY ALATTOMOS JÁTÉK A CÉLTERÜLETEN

(a) Akadályozás a támadó csapat részéről. Amikor egy játékos szándékosan támad

vagy akadályoz egy ellenfelet a célterületen, miután az elrúgta a labdát, az ellenfél

csapat választhat, hogy a mozgás térről végzi-e el a büntető rúgást, a célvonaltól 5

méterre a szabálytalanság helyével egyvonalban, vagy onnan ahol a labda leesett.

Ha a második lehetőséget választják, és a labda az oldalvonalon túl, vagy ahhoz közel

esik le, akkor a büntető rúgást 15 méterre az oldalvonaltól kell elvégezni, azzal

egyvonalban, ahol a labda kiment, vagy földet ért a mozgástéren.

A célt érvényteleníteni kell, és büntető rúgást kell ítélni, ha a cél a támadó csapat

szabálytalansága nélkül nem következett volna be.

(b) Alattomos játék a védekező csapat részéről. A játékvezető büntető célt ítél, ha

valószínűleg a cél megtörtént volna, ha a védekező játékosok nem szabálytalankodtak

volna.

A játékvezető büntető célt ítél, ha a cél valószínűleg jobb pozícióban lett volna

megszerezve, ha a védekező játékosok nem szabálytalankodtak volna.

A büntető rúgást a kapufák között kell megítélni. A védekező csapat szembefuthat egy

büntető cél utáni jutalomrúgással.

Azt a játékost, aki alattomos játékával megakadályozta, hogy az ellenfél célt érjen el,

kötelező figyelmeztetni és ideiglenesen kiállítani vagy véglegesen ki kell állítani.

(c) Minden más alattomos játék. Amikor egy játékos bármilyen más alattomos

cselekedetet hajt végre a célterületen, a büntető rúgás azon a helyen lesz, ahol

egyébként a játék újraindult volna.

Büntetés: Büntető rúgás

107

A RUGBY UNIÓ

SZABÁLYAI

19 ÉV ALATTIAK VARIÁCIÓI

108

3. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK SZÁMA – A CSAPAT

3.5 MEGFELELŐEN BETANÍTOTT ÉS EDZETT JÁTÉKOSOK AZ ELSŐ

SORBAN

(d) Ha egy csapat 22 játékost nevez, akkor legalább 6 játékost kell nevezni, akik képesek

első sort játszani úgy, hogy a jobb- és bal pillérnek, valamint a sarkazónak mind

legyen cseréje.

(e) Ha egy csapat több mint 22 játékost nevez, akkor legalább 6 játékost kell nevezni, akik

képesek első sort játszani úgy , hogy a jobb- és bal pillérnek, valamint a sarkazónak

mind legyen cseréje. Ugyanakkor, három olyan játékost is kell nevezni, akik második

sort tudnak játszani.

3.12 LECSERÉLT JÁTÉKOS VISSZAÁLLÁSA

Egy lecserélt játékos helyettesíthet egy sérült játékost.

5. SZABÁLY – IDŐ

5.1 A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA

A 19 év alatti mérkőzéseken mindkét félidő játék ideje 35 perc. A mérkőzés játékideje

nem hosszabb 70 percnél. A 70 perc lejárta után a játékvezetőnek tilos hosszabbítást

engedélyezni egy döntetlen mérkőzésen, kieséses verseny esetében.

20. SZABÁLY – ZÁRT TOLONGÁS

20.1 A ZÁRT TOLONGÁS KIALAKÍTÁSA

Egy 8 emberes zárt tolongásban a felállás 3-4-1, hogy az utolsó játékos (általában a 8-

as) a 2 második sort tolja. A második sor játékosok feje a sarkazó két oldalán

helyezkednek el.

Kivétel: Egy csapatnak lehet 8 embernél kevesebb játékosa a zárt tolongásba vagy,

mert a csapat nem tud egy teljes formációt felállítani a pályára vagy egy játékost

alattomos játék miatt kiállítottak, esetleg valaki sérülés miatt kiállt.

Még ilyen kivételes helyzet esetén is, mindkét csapatnak legalább 5 játékosa kell részt

vegyen a zárt tolongásba.

