Actual time Aktuális idő Az eltelt idő minden esetben tartalmazza az időveszteséget.

Advantage Előny 8. Szabály – Előny

Attacking team Támadó csapat A védekező csapat ellenfele, akinek a térfelén zajlik a játék.

Ball-carrier Labdavivő Játékos, aki a labdát viszi.

Beyond or behind or in front of a position - Pozíción túl vagy mögött vagy előtt

Jelenti, hogy mindkét lábbal, kivéve ahol ezt a szövegkörnyezet pontatlanná teszi.

Binding Csatlakozás Egy másik játékos határozott átkarolása a váll és a csípő között, teljes karhosszal, kéztől vállig

Captain Kapitány A kapitány a csapat által kijelölt játékos. A mérkőzés alatt csak a kapitány konzultálhat a játékvezetővel és az ő kizárólagos felelőssége a bíró döntése szerinti lehetőségek közül választani.

Cavalry charge Nehéz lovasság 10. Szabály – Alattomos játék

Conversion kick Jutalom rúgás 9. Szabály – A pontszerzés módja

Converted Sikeres A sikeresen elvégzett jutalomrúgás

Dangerous play Veszélyes játék 10. Szabály – Alattomos játék

Dead Halott A labda nincs játékban. Ez akkor történik, amikor a labda a játéktérről kimegy, és ott marad; amikor a játékvezető sípolt, hogy megállítsa a játékot, továbbá egy jutalomrúgás elvégzése után.

Dead ball line Halott labda vonala 1. Szabály – A Pálya

Defending team Védekező csapat Az a csapat, amelynek a térfelén a játék folyik; ellenfele a támadó csapat.

Drop-kick Dropp-rúgás A labdát leejtik a kézből vagy kezekből és megrúgják, amikor az első lepattanás után emelkedni kezd.

Drop-out Drop-kirúgás 13. Szabály – Kezdőrúgás és Újrakezdő-rúgások

Dropped goal Dropp-gól 9. Szabály – A pontszerzés módja

Field of play Mozgástér 1. Szabály – A Pálya

Flanker Leválló Általában 6-os vagy 7-es számmal játszó tolongás játékos.

Flying wedge Faltörő kos 10. Szabály – Alattomos játék 4

Foul play Alattomos játék 10. Szabály – Alattomos játék

Free kick Szabadrúgás 21. Szabály – Büntető- és Szabadrúgások. Az ellenfél által elkövetett szabálytalanság esetén a vétlen csapatszámára megítélt rúgás. A szabálytalanságért ítélt szabadrúgást a szabálytalanság helyéről kell elvégezni, hacsak valamely szabály nem rendelkezik másként.

Front row players Első soros játékos 20. Szabály – Zárt tolongás. Tolongás játékosok, az első sor a baloldali pillérből, a sarkazóból és a jobboldali pillérből áll.

Goal Gól A játékos gólt ér el, ha a játéktérről az ellenfél kapujának keresztrúdja felett az antennák között átrúgja a labdát állított labdából vagy dropp-rúgással. Gól középkezdésből, kirúgásból vagy szabadrúgásból nem érhető el.

Goal-line Célvonal 1. Szabály – A Pálya

Grounding the ball Földre tevés 22. Szabály – Célterület

Half-tim Félidő A két játékrész közötti intervallum.

Hindmost foot Utolsó láb Nyílt-, zárt tolongás vagy csomagban résztvevő utolsó játékos azon lába, amely közelebb van a saját célvonalához.

Hooker Sarkazó 20. Szabály – Zárt tolongás. A tolongás első sorának középső játékosa.

In-field Pályán Az oldalvonaltól kezdődően, a pálya a közepe felé.

In-goal Célterület 22. Szabály – Célterület

Kick Rúgás Rúgásnak számít, ha a labdát a láb vagy lábfej bármely részével megütjük lábujjhegytől a térdig (térdet nem beleértve) a sarok kivételével; a rúgásnak a labdát látható távolságot kell elmozdítania a kezünkből, vagy a földön.

Kick-off Kezdőrúgás 13. Szabály – Kezdőrúgás és Újrakezdő-rúgások

Knock-on Előreejtés 12. Szabály – Előreejtés vagy előredobás

Lifting Emelés 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás

Line of touch Bedobásvonal 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás. Egy képzeletbeli vonal, merőlegesen az oldalvonalra, azon a helyen, ahol bedobják a labdát.

Line-out Bedobás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 5

Line through the mark or place Vonal a jelen vagy helyen halad át Hacsak másképpen nem meghatározott, egy vonal párhuzamos az oldalvonallal.

Long throw Hosszú bedobás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás

Loose-head prop Baloldali pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. A zárt tolongás első sorának baloldali játékosa.

Match organiser Mérkőzés szervező A mérkőzésért felelős szervezet, ami lehet egy Szövetség, a Szövetségek egy csoportja vagy az IRB egy tagszervezete

Mark Mark 18. Szabály – Mark

Maul Csomag 17. Szabály – Csomag

Near Mellet 14. Szabály – Labda a földön – Nincs mélyfogás. Egy méteren belül.