Ha a csapat nem teljes, akkor a zárt tolongás felállása a következő:

Ha az egyik csapatból hiányzik egy játékos, akkor mindkét csapat felállása 3-4 (pl. 8-

as nélkül).

Ha az egyik csapatból hiányzik két játékos, akkor a felállás 3-2-1 (pl. nincsenek

leválók).

Ha az egyik csapatból hiányzik három játékos, akkor mindkét csapat felállása 3-2 (pl.

csak első és második sorok).

Amikor szabályos zárt tolongás van, az első sorban játszó három, és a második sorban

játszó két játékosnak megfelelően képzettnek kell lenni ezekre a pozíciókra.

Ha egy csapat nem tud pályára küldeni megfelelően képzett játékosokat, mert:

Nincs ilyen játékos, vagy

109

Sérült a játékos az öt pozíció valamelyikében, vagy

alattomos játék miatt ki lett állítva, és nincs megfelelően képzett csere, a játékvezető

tolás nélküli zárt tolongásokat ítél.

Tolás nélküli zárt tolongásnál a csapatok nem küzdenek a labdáért. A labdát bedobó

csapatnak kell azt kivenni. Egyik csapat sem tolhatja el a másikat a megjelöléstől.

Az első sorok összekapcsolódása. Minden pillér megérinti az ellenfél felkarját, majd

megállnak az első sorok összetalálkozása előtt. A szakaszok a következők: guggolás,

érintés, szünet, összeáll.

Elforgatás nélkül. Egy csapatnak tilos szándékosan elforgatni a zárt tolongást.

Büntetés: Büntető Rúgás

Ha az elfordulás elérte a 45 fokot, akkor a játékvezetőnek meg kell állítani a játékot.

Ha az elforgatás nem volt szándékos, a játékvezető újabb zárt tolongást ítél a

megállítás helyén.

Maximum 1,5 méteres tolás. Egyik csapat sem tolhatja a zárt tolongást 1,5 méternél

tovább, a célvonal irányába.

Büntetés: Szabadrúgás

A labdát ki kell engedni a zárt tolongásból. Minden játékosnak tilos a labdát

szándékosan a zárt tolongásban tartani miután a játékos csapata hátrasarkazta és a zárt

tolongás végénél van.

Büntetés: Szabadrúgás

110

A RUGBY UNIÓ

SZABÁLYAI

7-ES RÖGBI VARIÁCIÓI

AZ ALAPVETŐ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI

ÉRVÉNYESEK A 7-ES RÖGBIRE

111

A Játékszabály, a következő eltérésekkel, érvényes a 7-es rögbire is.

3. SZABÁLY – JÁTÉKOSOK SZÁMA – A CSAPAT

3.1 A JÁTÉKTÉREN LEVŐ JÁTÉKOSOK MAXIMUM SZÁMA

Maximum: egyik csapatnak sem lehet tizenötnél több játékosa a játéktéren.

3.4 JÁTÉKOSOK JELŐLÉSE CSERÉNEK

A csapat 5-nél több játékost nem nevezhet csere/helyettesítő játékosnak.

3.12 CSEREJÁTÉKOSOK SZÁMA

A csapat háromnál több játékost cserélhet vagy helyettesíthet.

3.13 LECSERÉLT JÁTÉKOS VISSZAÁLLÁSA

Ha egy játékost lecserélnek, akkor ez a játékos nem állhat vissza játszani, még egy

sérült játékost helyettesíteni sem.

Kivétel: egy lecserélt játékos helyettesíthet egy nyíltsebű vagy vérző játékost.

5. SZABÁLY – IDŐ

5.1 A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA

A mérkőzés ideje nem lehet hosszabb 14 percnél plusz elvesztett idő és hosszabbítás.

A mérkőzés két félidőre van osztva, melyeknek a játék ideje nem hosszabb 7 percnél.

Kivétel:

A torna döntő mérkőzésének ideje nem lehet hosszabb 20 percnél plusz elveszett idő

és hosszabbítás. A mérkőzés két félidőre van osztva melyek játékidejének hossza nem

több 10 percnél.

5.2 FÉLIDŐ

A félidő után a csapatok térfelet cserélnek. A szünet nem hosszabb 1 percnél. A torna

döntő mérkőzésének szünete nem több 2 percnél.

5.6 HOSSZABÍTÁS

Amikor döntetlen a mérkőzés és hosszabbításra van szükség, akkor ez két 5 perces

félidőből áll. A félidők után a csapatok pályát cserélnek és nincs szünet.

112

6. SZABÁLY – HIVATALOS SZEMÉLYEK

6.A. JÁTÉKVEZETŐ

6.A.13 A JÁTÉKVEZETŐ KÖTELEZETTSÉGE MÉRKŐZÉS UTÁN

Új paragrafus hozzáadása:

Hosszabbítás - Sorsolás

A hosszabbítás elkezdése előtt a játékvezető újabb sorsolást szervez. Az egyik

csapatkapitány feldobja az érmét, és a másik kiválasztja az érem egyik oldalát. A

sorsolást megnyerő csapatkapitány dönti el, hogy a kezdő rúgást választja vagy

térfelet. Ha a nyertes a térfelet választja, akkor a másik köteles a kezdő rúgást

elvégezni, és fordítva

6.B. PARTJELZŐK

6.B.8 CÉLJELZŐK

(a) Minden mérkőzésen két céljelző van,

(b) A játékvezetőnek ugyanolyan hatalma van fölöttük, mint a partjelzők fölött.

(c) Mindkét célterületen csak egy céljelző van.

(d) Kapura rúgás eredményének a jelzése. Jutalom rúgás vagy büntető rúgásnak a

kapura rúgása esetén, a céljelzőnek segíteni kell a játékvezetőt a rúgás eredményének

a jelzésével. Egy partjelző az egyik kapufánál vagy mögötte áll, míg a céljelző a másik

kapufánál, vagy mögötte áll. Ha a labda a keresztrúd fölött és a két kapufa mögött

megy át, akkor a partjelző és a céljelző felemelik a zászlót, ezzel jelezve a gólt.

(e) Pályán kívül jelzése. Amikor a labda vagy a labdát vivő játékos a célterületen kívülre

ment, a céljelzőnek fel kell emelni a zászlót.

(f) Cél jelzése. A céljelző segít a játékvezetőnek a cél vagy önmentéssel kapcsolatos

döntésekben, ha a játékvezetőnek kétségei vannak.

(g) Alattomos játék jelzése. A mérkőzés szervező meghatalmazhatja a céljelzőt, hogy

jelezze a célterületen az alattomos játékot.

9. SZABÁLY – A PONTSZERZÉS MÓDJA

9.B. JUTALOMRÚGÁS

9.B.1 JUTALOMRÚGÁS ELVÉGZÉSE

Módosítás:

(c) Ha a pontszerző csapat a jutalomrúgás elvégzése mellett dönt, akkor azt dropprúgásból

kell elvégezni.

Törölni a (d) pontot.

Hozzáadni:

(e) A rúgónak a cél elérését követő negyven másodpercen belül el kell végeznie a rúgást.

A rúgás nem érvényes, ha a játékos a megadott időn belül nem tudja elvégezni a

rúgást.

113

9.B.3 AZ ELLENFÉL CSAPAT

Módosítás:

(a) Az ellenfél teljes csapatának azonnal gyülekezni kell a 10 méteres vonalnál.

Törölni a (b) pontot.

(c) Törölni a 3. paragrafust „Új rúgás engedélyezése …”.

9.B.4 HOSSZABÍTÁS – GYŐZTES

A hosszabbításban, amelyik csapat elsőként visz célt, az lesz a mérkőzés győztese

további játék nélkül.

10. SZABÁLY – ALATTOMOS JÁTÉK

Megjegyzés: Ideiglenes kiállítás: Amikor egy játékost ideiglenesen kiállítanak, akkor a

kiállítás ideje 2 perc.

13. SZABÁLY – KEZDŐRÚGÁS ÉS ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁSOK

13.2 KI VÉGZI EL A KEZDŐRÚGÁST ÉS AZ ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁST

Módosítás:

(c) Pontszerzés után a célt elért csapat, dropp-rúgással kezdi újra a játékot a felezővonal

közepéről vagy attól hátrébbról.

Büntetés: Szabadrúgás a felezővonal közepéről.