Obstruction Akadályozás 10. Szabály – Alattomos játék

Off-side in open play Les nyílt játékban 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék esetén

Off-side Line Lesvonal Egy képzeletbeli vonal, mely átszeli a pályát az egyik oldalvonaltól a másikig, párhuzamos a célvonalakkal; a vonal helyzete a szabálynak megfelelően változik.

Off-side the 10 - Meter Law 10 méteres les szabály 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék esetén

On-side Játékban 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék esetén

Open or Bleeding Wound Nyílt vagy vérző seb 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat

Out of play Játékon kívül Ez akkor történik, amikor a labda vagy a labdavivő pályán kívülre, célterületen kívülre kerül, vagy megérintette, átlépte a halott labda vonalát.

Oversteps Átlépés Egy játékos átlép egy vonalat az egyik- vagy mind a két lábbal; a vonal lehet létező (pl. célvonal) vagy képzeletbeli (pl. lesvonal).

Pass Passz Egy játékos odadobja a labdát egy másiknak; ha egy játékos dobás nélkül adja a másik kezébe a labdád, az is passznak számít.

Peeling off Kiválás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás

Penality goal Büntető gól 9. Szabály – A pontszerzés módja 6

Penality kick Büntető rúgás 21. Szabály – Büntető- és Szabadrúgások. Az ellenfél által elkövetett szabálytalanság esetén a vétlen csapat számára megítélt rúgás. A szabálytalanságért ítélt büntetőrúgást a szabálytalanság helyéről kell elvégezni, hacsak valamely szabály nem rendelkezik másként

Penality try Büntető cél 10. Szabály – Alattomos játék

Place kick Állított rúgás A labdát a rúgás céljából megállítják, majd megrúgják.

Placer Állító Olyan játékos, aki a labdát tartja a földön azért, hogy egy csapattársa rúgni tudja.

Played Megjátszva A labda akkor van megjátszva, amikor egy játékos megérinti.

Playing area Játéktér 1. Szabály – A Pálya

Playing enclosure

Játékövezet 1. Szabály – A Pálya

Playing time Játékidő A lejátszott játékidő kivéve az 5. Szabály szerint meghatározott elveszett idő.

Possession Birtoklás Az akkor van, amikor egy játékos viszi a labdát vagy a labda egyik csapat ellenőrzése alatt áll; például, ha a labda egy zárt tolongás vagy nyílt tolongás egyik felében van, úgy a labda annak a csapatnak a birtokában van.

Pre-gripping Előfogás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás. Egy csapattárs megragadása a bedobásnál, a labda bedobása előtt.

Prop Pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. Első soros játékosok a sarkazó bal- és jobboldalán.

Punt Kézből rúgás A labdát leejtik a kézből vagy kezekből és megrúgják, mielőtt az leérne a földre.

Pushover try Betolásos cél 22. Szabály – Célterület

Receiver Kifogó 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás

Red Card Piros lap Egy piros színű kártya, amit a 10.szabály – ellenjáték, 4.5 ( c) szabály megszegéséért kiállított játékosnak mutatnak.

Referee Játékvezető 6. Szabály – Hivatalos személyek

Repeated infringements Ismételt szabálytalanság 10. Szabály – Alattomos játék

Replacements Csere játékos 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat

Ruck Nyílt tolongás 16. Szabály – Nyílt tolongás 7

Scrum Zárt tolongás 20. Szabály – Zárt tolongás. Ez akkor történik, amikor mindkét csapat játékosai egy tolongásformába jönnek össze úgy, hogy a játékot újra el lehessen kezdeni a labda bedobásával a tolongásba.

Scrum-half Irányító Az a játékos, aki bedobja a labdát a zárt tolongásba.

Sin Bin Sin Bin Az a meghatározott terület, ahol a 10 perc játékidőre ideiglenesen kiállított játékosnak tartózkodnia kell.

Substitutes Cserejátékos 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat

Tackle Mélyfogás 15. Szabály – Mélyfogás: A labdát vivő játékos foldre vivése

Team-mate Csapattárs Ugyanazon csapat egy másik játékosa.

Temporarily suspended Ideiglenes kiállítás 10. Szabály – Alattomos játék

The plan A pálya 1. Szabály – A Pálya

The 22 22-es 1. Szabály – A Pálya

Throw-forward Előredobás 12. Szabály – Előreejtés vagy előredobás

Throw-in Bedobás Azon játékos cselekedete, aki bedobja a labdát a tolongásba vagy bedobásba.

Tight-head prop Jobboldali pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. A zárt tolongás első sorának jobboldali játékosa.

Touch Pályán kívül 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás

Touch down Önmentés 22. Szabály – Célterület

Touch-line Bedobásvonal 1. Szabály – A Pálya

Touch-in-goal line Célterület oldalvonala 1. Szabály – A Pálya

Touch judge Partjelző 6. Szabály – Hivatalos személyek

Try Cél 9. Szabály – A pontszerzés módja

Union Szövetség Az ellenőrző szervezet, akinek a fennhatósága alatt a mérkőzés játszódik; egy nemzetközi mérkőzésen, ez az IRB-t vagy annak egy bizottságát jelenti.

Yellow Card Sárga lap Egy sárga színű kártya, amit a figyelmeztetett és 10 perc játékidőre ideiglenesen kiállított játékosnak mutatnak fel.