Módosítás:

13.3 A RUGÓ CSAPATÁNAK HELYEZKEDÉSE KEZDŐRÚGÁSKOR

Mindenkinek, aki a rúgó csapatához tartozik a rúgás pillanatában a labda mögött kell

lennie. Ha nem, akkor a vétlen csapat szabadrúgást kap a felezővonal közepéről.

Büntetés: Szabadrúgás a felezővonal közepéről.

Módosítás:

13.9 A KEZDŐRÚGÁS NEM HALAD 10 MÉTERT ÉS NEM JÁTSZA MEG EGY

ELLENFÉL

Ha a labda nem éri el a 10 méteres vonalat, akkor a vétlen csapat szabadrúgást kap a

felezővonal közepéről.

Büntetés: Szabadrúgás a felezővonal közepéről.

Módosítás:

13.10 A LABDA EGYBŐL KIMEGY

A labdának a játéktéren kell földet érnie. Ha a rúgás következtében a labda egyből

kimegy, akkor a vétlen csapat szabadrúgást kap a felezővonal közepéről.

Büntetés: Szabadrúgás a felezővonal közepéről.

114

Módosítás:

13.11 A LABDA A CÉLTERÜLETRE JUT

(a) Ha a labdát a célterületre rúgják anélkül, hogy valakihez hozzáért volna, vagy valaki

hozzáért volna a labdához, az ellenfél csapatnak három választási lehetősége van:

Leteszi a labdát, vagy

Halottá tegye a labdát, vagy

Folytassa a játékot.

(b) Ha az ellenfél csapat leteszi a labdát, vagy halottá teszi, vagy a labda a célterületen

kívül megy vagy a halott labda vonalára-, vagy azon túljut, és így halottá válik, akkor

a vétlen csapat szabadrúgást kap a felezővonal közepéről.

Büntetés: Szabadrúgás a felezővonal közepéről.

(c) Ha a földérintés vagy a labda halottá tétele mellet dönt, akkor azt késedelem nélkül

kell megtenni. A védekező játékos bármilyen más akciója a labdával azt jelenti, hogy a

tovább játszás mellett döntött.

20. SZABÁLY – ZÁRT TOLONGÁS

MEGHATÁROZÁSOK

A második paragrafus módosítása:

Tolongást a mozgástéren alakítanak ki, amikor mindkét csapatból három játékos egy sorba

csatlakozik, és összeáll az ellenféllel úgy, hogy a játékosok feje egymás mellé illeszkedjen. Ez

egy alagutat alakít ki, ahova az irányító bedobja a labdát, hogy a játékosok bármely lábukkal

sarkazhassák és így küzdjenek a labda megszerzéséért.

A negyedik paragrafus módosítása:

Alagútnak a két sor közötti teret nevezzük.

A hatodik paragrafus módosítása:

A középvonal az a képzeletbeli vonal, amely az alagútban a földön húzódik a vállak

találkozásának vonala alatt.

A hetedik paragrafus módosítása:

A középső játékos a sarkazó.

A 9., 10. és 11. paragrafus törölve.

115

20.1 A ZÁRT TOLONGÁS KIALAKÍTÁSA

Módosítás:

(f) Játékosok száma: három. A zárt tolongásban mindkét csapatból három játékosnak

kell lenni. Mind a három játékosnak csatlakozva kell maradni mindaddig, míg a

tolongásnak vége nincs.

Büntetés: Büntető rúgás

A kivétel törlése.

20.8 ELSŐ SOROS JÁTÉKOSOK

Módosítás:

(c) Kirúgni a labdát. Tilos az első soros játékosoknak szándékosan kirúgni a labdát az

alagútból, vagy a zárt tolongásból az ellenfél célvonala felé.

Büntetés: Büntető rúgás

21. SZABÁLY – BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOK

21.3 HOGYAN KELL ELVÉGEZNI A BÜNTETŐ- ÉS SZABADRÚGÁSOKAT

Módosítás:

(a) A szabálytalanságért ítélt büntető- vagy, szabadrúgást bárki elvégezheti és bármilyen

rúgás típust használhat: kézből -, dropp-rúgás, de helyezett rúgás nem választható. A

labdát a lábszár bármely részével meg szabad rúgni térdtől a lábfejig, kivéve a sarkat

és a térdet.

21.4 A BÜNTETŐ- ÉS, SZABADRÚGÁS LEHETŐSÉGEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Módosítás:

(b) Késedelem nélkül. Ha a rúgó egy büntető rúgásnál jelzi a játékvezetőnek a kapura

rúgási szándékát, a rúgást a szándék jelzésétől számított fél percen belül el kell

végezni. Ha az fél perc eltelt és a rúgás nem lett elvégezve, a rúgás jógát vissza kell

vonni és zárt tolongás következik a megjelölésnél és az ellenfél dobja be a labdát.

116

A RUGBY UNIÓ SZABÁLYAI

JÁTÉKVEZETŐI KARJELZÉSEK

117

JÁTÉKVEZETŐI KARJELZÉSEK

A játékvezető által használt karjelzésekre azért van szükség, hogy segítse a játékvezető

kommunikációját a játékosokkal és a nézőkkel.

1. Büntető rúgás

Vállak párhuzamosak az oldalvonallal. A kar

felfelé nyújtva, a kedvezményezett csapat felé

mutat.

2. Szabadrúgás

Vállak párhuzamosak az oldalvonallal. A kar

könyöknél hajlított, a felső kar a

kedvezményezett csapat felé mutat.

3. Cél és Büntető cél

A játékvezető a halott labda vonala mögött áll.

A kar függőlegesen feltartott.

4. Előny

Kar kinyújtva, vízszintesen a vétlen csapat

irányába, körülbelül 5 másodpercig.

118

5. Zárt tolongás odaítélése

Vállak párhuzamosak az oldalvonallal. A kar

vízszintesen a labdát bedobó csapat felé mutat.

6. Zárt tolongás mutatása

Könyök hajlítva, újvégek érintik egymást a fej

felett.

7. Előredobás / Előre passz

Kézmozdulat, mintha egy labdát előre

passzolnánk.

8. Előreejtés

Kar kinyújtva, nyitott a kézfej és a fej fölött

mozgatás előre és hátra.

119

9. Fogásban a labda nem elengedése

haladéktalanul

Mindkét kéz a mellkashoz szorítva, mintha egy

labdát tartanánk.

10. Mélyfogásban a fogott játékos

nem elengedése

Összezárt kezek mintha a játékos kapaszkodna

és azután mintha a játékost elengedné.

11. A fogó vagy a fogott játékos nem

gördül távolabbra

A kézfej és a kar körkörös mozgatása a testtől

messzebb.

12. Rossz irányból bejövő szerelő

játékos

A kar vízszintesen tartva, majd a kar

félkörívben mozgatása.

120

13. Szándékos átesés egy játékoson

Az áteső játékoshoz hasonló cselekedet

utánzása ívesen hajlított karral. A karjelzést a

szabálytalankodó oldaláról használjuk.

14. Földre esés közel a mélyfogáshoz

Nyújtott karral, lefele mutatva imitáljuk az

átesést.

15. Meg nem játszott labda nyílt

tolongásban vagy mélyfogásban

Tolongás megítélése annak a csapatnak,

amelyik a megállítás pillanatában előre haladt.

Váll párhuzamos az oldalvonallal, a kar

vízszintes és a labdát bedobó csapat felé mutat,

majd a kéz és kar a másik csapat cél vonala felé

mutat közben előre és hátrafelé mozog.

16. Meg nem játszott labda

csomagban

Az egyik kar nyújtva a csomag kialakulásakor,

labdát nem birtokló csapat felé. Másik kéz is

kinyújtva, mintha előnyszabályt mutatnánk,

ezután ezt a kezet a test előtt keresztben az

ellenkező vállhoz hajlítjuk.

121

17. Oldalról vagy a hátsó láb elől

csatlakozás egy nyílt tolongásba vagy

egy csomagba.

A kézfejet és a kart vízszintesen tartva oldalra

mozgatjuk.

18. Nyílt tolongás vagy csomag

szándékos összeomlasztása

Mindkét kar könyékben megemeljük, mintha

megfogták volna az ellenfelet. A felsőtestet

lefele mozgatjuk, mintha lefelé nyomná az

ellenfelet a szabálytalankodó.

19. A pillér lehúzza az ellenfelet

Az ökölbe szorított kezet behajlítjuk. Az

ellenfél lehúzását imitáljuk.

20. A pillér húzza az ellenfelet

Ökölbe szorított kéz, nyújtott kar, könyék

magasság. Az ellenfél húzását imitáljuk.

122

21. A zárt tolongás 90°-nál jobban

elfordult

A mutatóujjat a fel felett forgatjuk.

22. Az elsősoros játékos felemelte a

lábát

A lábat felemeljük és megérintjük.

23. Nem egyenesen dobja be a labdát

a zárt tolongásba

A kezek a térd magasságában, a nem egyenes

bedobást imitáljuk.

24. Szabálytalan összekapaszkodás

Az egyik kezet kinyújtjuk, minta

összekapaszkodnánk. A másik kezet le, fel

mozgatjuk a karon, mutatva egy teljes

összekapaszkodást kiterjedését.

123

25. Kéz használata zárt- vagy nyílt

tolongásban

A kéz közel a földhöz, söprő mozdulatot

teszünk, mintha kézzel terelnénk a labdát.

26. Nem egyenes a bedobás

A vállak párhuzamosak az oldalvonallal. Fej

fölött a kéz, mutatja a labda vonalát, hogy nem

egyenes.

27. A felállt játékosok távolsága

bedobásban

Mindkét kéz a szem magasságában van, a

tenyereket szembe fordítjuk egymással. A

kezeket egymás felé mozdítjuk.

28. Könyöklés bedobásban

A kar vízszintes, a könyököt felemeljük

oldalra. A kart és a könyököt kifelé mozgatjuk,

mintha könyökölnénk.

124

29. Támaszkodás a játékoson

bedobásban

A kar vízszintes, könyökben behajlított, tenyér

lefele néz. Lefelé mozgatjuk a kezet.

30. Ellöki az ellenfelet bedobásban

Minkét kéz a váll magasságában, a tenyerek

kifelé néznek, és a kézmozdulattal az ellökést

mutatjuk.

31. Korai emelés és emelés

bedobásban

Mindkét ökölbe szorított kezet a test előtt,

derék magasságban tartjuk, és a kézmozdulattal

az emelést mutatjuk

32. Les bedobásban

Kézfej és a kar vízszintesen mozog a mellkas

előtt keresztben, a szabálytalanság irányában.

125

33. Akadályozás nyílt játékban

A karok keresztben a mellkas előtt megfelelő

szögben egymással, hasonlóan egy olló

nyitásához.

34. Les zárt-, nyílt tolongásban és

csomagban

Vállak párhuzamosak az oldal vonallal. A kart

egyenesen lógatjuk, és ívben mozgatjuk a

lesvonal mentén.

35. Les választás: büntetőrúgás vagy

zárt tolongás

Az egyik kéz mutatja a büntetőrúgást. A másik

kar az a helyet mutatja, ahol a rúgás helyett zárt

tolongás van.

36. Les 10 m-es Szabály vagy nincs

10 m büntető- és szabadrúgásoknál

Mindkét nyitott kezünket a fej fölé tartjuk.

126

37. Magas fogás (alattomos játék)

A kar vízszintesen a nyak előtt mozog.

38. Taposás (alattomos játék: a cipő

jogtalan használata)

A taposáshoz hasonló mozdulattal imitáljuk a

szabálytalanságot.

39. Ütés (alattomos játék)

Az ökölbe szorított kezet a nyitott tenyérbe

ütjük.

40. Szöveg (vitatkozás a játékvezető

döntésével)

A beszédet imitáljuk azzal, hogy a kézfejet

kinyitjuk és becsukjuk, közben a kar nyújtott.

127

41. 22 m-es rúgás megítélése a 22 mes

vonalon

Kézzel a 22 m-es vonal közepére mutatunk.

42. Labda a levegőben a célterületen

Az egymástól eltartott kezek mutatják, hogy a

labda nem volt a földön.

43. Gyúróra van szükség

Egy kéz felemelése mutatja, hogy gyúróra van

szükség a sérült játékos ellátására.

44. Orvosra van szükség

Mindkét kéz felemelése a fej fölét mutatja,

hogy orvosra van szükség a sérült játékos

ellátására.

128

45. Vérző seb

A fej feletti keresztbe tett kezek mutatják, hogy

a játékosnak vérző sebe van és ideiglenes

cserére van szükség.

46. Az idő mérő állítsa meg vagy

indítsa újra az órát

A kéz felemelése és sípba fújás jelzi, amikor az

időt meg kell állítani vagy el kell indítani.

129

12-ES SZABÁLYZAT – KIVONAT

Ez a 12-es Szabályzat kivonata, amelyik a ’Előírások a Játékosok Öltözékére’. A 4.

Szabályban leírt szabályozás teljes anyaga a következő címen olvasható:

http://www.irb.com/laws_regs/regs/index.cfm

4.1 ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK

(b) SÍPCSONT VÉDŐ

A játékosok viselhetnek sípcsontvédőt a sportszár alatt, a párnázás egy nem merev

szerkezetű anyagba foglalva és a párnázás összenyomott állapotban nem vastagabb 0,5

cm-nél.

(d) UJJATLAN KESZTYŰ

Az ujjak és a hüvelykujj takarása megengedett az izület megvédése érdekében, de más

esetben nem. A kesztyű takarása nem szabad, hogy a csuklón túl folytatódjon.

A kesztyű anyagának rugalmasnak kell lenni, a tenyér részben lágy gumi/műszálas

összetételű anyag, amely nem haladhatja meg az 1 mm-es vastagságot.

A kesztyűn nem lehetnek gombok, vagy más veszélyeket magukban hordozó elemek.

(e) VÁLLVÉDŐ

A játékos viselhet vékony és puha anyagból készült vállvédőt, amely bele van varrva a

mez alatt hordott alsóneműbe úgy, hogy a vállvédő csak a vállat és a kulcscsontot

takarja. A vállvédő vastagsága normál, összenyomott állapot nélkül, nem haladhatja

meg az 1 cm-t. A vállvédő sűrűsége nem haladhatja meg a 45 kg/m3-t.

(g) FEJVÉDŐ

A játékos viselhet puha és vékony anyagból készült fejvédőt, ha a fejvédő vastagsága,

nem összenyomott állapotban, nem haladja meg az 1 cm-t és a sűrűsége, nem

összenyomott állapotban, nem haladja meg a 45 kg/m3-t.

4.2 SPECIÁLIS ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK NŐK SZÁMÁRA

MELLVÉDŐ

Az előbbiekben felsorolt kiegészítők mellett, a nők viselhetnek, puha és vékony

anyagból készült mellvédőt, ami bele lehet varrva az öltözékbe, feltéve ha a mellvédő

csak a vállat és/vagy a kulcscsontot és/vagy a mellet takarja, a mellvédő vastagsága

nem haladja meg az 1 cm-t, amikor nincs összenyomva, a mellvédő sűrűsége nem

haladja meg a 45kg/m3 sűrűséget.

A vállvédőknek, fejvédőknek, mellvédőknek (nőknél) alkalmazkodniuk kell ezen

Szabályzat 1. számú mellékletében található a játékosok speciális öltözetére

vonatkozó szabványos előírások című részhez.

4.3 STOPLIK

A játékosok cipőjén viselt stoplikra alkalmazni kell ezen Szabályzat 2. számú

mellékletében található az IRB Stoplik Biztonsági Kritériumai című részt.

KÉT IDÉZET A MELLÉKLETBŐL

A játékosok cipőjén viselt stopliknak az alábbi méretekkel kell rendelkezni:

Nem hosszabb 21 mm-nél, a méret a cipő talpától mérendő, a stopli végén mért átmérő

130

minimum 10 mm; a stopli tövénél mért minimális átmérő 13 mm (nem tartozik bele az

alátét); és a legnagyobb átmérő a stopli tövénél minimum 20 mm.

A stoplinak az 1 ábrán látható formának és méreteknek A megengedett formának és

méreteknek az 1. ábrán látható értékeknek kell megfelelni.

Más formájú és méretű stopliknak olyannak kell lenni, mint az 1. ábrán mutatott

stoplinak és, hogy ne hordozzon nagyobb sérülés veszélyt magában a többi játékosra

nézve.

4.4 TILTOTT ÖLTÖZÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

(g) A játékos nem viselhet semmi olyan dolgot, amelyről a szabálykönyv/lista/szabályzat

nem szól, illetve 0,5 cm-nél vastagabb, nem összenyomott állapotban és sűrűsége 45

kg/m3-nél több.